Search
PPUO Župa dubrovačka - Pročišćeni tekst i grafika

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, br. 05/24.
Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst
Obrazloženje - pročišćeni tekst

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina - pročišćena grafika
2.1. Infrastrukturni sustavi - Promet - pročišćena grafika
2.2. Infrastrukturni sustavi - Telekomunikacijski sustav - pročišćena grafika
2.3. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - pročišćena grafika
2.4. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav i obrada, skladištenje i odlaganje otpada - pročišćena grafika
3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Kulturna dobra - pročišćena grafika
3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Staništa i ekološka mreža RH (Natura 2000) - pročišćena grafika
3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Krajobraz - pročišćena grafika
3.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - pročišćena grafika
3.5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja - Područja primjene posebnih mjera i zaštite - pročišćena grafika
3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja - Područja primjene planskih mjera zaštite - pročišćena grafika
4.1. Građevinska područja naselja - Brašina, Čibača (dio), Kupari, Mlini (dio), Srebreno - pročišćena grafika
4.2. Građevinska područja naselja - Donji Brgat - pročišćena grafika
4.3. Građevinska područja naselja - Gornji brgat - pročišćena grafika
4.4. Građevinska područja naselja - Buići - pročišćena grafika
4.5. Građevinska područja naselja - Mandaljena (dio), Čelopeci - pročišćena grafika
4.6. Građevinska područja naselja - Mandaljena (dio), Čibača - pročišćena grafika
4.7. Građevinska područja naselja - Grbavac - pročišćena grafika
4.8. Građevinska područja naselja - Makoše - pročišćena grafika
4.9. Građevinska područja naselja - Martinovići - pročišćena grafika
4.10. Građevinska područja naselja - Petrača - pročišćena grafika
4.11. Građevinska područja naselja - Plat - pročišćena grafika
4.12. Građevinska područja naselja - Soline - pročišćena grafika
4.13. Građevinska područja naselja - Mlini (dio), Zavrelje - pročišćena grafika