Search
Libusoft edukacija za rad u aplikaciji - Evidencija dugotrajne imovine
Donesen UPU "Kupari I" - Pročišćeni tekst i grafika
Donesene IDUPU "Kupari I"
Libusoft edukacija za rad u aplikaciji - Integralno proračunsko računovodstvo
Donesene (III.) IDPPUO Janjina
Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Vela Luka
Međunarodna konferencija o prostornom planiranju morskog područja RH
14. Susret jadranskih zavoda
Javna rasprava o Prijedlogu IDDPU "Gorica sjever"
Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu UPU "Koločep"
14. Susret jadranskih zavoda 8. do 10. svibnja 2024. - NAJAVA
Međunarodna konferencija o prostornom planiranju morskog područja RH – NAJAVA
Promocija knjige Baština kao pokretač razvoja: Dubrovački izazovi - NAJAVA
Radni sastanak kakvoće Jadranskog mora i voda u RH
PLAVO DOGAĐANJE - SeaClear 2.0
Libusoft edukacija za rad u aplikaciji -  Salda konti
Interaktivna radionica i predavanje - Krajobrazna osnova RH
Donesene IDPPUO Župa dubrovačka
Edukacija korisnika ISPU modela - ePlanovi editor II
Libusoft edukacija za rad u aplikaciji -  Obračun plaća
Donesene IDGUP Dubrovnika - "Gruški akvatorij"
Donesene IDPPUG Dubrovnik - "Gruški akvatorij"
Donesene IDUPU "Gruški akvatorij"
Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU naselja Prožurska Luka
Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu VII. IDPPUO Slivno
Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU naselja Sobra
Libusoft edukacija za rad u aplikacijama
Edukacija korisnika ISPU modela - ePlanovi
Donesene II. IDUPU Poduzetničke zone Nova Sela II
Javna rasprava o Prijedlogu plana UPU "Orašac 2"
Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Dubrovačko primorje
Radni sastanak MPUGDI sa Zavodima za prostorno uređenje
Konzultacije o sadržaju strateške studije za CIDPPDNŽ
Studijsko putovanje u Španjolsku
Posjet Nacionalnom parku Doñana
Posjet Andaluzijskom institutu za povijesno nasljeđe (IAPH)
Javna rasprava o Prijedlogu VII. IDPPUO Slivno
Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Konavle (Cavtat sa Zvekovicom)
Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom"
Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU Orebić-Podgorje-Stanković
Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Ston (UPU poslovne zone Česvnica - južni dio)
Javna rasprava o Prijedlogu UPU poslovne zone Česvinica - južni dio
Javna rasprava o Prijedlogu UPU "Vilinovac"