Search
(IV.) Izmjene i dopune prostornog plana DNŽ
(IV.) Izmjene i dopune prostornog plana DNŽ

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13.) i članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 11. sjednici, održanoj 3. srpnja 2015. godine, donijela je Odluku o izradi (IV. IDPPDNŽ).

Donesene Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije
Strateška studija utjecaja na okoliš IDPPDNŽ
Javno izlaganje 2. Ponovne Javne rasprave IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš
Strateška studija utjecaja na okoliš
Objava 2. Ponovne Javne rasprave o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ
Četvrta sjednica povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ
Ponovna Javna rasprava IDPPDNŽ i Strateška studija utjecaja na okoliš - Javno izlaganje u Korčuli, Metkoviću i Dubrovniku
Objava Ponovne Javne rasprave o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ
Treća sjednica Povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ
Radni sastanak sa Općinom Župa dubrovačka za IDPPDNŽ
Izvješće s Javne rasprave Prijedloga IDPPDNŽ
Radni sastanak sa Hrvatskim cestama d.o.o. i IGH d.d. za IDPPDNŽ
Radni sastanak sa Općinom Vela Luka za IDPPDNŽ
Radni sastanak sa Općinom Dubrovačko primorje za IDPPDNŽ
Radni sastanak s Gradom Korčula za IDPPDNŽ
Radni sastanak sa Općinom Smokvica za IDPPDNŽ
Radni sastanak s Gradom Ploče za IDPPDNŽ
Radni sastanak - Projekt plinovoda Konavle za IDPPDNŽ
Radni sastanak - Marikultura i ribarske luke za IDPPDNŽ
Radni sastanak sa Vodovodom Dubrovnik za IDPPDNŽ
Ponovljeni radni sastanak s Gradom Dubrovnikom za IDPPDNŽ
Radni sastanak s Općinom Mljet za IDPPDNŽ
Radni sastanak s Općinom Konavle za IDPPDNŽ
Radni sastanak s Gradom Metkovićem za IDPPDNŽ
Radni sastanak s Gradom Dubrovnikom za IDPPDNŽ
Sudjelovanje Zavoda na 9. Konferenciji Vijeća Europe na temu Konvencije o Europskom krajobrazu
Javno izlaganje Prijedloga IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš IDPPDNŽ
- STUDIJE -
Javna rasprava o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ
Druga sjednica povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ
Prezentacija - Planirana cestovna mreža Dubrovačko-neretvanske županije
Prva sjednica povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ