Search
Informativni portal Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
Informativni portal Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije

Sukladno članku 31. alineji 10. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07. i 38/09.) (djelatnost Zavoda obuhvaća osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže) Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije izradio je informativni portal o prostorno-planskoj dokumentaciji svih razina Dubrovačko-neretvanske županije, počevši od Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, preko svih Prostornih planova uređenja Gradova/Općina. 

Opširnije
Odluka o izradi IDDPU "Gorica sjever"
Stručni skup PREMA NOVOM SUSTAVU PROSTORNOG UREĐENJA
Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Lumbarda
U Europskom odboru regija obilježene tri velike hrvatske obljetnice
Predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije odali počast žrtvama Vukovara
Dopuna Javne rasprave o Prijedlogu IDPPUO Konavle
Odluka o izradi UPU "Pobrežje - sjever"
Prva stručna konferencija Informacijskog sustava prostornoga uređenja - ISPU
Edukacija o korištenju aplikacija i podizanju svijesti korisnika putem modula eNekretnine
13. Susret jadranskih županijskih zavoda za prostorno uređenje u Zadru
Donesene II. IDDPU II. faze poslovne zone Opuzen
Donesen IDPPUG Metković (PZ Meterizi)
Donesen UPU Poslovne zone Meterizi
Javna rasprava o Prijedlogu CIDPPUO Blato
SeaClear završna konferencija
Izložba, radionica i prezentacija BIOPLASTIKA ZA MORSKU I KOPNENU PRIMJENU
Radionica o prostornom planiranju mora
Donesene IDPPUO Ston
Obavijest o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ
Odluka o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ
Radionica u sklopu projekta GREENHEALTH
Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU naselja Suđurađ
Javna rasprava o Prijedlogu UPU "Koločep"
Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU "Gruški akvatorij"
Javna rasprava o Prijedlogu IDGUP Dubrovnik - "Gruški akvatorij"
Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUG Dubrovnik - "Gruški akvatorij"
Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Dubrovačko primorje
PPUG Dubrovnik - Pročišćeni tekst i grafika
DPU "ŠRP Gospino polje" - Pročišćeni tekst i grafika
GUP Grada Dubrovnika - pročišćeni tekst i grafika
Donesen IDUPU naselja Saplunara
Donesen IDUPU dijela naselja Babino Polje - Uvala Sutmiholjska 2
Donesen UPU Gospodarske zone Žukovac
Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže (6109): Konavle
Stručni seminar  „Ususret novoj generaciji prostornih planova: moduli ePlanovi i ePlanovi Editor“
Odluka o izradi (II.) Izmjena i dopuna UPU Blato
UPU "Zračna luka Čilipi 1" pročišćeni tekst i grafika
Odluka o izradi (I.) Izmjena i dopuna UPU Kupari I
Završni info dan EU projekta ADRIACLIM
Javno izlaganje o Prijedlogu Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjima ekološke mreže Mljet
Javna rasprava o Prijedlogu II. IDDPU II. faze poslovne zone Opuzen
Donesene IDPPUO Orebić
Donesene III. IDPPUG Metković
Donesen UPU dijela naselja Vid
Donesene IDPPUG Dubrovnik - "Športsko-rekreacijski park Gospino polje"
Donesene IDGUP Dubrovnik - "Športsko-rekreacijski park Gospino polje"
Donesene IDDPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"
Javna rasprava o Prijedlogu II.IDPPUO Zažablje
Javna rasprava o Prijedlogu IDPPO Trpanj
Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Lumbarda
Javna rasprava o Prijedlogu UPU Poslovne zone Meterizi i s time povezanih IDPPUG Metković
Donesene V. IDPPUG Opuzen
Donesen UPU Gradskog groblja sv.Ivana Nepomuka u Metkoviću
Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Janjina
Donesene IDUPU "Zračna luka Čilipi 1"
Donesene II. CIDPPUO Konavle
Odluka o izradi IDUPU Orebić-Podgorje-Stanković
Javna rasprava o Prijedlogu UPU dijela naselja Vid
NOVOSTI 2022. godine
NOVOSTI 2022. godine

Arhiva novosti 2022. godine. 

Opširnije
	 NOVOSTI 2021. godine
NOVOSTI 2021. godine

Arhiva novosti 2021. godine.

Opširnije
NOVOSTI 2020. godine
NOVOSTI 2020. godine

Arhiva novosti 2020. godine.

opširnije
NOVOSTI 2019. godine
NOVOSTI 2019. godine

Arhiva novosti 2019. godine.

opširnije
NOVOSTI 2018. godine
NOVOSTI 2018. godine

Arhiva novosti 2018. godine. 

opširnije
NOVOSTI 2017. godine
NOVOSTI 2017. godine

Arhiva novosti 2017. godine.

opširnije
NOVOSTI 2016. godine
NOVOSTI 2016. godine

Arhiva novosti 2016. godine.

opširnije
NOVOSTI 2015. godine
NOVOSTI 2015. godine

Arhiva novosti 2015. godine.

opširnije