Search
11. 4. 2024.
Interaktivna radionica i predavanje - Krajobrazna osnova RH

Dana 10. travnja 2024. godine s početkom u 9.30 sati u Konvencijskom centru u Šibeniku održano je predavanje i interaktivna radionica Krajobrazne osnove RH.
Na radionici su sudjelovali predstavnici Dubrovačko-neretvanska županija, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-Kninska i Zadarske županije. Radionica se sastojala od tri faze.
U prvoj fazi se raspravljalo o definiranim krajobraznim regijama u RH, njihovim obuhvatima i granicama.
U drugoj fazi se predlagalo koja područja ili lokaliteta treba krajobrazno zaštiti, a u trećoj su naglašeni pritisci kojima su određena krajobrazna područja izložena. Na kraju su izloženi zajednički zaključci i očekivanja.
Na radionici su sudjelovali predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije; Ivan Lukačević-Verenac i Daniel Jokić.