Search

NOVOSTI 2017. godine

ARHIVA NOVOSTI 2017. godine. 

Odluka o izradi UPU Ugostiteljsko-turističke zone Plitvine u Veloj Luci

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 30. Statuta Općine Vela Luka (Sl.gl. Općine Vela Luka br. 6/13-pročišćeni tekst i 9/14), Općinsko vijeće Općine Vela Luka na 3. sjednici održanoj dana 27. studenog 2017.g. donijelo je Odluku o izradi UPU Ugostiteljsko-turističke zone Plitvine u Veloj Luci>opširnije...

Odluka o izradi UPU Ugostiteljsko-turističke zone Gradina i dijela građevinskog područja naselja (izdvojeni dio) u Gradini, u Veloj Luci

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 30. Statuta Općine Vela Luka (Sl.gl. Općine Vela Luka br. 6/13-pročišćeni tekst i 9/14), Općinsko vijeće Općine Vela Luka na 3. sjednici održanoj dana 27. studenog 2017.g. donijelo je Odluku o izradi UPU Ugostiteljsko-turističke zone Gradina i dijela građevinskog područja naselja (izdvojeni dio) u Gradini, u Veloj Luci>opširnije...

Odluka o izradi IDPPUO Vela Luka

Na temelju članka 86. stavak 3. te članaka 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 30. Statuta Općine Vela Luka (Sl.gl. Općine Vela Luka br. 6/13, 9/14), Općinsko vijeće Općine Vela Luka na svojoj 3. sjednici održanoj dana 27. studenog 2017.g. donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Vela Luka>opširnije...

Predblagdansko druženje sa Upravnim odjelom za financije DNŽ

U utorak, 19. prosinca 2017.godine, u prostorijama Zavoda za prostorno uređenja DNŽ, održano je druženje sa susjednim Upravnim odjelom za financije Dubrovačko-neretvanske županije.

Posljednja sjednica upravnog vijeća ZZPUDNŽ

U utorak, 19. prosinca 2017.g. održana je posljednja sjednica upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko neretvanske županije, te predblagdanski domjenak za članove upravnog vijeća i djelatnika Zavoda.

Skupština i domjenak DAD i HKA

U utorak, 19. prosinca 2017.g. održana je skupština Hrvatske komore arhitekata i Društva arhitekata Dubrovnik u prostorijama amfiteatra Sveučilišta u Dubrovniku. Nakon toga organiziran je prigodni predblagdanski domjenak u restoranu Sesame. Skupštini su nazočili i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ - Marina Oreb, Barbara Savin i Iva Knego.

Projekti Dubrovački vrtni grad i Dubrovački karavanski put

U četvrtak, 7.prosinca 2017.g. organizirane su dvije šetnje za građane u sklopu projekata "Dubrovački vrtni grad" i "Dubrovački karavanski put" u organizaciji udruge PLACA–kolektiv za istraživanja o prostoru, uz potporu Grada Dubrovnika. "Dubrovački vrtni grad" projekt je revalorizacije specifičnog i iznimno vitalnog tipa urbanizma, nastalog dugotrajnom evolucijom zapadnih gradskih predgrađa, kao vrtnog kontrapunkta gustom urbanizmu grada unutar zidina. Projekt "Dubrovački karavanski put" za cilj ima istražiti, revalorizirati i prezentirati mrežu drevnih karavanskih puteva koji su Dubrovnik povezivali s njegovim zaleđem.  >opširnije...

Susret Jadranskih zavoda u Šibeniku

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije prisustvovao je dvodnevnom skupu Jadranskih zavoda, 30.studenog i 01.prosinca 2017.godine u Šibeniku. Na skupu su bili i predstavnici Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Skup je otvorio ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije Damir Lučev, a okupljenim sudionicima dobrodošlicu je poželio Šibensko-kninski župan Goran Pauk koji je prezentirao okupljenim nove investicije u Županiji i naglasio važnost prostornih planova.  >opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu II.IDDPU "Groblje"

Općina Župa dubrovačka objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu II.IDDPU "Groblje" koja će trajati od 08. do 15. prosinca 2017.g. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Mlini. Javno izlaganje održat će se 12.prosinca 2017.g. u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka (III.kat), Vukovarska 48, Mlini.

Izvješće o stanju u prostoru Općine Župa dubrovačka 2012.-2016.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09 i 06/13), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 2. sjednici Općinoskog vijeća održanoj dana 27.srpnja 2017.godine donijelo je Izvješće o stanju u prostoru Općine Župa dubrovačka za razboblje od 2012. do 2016. godine>opširnije...

Javna rasprava o Prijedlozima IDPPUG Dubrovnik i IDGUP Dubrovnik te Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage DPU Belvedere

Grad Dubrovnik objavljuje Javnu raspravu o Prijedlozima IDPPUG Dubrovnik i IDGUP Dubrovnik te Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage DPU Belvedere, koja će trajati od 08. do 22.prosinca 2017.g. U to vrijeme Javni uvid biti će omogućen u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, svaki radni dan od 08:00 do 16:00 sati. Javno izlaganje održati će se 13.prosinca 2017.g. u 17:00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1.

Donesene CIDPPUO Ston

Na temelju članka 109.-122. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Ston (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 05/13.), Općinsko vijeće Općine Ston na 2. sjednici, održanoj 05.rujna 2017.godine, donijelo je Odluku o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston>opširnije...

Donesen UPU "Duba Stonska - Zjat sjever"

Na temelju članka 109.-122. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Ston (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 05/13.), Općinsko vijeće Općine Ston na 2. sjednici, održanoj 05.rujna 2017.godine, donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Duba Stonska - Zjat sjever">opširnije...

Donesen UPU "Duba Stonska - Uvala Bjejevica"

Na temelju članka 109.-122. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Ston (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 05/13.), Općinsko vijeće Općine Ston na 2. sjednici, održanoj 05.rujna 2017.godine, donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Duba Stonska - Uvala Bjejevica">opširnije...

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU naselja Slano

Općina Dubrovačko primorje objavljuje ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu IDUPU naselja Slano koja će trajati od 01. do 08. prosinca 2017.godine. Za vrijeme trajanja Ponovne Javne rasprave, Ponovni Javni uvid biti će omogućen u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrovačko primorje, Trg Ruđera Boškovića 1, Slano, svakim radnim danom od 07:00 do 11:00 sati. Javno izlaganje održat će se 04.prosinca 2017.g., s početkom u 11:00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma u, Radojčići 1, Slano.

Edukacija zaposlenika Zavoda za prostorno uređenje DNŽ

Edukacija s GIS alatima za zaposlenike Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije održana je u razdoblju od 27.studenog 2017.g do 29.studenog 2017.g. u prostorijama Zavoda. Tečaj GIS održala je tvrtka Prehnit d.o.o., a obuhvaćalo je metode vizualizacije, upravljanja i analize prostornih podataka koristeći GIS alat. Tečaj su uspješno završili Marina Oreb, Stjepko Kovačić, Barbara Savin i Silvana Taslaman.

Dani Dragutina Rucnera

Djelatnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ sudjelovali su dana 24.studenog 2017.g. na stručnom skupu Dani Dragutina Rucnera kojeg je organizirala Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Udrugom BIOM. Na skupu je održano 5 predavanja:„Zašto zaštita prirode?“, „Hutovo blato – jučer, danas, sutra“, „Plan upravljanja područjima delte Neretve“, „Turizam i prostor“  te „Dragutin Rucner – glazbenik, preparator i ornitolog. Nakon skupa oganiziran je izlet na ušće Neretve i promatranje ptica.

Odluka o izradi UPU Industrijsko-poslovne zone Vranjak 3 (IK) u Pločama

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13. i 65/17.) i članka 24. Statuta Grada Ploča (Sl.gl. Grada Ploča, br. 14/09., 03/12., 01/13. i 03/17.), Gradsko vijeće Grada Ploče na 4. sjednici, održanoj dana 04. studenog 2017.g., donijelo je Odluku o izradi UPU-a Industrijsko-poslovne zone Vranjak 3 (IK) u Pločama>opširnije...

Donesene II. IDPPUO Janjina

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), članka 30. Statuta Općine Janjina (Sl.gl.DNŽ 6/13.), Odluke o izradi II.IDPPUO Janjina (Sl.gl.DNŽ 5/15. i 8/15.), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:KLASA:350-02/17-11/15, UR.BROJ:531-05-17-6, od 28. ožujka 2017.g., Općinsko vijeće na 22. sjednici, održanoj 11. travnja 2017.g. donijelo je Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Janjina>opširnije...

Odluka o izradi UPU "GZ Lokva"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), članka 49. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule (Sl.gl. Grada Korčule, br. 7/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst i 5/14.) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (Sl.gl. Grada Korčule, br. 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) i Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu UPU "GZ Lokva" (klasa:350-01/17-01/01,ur.broj:2138/01-02-17-22), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj 12.listopada 2017.g. donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja "GZ Lokva">opširnije...

Javna rasprava o II. IDUPU naselja Duba

Općina Slivno objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna UPU naselja Duba. Početak javnog uvida je 26.listopada 2017. do 10.studenog 2017.g. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se dana 26.10.2017.g. u Vijećnici Općine Slivno, na adresi Podgradina 41 u Opuzenu, s početkom u 10:00 sati.

Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Konavle

Na temelju članaka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13., 65/17.) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, 06/14.- pročišćeni tekst i 04/16.) Općinsko vijeće Općine Konavle na 2. sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine donosi Odluku o izradi Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Konavle>opširnije...

Radni sastanak o izradi Stručno-analitičkih poslova za prostorne planove posebnih obilježja

Djelatici Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije i predstavnici Zadarske županije 29. i 30. rujna 2017. godine bili su u radnom posjetu Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.Razgovaralo se o izradi Stručno-analitičkih poslova za prostorne planove posebnih obilježja koje Zavodi izrađuju na zahtjev Hrvatskog zavoda za prostorno uređenje.  >opširnije...

Predstavljanje projekta Primjena metode scenarija u planiranju i razvoju ruralnih područja Hrvatske

Na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u petak 22.rujna 2017. održano je predstavljanje projekta Primjena metode scenarija u planiranju i razvoju ruralnih područja Hrvatske. Glavni cilj interdisciplinarnog projekta CRORURIS je oblikovanje varijantnih scenarija razvoja ruralnih područja Hrvatske u 2030. Svrha projekta jest poticanje promišljanja i javne rasprave o budućnosti ruralnih područja, na temelju znanstvenih istraživanja o mogućim smjerovima njihova razvoja u Hrvatskoj.  >opširnije...

Mediteranski dan obale - Sačuvajmo naše more

Mediteranski dan obale – Sačuvajmo naše more, održao se dana 25. rujna 2017. godine u Tivtu, Crna Gora. Održala se u suradnji Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, Mediteranskog akcijskog plana u okviru Programa Ujedinjenih naroda za životnu sredinu (UNEP/MAP), Centrom za regionalne aktivnosti programa prioritetnih akcija (PAP/RAC) iz Splita i Javnog poduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore, Filipa Vujanovića>opširnije...

Stručni skup Urbano-ruralne veze

Hrvatski zavod za prostorni razvoj organizirao je stručni skup pod nazivom Urbano-ruralne veze 19. i 20. rujna 2017. godine u termama Sveti Martin na Muri.
Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovao je na skupu s prezentacijom Metodologija izrade stručno-analitičkih podloga za prostorne planove Nacionalnog parka Mljet i Parka prirode Lastovsko otočje
>opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Lastovo

Općina Lastovo objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IDPPUO Lsstovo koja će trajati 8 dana, od 27. rujna do 04. listopada 2017.g. U tom razdoblju, Javni uvid moći će se izvršiti u prostorijama Općine Lastovo, Dolac 3, svakim radnim danom od 9:00 do 12:00 sati. Javno izlaganje održati će se 27. rujna 2017.g. s početkom u 11:00 sati u Općini Lastovo, Dolac 3.

Donesene III. IDPPUO Lumbarda

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), članka 32. Statuta Općine Lumbarda (Sl.gl. Općine Lumbarda br. 3/13 i 2/16), Odluke o izradi II.IDPPUO Lumbarda (Sl.gl. Općine Lumbarda 4/15, 8/15), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:KLASA:350-02/17-11/36, UR.broj:531-05-1-1-2-17-4, od 13. travnja 2017.g., Općinsko vijeće je na svojoj 21. sjednici održanoj dana 18. travnja 2017.g. donijelo je Odluku o donošenju III. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Lumbarda>opširnije...

Donesen UPU "Mihanići" (UPU 49)

Na temelju članka 109.-112. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13.) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Sl.gl. Općine Konavle, 06/14. - pročišćeni tekst, 04/16.), Općinsko vijeće Općine Konavle, na 1. sjednici održanoj 26.srpnja 2017. godine, donosi Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Mihanići" (UPU 49)>opširnije...

Međunarodna urbanističko-arhitektonska radionica "Overbooking the City"

U organizaciji udruge Urban Transcripts iz Londona, u Dubrovniku se održava međunarodna urbanističko-arhitektonska radionica "Overbooking the City" u periodu od 20. do 26. kolovoza 2017.g. Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije sudjeluje kao prvo predavanje u ciklusu, s temom "Dubrovnik in Dubrovnik-Neretva County" kojeg izlažu Barbara Savin i Iva Knego>opširnije...

Javna rasprava o prijedlogu UPU "Suđurađ - TZ Za Orsanom"

Grad Dubrovnik obavještava o Javnoj raspravi o prijedlogu UPU "Suđurađ - TZ Za Orsanom" koja će trajati od 04. kolovoza do 02. rujna 2017. Za vrijeme trajanja Javne rasprave, Javni uvid u prijedlog Plana biti će  moguć svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik; svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati, na zahtjev, pozivom na broj 099 813 8615, u prostorijama knjižnice Osnovne škole, Puhijera 9, Suđurađ  te na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika. Javno izlaganje  održat će se 28. kolovoza 2017.  u prostorijama Osnovne škole, Puhijera 9, Suđurađ s početkom u 12:00 sati te 29. kolovoza 2017. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik s početkom u 10:00 sati.

Odluka o izradi IDPPUO Konavle

Na temelju članaka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17.)
i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, 06/14.-pročišćeni tekst, 04/16.) Općinsko vijeće Općine Konavle na 1. sjednici održanoj 26. srpnja 2017. godine donosi Odluku o izradi izmjena i dopuna PPUO Konavle
>opširnije...

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu ID PPUO Orebić

Općina Orebić objavljuje ponovnu Javnu raspravu o prijedlogu ID PPUO Orebić koja će trajati od 02. do 09. kolovoza 2017. godine. Za vrijeme trajanja Javne rasprave, Javni uvid u prijedlog Plana biti će omogućen u prostorijama Općine Orebić, Obala Pomoraca 24, radnim danom od 09:00 do12:00 sati. Javno izlaganje održat će se 02. kolovoza 2017. godine, s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Orebić, Obala Pomoraca 24.

Sastanak na temu ruralne baštine područja Neretve

26. srpnja 2017. godine u općini Slivno, Župan Nikola Dobroslavić je održao je sastanak s neretvanskim gradonačelnicima i načelnicima. Sastanku su  također nazočili zamjenica župana Žaklina Marević, predstavnice DUNEA-e, direktorica Melanija Milić i djelatnica Iva Pozniak te ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje DNŽ koja je održala kratku prezentaciju kao uvod  temu.
Teme sastanka bile su valorizacija ruralne graditeljske baštine u Neretvi i plovni put do Metkovića u sustavu navodnjavanja Donje Neretve.
  >opširnije...

Donesene IDPPUO Lastovo

Na temelju članka 89. i 109.-113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 25. Statuta Općine Lastovo (Sl.gl. Općine Lastovo, 03/13. - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Lastovo, na 38. sjednici održanoj 28. ožujka 2017. godine donosi Odluku o donošenju Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Lastovo>opširnije...

Odluka o izradi  UPU Luka Ploče l1

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine", broj
153/13. i 65/17.) i članka 24. Statuta Grada Ploča (,,Službeni glasnik Grada Ploča", broj
14/09,03/12, 01/13 i 03/17), Gradsko vijeće Grada Ploča na 2. sjednici, održanoj dana
25. srpnja 2017. godine, donijelo je
Odluku o izradi UPU Luka Ploče l1.  >opširnije...

Javna rasprava o prijedlogu (III.) IDUPU naselja Slano

Općina Dubrovačko Primorje objavljuje Javno raspravu o prijedlogu (III.) ID UPU naselja Slano koja će trajati od 25. srpnja do 08. kolovoza 2017. U tom razdoblju, Javni uvid u prijedlog Plana biti će omogućen u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrovačko primorje, Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano, svakim radnim danom od 07:00 do 11:00 sati te na mrežnim stranicama Općine Dubrovačko primorje www.dubrovackoprimorje.hr. Javno izlaganje održat će se 27. srpnja 2017. s početkom  u 11:00 uprostorijaman Vatrogasnog doma, Radojčići 1, 20232 Slano.

Odluka o izradi UPU Komolac

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj
153/13), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj
4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13.- pročišćen tekst, 9/15 i 12/15), Gradsko vijeće Grada
Dubrovnika na 3. sjednici, održanoj 21. srpnja 2017., donijelo je Odluku o izradi UPU Komolac
>opširnije...

Odluka o izradi UPU "Tehničko-tehnološki blok Osojnik"

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj:
153/13 i 65/17), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“,
broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13.- pročišćen tekst, 9/15 i 12/15), Gradsko vijeće Grada
Dubrovnika na 3. sjednici, održanoj 21. srpnja 2017., donijelo je Odliku o izradi UPU "Tehničko-tehnološki blok Osojnik"
>opširnije...

Odluka o izradi I. IDPPUO Zažablje

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj
153/13.) i članka 28. Statuta Općine Zažablje (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije,
broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine Zažablje na 2. sjednici, održanoj 8. srpnja 2017., donijelo
je Odluku o izradi I. IDPPUO Zažablje
>opširnije...

Donesene (II.) ID UPU naselja Sobra

Na temelju čl. 109., stavak (6) Zakona o prostornom uređenju („NN“ broj 153/13), čl. 33., st. 1., točka 21. Statuta O. Mljet („Sl.gl.O. Mljet“ br. 1/14), a u skladu s odredbama Odluke o izradi UPU  naselja Sobra („Sl.gl. O. Mljet“ broj 1/16) nakon pribavljene suglasnosti MGIPU Klasa: 350-02/17-13/11, Urbroj: 531-05-1-1-2-17-5 od 14. ožujka 2017. godine Općinsko vijeće O. Mljet na svojoj 2. sjednici održanoj 20. lipnja 2017. godine donosi Odluku o donošeniu UPU naselja Sobra>opširnije...

Donesen UPU dijela naselja "Babino Polje - Uvala Sutmiholjska 2"

Na temelju čl. 109., stavak (6) Zakona o prostornom uređenju („NN“ broj 153/13), čl. 33., st. 1., točka 21. Statuta O. Mljet („Sl.gl.O. Mljet“ br. 1/14), a u skladu s odredbama Odluke o izradi UPU  naselja Sobra („Sl.gl. O. Mljet“ broj 1/16) nakon pribavljene suglasnosti MGIPU Klasa: 350-02/17-13/11, Urbroj: 531-05-1-1-2-17-5 od 14. ožujka 2017. godine Općinsko vijeće O. Mljet na svojoj 2. sjednici održanoj 20. lipnja 2017. godine donosi Odluku o donošeniu UPUdijela naselja "Babino Polje - Uvala Sutmiholjska 2>opširnije...

Donesene Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploče

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/2013), članka 100. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Odluke o izradi IDPPUG Ploče (Sl.gl.Grada Ploča 01/11.), Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi IDPPUG Ploča (Sl.gl.Grada Ploča 08/15.), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa:350-02/17-11/11, Ur.broj:531-05-17-6 od 6. travnja 2017.g., te članka 24. Statuta Grada Ploča (Sl.gl. Grada Ploča br. 14/09, 03/12 i 01/13.) Gradsko vijeće Grada Ploča na 31. sjednici održanoj 18. travnja 2017. godine donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča.  >opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu III. IDPPUG Opuzen

Grad Opuzen objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu III. IDPPUG Opuzena. Javni uvid trajat će od 10. srpnja 2017.g. do 10. kolovoza 2017.g., svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Jedinstvenig upravnog odjela, u Gradu Opuzenu, Trg kralja Tomislava 1. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se 24. srpnja 2017.g. u Gradskoj vijećnici, u Gradu Opuzenu, Trg kralja Tomislava 1, s početkom u 10:00 sati.

Donesene IDPPUO Župa dubrovačka

Na temelju članka 109.-113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.) i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, 08/09., 06/13.), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka, na 29. sjednici održanoj 13. travnja 2017.g. donosi Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka>opširnije...

UPU Turističke zone T1 Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena

Na temelju članka 109.-112. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13.) i članka 25. Statuta Općine Lastovo (Sl.gl. Općine Lastovo, 03/13. -pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Lastovo, na 38. sjednici održanoj 28. ožujka 2017. godine donosi Odluku o donošenju UPU Turističke zone T1 Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena>opširnije...

Donesene IDUPU zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene "Kopačica"-Popovići (UPU 88)

Na temelju članaka 109.-113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Sl.gl. Općine Konavle, 06/14. -pročišćeni tekst, 04/16.), Općinsko vijeće Općine Konavle, na 25. sjednici održanoj 21. ožujka 2017.g. donosi Odluku o donošenju IDUPU zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene "Kopačica" - Popovići (UPU 88)>opširnije...

DRUGI HRVATSKI RURALNI PARLAMENT - Suradnjom do cjelovitog razvoja!

DRUGI HRVATSKI RURALNI PARLAMENT - Suradnjom do cjelovitog razvoja! održati će se 20.-22. travnja 2017. Sveti Martin na Muri, Međimurje. Tema drugog Hrvatskog ruralnog parlamenta je pitanje suradnje kao preduvjeta cjelovitog razvoja. Zavod za prostorno uređenje DNŽ se predstavlja na poster-sekciji Interdisciplinarnom suradnjom do bolje kvalitete života u ruralnim prostorima stručno-istraživačkim projektom autorica Ivane Tutek i Dilke Bobanović „RASPROSTRANJENOST I TIPOLOŠKA OBILJEŽJA POVIJESNIH GRADITELJSKIH STRUKTURA U KULTURNOM KRAJOLIKU DUBROVAČKOG PRIMORJA“.  >opširnije...

Donesen UPU Poduzetnička zona Vela Luka

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i članka 30. Statuta Općine Vela Luka (Sl.gl. Općine Vela Luka, br. 6/13, 9/14), Općinsko vijeće Općine Vela Luka na svojoj 24. sjednici održanoj dana 21. veljače 2017.g. donijelo je Odluku o donošenju UPU Poduzetnička zona Vela Luka>opširnije...

Donesene Izmjene i dopune Prostornog plana grada Ploče

Na Gradskom vijeću Grada Ploče u Pločama dana 18.travnja 2017. donesene su Izmjene i dopune Prostornog plana grada Ploče.

Izložba ostvarenja dubrovačkih arhitekata 2012. - 2016.

Društvo arhitekata Dubrovnik u suradnji s Umjetničkom galerijom Dubrovnik organizator je otvorenja Izložbe ostvarenja dubrovačkih arhitekata 2012. - 2016. koje će se održati 18.travnja 2017.g. u 20:00h u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, Frana Supila 23. Zavod za prostorno uređenje DNŽ sudjeluje sa temom Budućnost povijesnog urbanog krajolika Grada Dubrovnika, dobra svjetske baštine (UNESCO) prezentirajući studije izrađene u sklopu EU projekta prekogranične suradnje Hrvatske i Crne gore "Baština - pokretač razvoja">opširnije...

Odluka o izradi IDUPU "Srebreno I"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članaka 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine donosi Odluku o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja "Srebreno I">opširnije...

Odluka o izradi UPU "Školski centar"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članaka 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine donijelo je Odluku o izradi UPU "Školski centar">opširnije...

Odluka o izradi II. IDDPU Groblje

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), članka 255. Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 06/08, 08/12, 07/13) i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09, 06/13) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. donijelo je Odluku o izradi II. izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Groblje>opširnije...

Sudjelovanje Zavoda na 9. Konferenciji Vijeća Europe na temu Konvencije o Europskom krajobrazu

Na poziv Ministarstva kulture Hrvatske, Zavod za prostorno uređenje DNŽ sudjeluje na 9. Konferenciji Vijeća Europe na temu Konvencije o europskom krajobrazu koja se održava u Strasbourgu 23. i 24. ožujka 2017.g. Biserka Bilušić Dumbović kao predstavnica Ministarstva kulture i predstavnice Zavoda Barbara Savin i Silvana Taslaman izvjestit će o aktivnostima implementacije ove konvencije za 2015. i 2016. godinu>opširnije...

Javna rasprava o prijedlogu CIDPPUO Ston

Općina Ston objavljuje javnu raspravu o prijedlogu CIDPPUO Ston. Javni uvid trajat će od 20.03. 2017 do 18.04.2017. svaki radni dan od 09,00 do 12,00 sati  u vijećnici općine Ston u Stonu te na www.opcinaston.hr. Javno izlaganje održat će se dana 27.03.2017. godine  s početkom u 11,00 u vijećnici općine Ston u Stonu.

Javna rasprava o prijedlogu UPU "Duba Stonska - uvala Bjejevica"

Općina Ston objavljuje javnu raspravu o prijedlogu CIDPPUO Ston. Javni uvid trajat će od 20.03. 2017 do 18.04.2017. svaki radni dan od 09,00 do 12,00 sati  u vijećnici općine Ston u Stonu te na www.opcinaston.hr. Javno izlaganje održat će se dana 27.03.2017. godine  s početkom u 11,00 u vijećnici općine Ston u Stonu.

Javna rasprava o prijedlogu "UPU Duba stonska - Zjat sjever"

Općina Ston objavljuje javnu raspravu o prijedlogu CIDPPUO Ston. Javni uvid trajat će od 20.03. 2017 do 18.04.2017. svaki radni dan od 09,00 do 12,00 sati  u vijećnici općine Ston u Stonu te na www.opcinaston.hr. Javno izlaganje održat će se dana 27.03.2017. godine  s početkom u 11,00 u vijećnici općine Ston u Stonu.

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu IDPPUO Orebić

Općina Orebić obavještava o  ponovnoj javnoj raspravi koja ce trajati od 06. do 13. ožujka 2017. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave biti će moguć uvid u Plan radnim danom od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24. i na mrežnim stranicama Općine www.orebic.hr. Javno izlaganje održat će se  09. ožujka 2017. godine sa početkom u 11:00 sati u Općini Orebić , Obala pomoraca 24.

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Mihanići" (UPU 49)

Općina Konavle objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Mihanići" (UPU 49) koja će trajati 30 dana, od 27. veljače do 28. ožujka 2017. godine tijekom koje će trajati javni uvid svaki radni dan od 9:00 do 12:00 sati u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac") te na službenim stranicama Općine Konavle. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održati će se dana 08. ožujka 2017. godine, s početkom u 14:00 sati, u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac").

Prezentacija Prostorno-prometno-građevinske studije cestovne mreže na području Metkovića

Stjepko Kovačić, Zavod za prostorno uređenje DNŽ i Miho Baće, Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze DNŽ, sudjelovali su u Metkoviću na prezentaciji Prostorno-prometno-građevinska studija cestovne mreže državnog značenja na širem području Metkovića. Investitor studije su Hrvatske ceste, a izrađivač je Promel projekt Zagreb. Svrha izrade studije bila je identifikacija odnosno izrada prometne analize studije koja će sadržavati i definirati elemente poboljšenja odvijanja prometa na širem području grada Metkovića, s razradom idejnih rješenja planiranih cesta.  >opširnije...

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Blato za razdoblje 2015. - 2020.

Na temelju članka 166. Zakona o zaštiti okoliša (NN 08/13 i 78/15), članka 15. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 64/08) i članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato donosi Odluku o upućivanju Strateške studije utjecaja Nacrta prijedloga Strategije razvoja Općine Blato za razdoblje 2015. - 2020. na okoliš s Nacrtom prijedloga Strategije razvoja Općine Blato za razdoblje 2015. - 2020. na javnu raspravu.>opširnije...

Glavni plan razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija i Strateške procjene utjecaja plana/ programa na okoliš s Procjenom utjecaja na baštinu (HIA) za dobra Svjetske kulturne baštine (WH)

Javno izlaganje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i nacrtu Glavnog plana prometa Funkcionalne regije Južna Dalmacija održava se danas, u petak, 10. veljače 2017.g., u amfiteatru Sveučilišnog kampusa u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, s početkom u 10:00 sati. Javni uvid u Stratešku studiju i Plan biti će omogućen u razdoblju od 01. veljače do 02. ožujka 2017.g. u prostorima Upravnog odjela za komunalne poslove, promet i veze DNŽ, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik, radnim danima od 10:00 do 13:00 sati>opširnije...

Javno izlaganje Prijedloga IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš IDPPDNŽ

Javno izlaganje održano je u Gradu Korčuli u ponedjeljak 30. siječnja 2017. godine u 10:30 sati, u Gradu Metkoviću isti dan u 17:00 sati, a u Gradu Dubrovniku u utorak 31. siječnja 2017. godine u 17:00 sati. U Javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode, Zavod za prostorno uređenje DNŽ i izrađivač Strateške studije tvrtka Dvokut Ecro iz Zagreba>opširnije...

Javna rasprava o prijedlogu III. (ciljanih) IDPPUO Lumbarda

Općina Lumbarda objavljuje Javnu raspravu koja će trajati 15 dana, od 17. siječnja 2017. do 31. siječnja 2017.g. tijekom koje će biti moguć Javni uvid u Prijedlog plana svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati u prostorijama Općine Lumbarda, Lumbarda 493, Lumbarda. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 24. siječnja 2017.g. s početkom u 13:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Lumbarda, Lumbarda 493, Lumbarda.

Javna rasprava o Prijedlogu UPU turističke zone T1 Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena i s tim povezanih IDPPUO Lastovo

Općina Lastovo objavljuje Javnu raspravu koja će trajati 8 dana, od 01. veljače 2017. do 08. veljače 2017.g. tijekom koje će biti moguć Javni uvid u Prijedlog plana svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 sati u Općini Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo, Jedinstveni upravni odjel, te na web-u www.lastovo.hr. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održati će se dana 07. veljače 2017.g., s početkom u 9:00 sati, u Općini Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo, Ured načelnika, u Lastovu.

Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU zone gospodarske - proizvodne i poslovne namjene "Kopačica"- Popovići (UPU 88)

Općina Konavle objavljuje Javnu raspravu koja će trajati 8 dana, od 30. siječnja do 07. veljače 2017.g. tijekom koje će biti moguć Javni uvid u Prijedlog plana u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac") svaki radni dan od 9:00 do 12:00 sati. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održati će se dana 01. veljače 2017. g., s početkom u 14:00 sati, u Vijećnici Općine ŽKonavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac").

Javna rasprava o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju DNŽ objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ. Javna rasprava će trajati od 23. siječnja 2017. do 22. veljače 2017.g., a održavat će se u Dubrovniku, Korčuli i Metkoviću. Tijekom javnog uvida održat će se tri javna izlaganja: u Korčuli 30. siječnja 2017. u 10:30, u Metkoviću također 30. siječnja 2017. u 17:00, te u Dubrovniku 31. siječnja 2017. u 17:00.  >opširnije...