Search

NOVOSTI 2018. godine

ARHIVA NOVOSTI 2018. godine

Donesene IDDPU stambenog naselja "Solitudo"

Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13-pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 18. sjednici, održanoj 10. prosinca 2018., donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog naselja "Solitudo".  >opširnije...

Donesene IDGUP Grada Dubrovnika - Solitudo

Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13-pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici, održanoj 10. prosinca 2018., donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.  >opširnije...

Donesene IDPPUG Dubrovnik - Solitudo

Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13-pročišćeni tekst, 9/15, i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 18. sjednici, održanoj 10. prosinca 2018., donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika.  >opširnije...

Odluka o izradi IDUPU Lučica

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), članka 28. Statuta Općine Blato (Sl.gl. Općine Blato 01/18.) i nakon Odluke kojojm se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu UPU Lučica (KLASA:350-02/18-01/1, URBROJ:2138/02-01-18-24, od 29.studenog 2018.g.), Općinsko vijeće Općine Blato je na svojoj 12. sjednici održanoj dana 12.prosinca 2018.g. donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Lučica>opširnije...

Odluka o izradi UPU "Ekonomija"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), članka 47. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule (Sl.gl. Grada Korčule 03/18.) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčula (Sl.gl. Grada Korčule 08/18.) i Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu UPU "Ekonomija", KLASA:350-01/18-01/04, URBROJ:2138/01-02-18-24, od 11. rujna 2018., Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 23.listopada 2018.g. donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja "Ekonomija">opširnije...

Odluka o izradi IDPPUO Dubrovačko primorje

Na temelju članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 46. Statuta Općine Dubrovačko primorje (Sl.gl. DNŽ, br. 8/18.), Općinsko vijeće Općine Dubrovačko primorje na 7. sjednici održanoj dana 16. listopada 2018. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubrovačko primorje>opširnije...

Donesene CIDPPUO Konavle

Na temelju članka 109.-113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, 06/14.-pročišćeni tekst, 04/16., 02/18.), Općinsko vijeće Općine Konavle, na 10. sjednici održanoj 29. studenog 2018.godine, donijelo je Odluku o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle>opširnije...

Izabran predsjednik i Izvršni odbor Društva arhitekata Dubrovnik

20. prosinca 2018. Božo Benić je ponovno izabran za predsjednika DAD-a dok su u izvršni odbor izabrani djelatnica Zavoda za prostorno uređenje DNŽ Iva Knego kao zamjenica predsjednika te Tomi Šoletić, Ivan Vojnić i Valentina Vojnić>opširnije...

Godišnji sastanak ravnatelja svih Zavoda za prostorno uređenje

U četvrtak, 20. prosinca 2018.godine u 12:00 sati u Zagrebu, Republike Austrije 14, u prostorijama Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj održan je godišnji sastanak svih ravantelja Zavoda za prostorno uređenje, uz neformalno druženje. Sastanku je nazočila i ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Marina Oreb.

Završna konferencija projekata SUPREME i SIMWESTMED

Završna konferencija planiranja Mediteranskog mora u sklopu projekata SUPREME i  SIMWESTMED održala se 12. i 13. prosinca 2018. godine u Veneciji (Scuola Grande di S.Giovanni Evangelista i Aula Magna IUAV Tolentini). Na završnoj konferenciji su sudjelovali djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije; ravnateljica Marina Oreb i Daniel Jokić.  >opširnije...

SRETAN BOŽIĆ I NOVA 2019. GODINA

Sretan Božić i Nova godina želi Vam Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

Izvješće s Druge Ponovne Javne rasprave Prijedloga IDPPDNŽ

Izvješće s Druge Ponovne Javne rasprave Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije održane od 02. listopada do 02. studenog 2018.godine u Dubrovniku>opširnije...

Odluka o izradi IDPPUO Smokvica

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) te članka 31. Statuta Općine Smokvica (Sl.gl. Općine Smokvica br. 3/09, 22/13 i 6/18), te u skladu s člankom 12. usvojenog nacrta prijedloga Odluke o izradi IDPPUO Smokvica (Sl.gl. Općine Smokvica 3/17), Općinsko vijeće Općine Smokvica je na 10. sjednici održanoj 25. listopada 2018. godine donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Smokvica.>opširnije...

Odluka o izradi V. IDPPUO Slivno

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i članka 31. Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik, 04/09 i Općinski glasnik, 01/13) Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj X. sjednici održanoj 23. listopada 2018.godine donijelo je Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno>opširnije...

Odluka o izradi IDUPU Turističke zone Orašac - Vrtovi sunca

Na temelju članka 86., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 04/09, 06/10, 03/11, 14/12, 05/13, 06/13-pročišćeni tekst, 09/15 i 05/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9.studenog 2018. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Orašac - Vrtovi sunca>opširnije...

Odluka o izradi UPU naselja Suđurađ

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 04/09, 06/10, 03/11, 14/12, 05/13, 06/13-pročišćeni tekst, 09/15 i 05/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9.studenog 2018. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ>opširnije...

Odluka o izradi UPU 2.2 "Sv. Jakov"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 04/09, 06/10, 03/11, 14/12, 05/13, 06/13-pročišćeni tekst, 09/15 i 05/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9.studenog 2018. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja 2.2 "Sv. Jakov">opširnije...

Subregionalna radionica  o uključenosti dionika u proces implementacije Strategije o planiranju mora
U Splitu, u sklopu SUPREME projekta, 27. i 28. studenoga održala se radionica o uključenosti dionika u proces implementacije Strategije o planiranju mora. Glavne teme su bile problemi, potencijalni pristupi i koraci koji omogućuju lakša uključenja dionika u sam proces planiranja morskog područja. Na radionici su sudjelovali i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ koji su održali izlaganje o primjenjivosti metode analize koju je razvio PAP/RAC na pilot područje Dubrovačko-neretvanske županije.  >opširnije...

Predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije odali počast žrtvama Vukovara

Predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije predvođeni županom Nikolom Dobroslavićem te zamjenicima Žaklinom Marević i Joškom Cebalom odali su u Vukovaru počast svim žrtvama u agresiji koju je Grad heroj doživio u Domovinskom ratu.  >opširnije...

Predavanje o projektima Muzeja vučedolske kulture te projektu uređenja vukovarskog vodotornja

U Umjetničkoj galeriji Dubrovnik 16. studenog 2018.g. je održano predavanje prof. Gorana Raka i  prof. Vanje Ilić o projektima Muzeja vučedolske kulture te projektu uređenja vukovarskog vodotornja. Predavanje je organizirano u sklopu događanja na Danima kreativnih i kulturnih industrija uz potporu Umjetničke galerije Dubrovnik, Društva arhitekata Dubrovnik i Razvojne Agencije Grada Dubrovnika.  >opširnije...

Konferencija "Pod pritiskom" - 15.studenog 2018.g.

U sklopu Susreta, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije organizirao je Konferenciju "Pod pritiskom" u Dubrovniku 15.studenog 2018.g. u amfiteatru Sveučilišta u Dubrovniku.Susretu su nazočili predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva kulture, Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, Zavodi za prostorno uređenje jadranskih županija, gosti predavači, razni stručnjaci te sugrađani.  >opširnije...

Susret jadranskih zavoda - 14.studenog 2018.g.

Povodom tradicionalnog druženja jadranskih zavoda, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije organizirao je susret u Dubrovniku 14.studenog 2018.g. Susretu su nazočili kolege Zavoda za prostorno uređenje jadranskih županija, kolege iz Brodsko-posavske županije, kolege iz Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj te predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja>opširnije...

Donesene IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom"

Na temelju članaka 109.-113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17.) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Sl.gl. Općine Konavle, 06/14.-pročišćeni tekst, 04/16., 02/18.), Općinsko vijeće Općine Konavle na 9. sjednici, održanoj 12. listopada 2018. godine, donosi Odluku o donošenju izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja "Cavtat sa Zvekovicom">opširnije...

Odluka o izradi IDUPU naselja "Popovići" (UPU 63)

Na temelju članka 109.-113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17.) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Sl.gl. Općine Konavle, 06/14.-pročišćeni tekst, 04/16., 02/18.), Općinsko vijeće Općine Konavle, na 9. sjednici održanoj 12. listopada 2018.godine, donosi Odluku o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Popovići - UPU 63>opširnije...

Susret jadranskih zavoda i konferencija Pod pritiskom, Dubrovnik 14.-16.studenog 2018.g.- NAJAVA

Povodom tradicionalnog druženja jadranskih zavoda, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije organizira susret koji će trajati tri dana od 14.-16. studenog 2018.g. u Dubrovniku. Pozvane su kolege Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, ostale Zavode RH te zainteresirane stručnjake i institucije iz Dubrovnika. Pored tradicionalnog sastanka jadranskih ravnatelja, predstavnika Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja sa Županom Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

EU projekt CO-EVOLVE i Projekt MedCoast4BG – Med Coasts for Blue growth i 2. Tečaj osposobljavanja sudionika u Barceloni
Zajednička manifestacija EU projekta CO-EVOLVE i Projekta MedCoast4BG – Med Coasts for Blue growth i 2. Tečaj osposobljavanja sudionika u Barceloni, 29-31.listopada 2018.g. u Barceloni,Španjolska održana je Zajednička manifestacija EU projekta CO-EVOLVE i projekta MedCoast4BG – Med Coasts for Blue growth, sastanak Upravnog Odbora te 2. Tečaj osposobljavanja sudionika/partnera za pripremu implementacije aktivnosti na pilot područjima projekta CO-EVOLVE Mediteran (INTERREG) na kojem su prisustvovali predstavnici Dunea-e i Zavoda za prostorno uređenje DNŽ; Barbara Savin i Ivan Lukačević Verenac.  >opširnije...

Odluka o izradi UPU poduzetničke zone Nova Sela II

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17), te članka 29. Statuta Općine Kula Norinska (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 6/13 i 5/18.), Općinsko vijeće Općine Kula Norinska na 8. sjednici, održanoj 11. srpnja 2018. godine, donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Nova Sela II.  >opširnije...

Europska konferencija o cestama “Koridori za zajednički napredak i održivu mobilnost"

Europska konferencija o cestama  „Koridori za zajednički napredak i održivu mobilnost", u organizaciji Hrvatskih cesta, Hrvatskog društva za ceste - Via Vita, Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Međunarodne cestovne organizacije (International Road Federation) i Europskog cestovnog udruženja (European Union Road Federation), održana je od 22. do  24. listopada 2018. godine u Dubrovniku. Konferenciji je prisustvovao i djelatnik Zavoda za prostorno uređenje Stjepko Kovačić.  >opširnije...

Održana Konferencija "Integralni pristup zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazima"

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe, u subotu 20. listopada 2018. godine, na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu održana je konferencija Integralni pristup zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazima koju je otvorio potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar uz prisustvo državne tajnice Dunje Magaš. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj Irena Matković otvorila je konferenciju uvodnim izlaganjem, a projekt Implementacija Krajobrazne osnove u Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije, predstavila je ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Marina Oreb>opširnije...

Seminar „Jednostavna nabava i opći akt – praktični primjer; Pravna zaštita DKOM-a“

Seminar „Jednostavna nabava i opći akt – praktični primjer; Pravna zaštita DKOM-a“, u organizaciji Marker, obrt za informatiku i dizajn, održala se 18. listopada 2018. godine u Splitu. Seminar je bio namijenjen stručnom usavršavanju svih djelatnika organizacija obveznika primjene javne nabave, koji se bave postupcima jednostavne nabave ili javne nabave. Seminaru je prisustvovao i djelatnik Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Hrvoje Glavor.

Najava Konferencije: Integralni pristup zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazima

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe, u subotu, 20. listopada 2018. godine, na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu održat će se konferencija pod nazivom Integralni pristup zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazima. Ova konferencija jedno je u nizu događanja koje će obilježiti predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europe. Biti će prezentirani projekti vezani uz pojedine krajobrazne teme. Ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Marina Oreb i Barbara Savin prezentirati će projekt Implementacija Krajobrazne osnove u Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije.  >opširnije...

Javno izlaganje 2. Ponovne Javne rasprave IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš

Javno izlaganje održano je u Dubrovniku, u utorak 16. listopada 2018. godine u Velikoj vijećnici zgrade Upravnih tijela Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, Pred dvorom 1. U javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije i izrađivač Strateške studije tvrtka Dvokut Ecro iz Zagreba>opširnije...

Radionica „Registar brownfield područja u Republici Hrvatskoj“

Radionica „Registar brownfield područja u Republici Hrvatskoj“, u organizaciji Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, održala se 12. listopada 2018.g. u Splitu. Radionica je namijenjena stručnjacima iz zavoda za prostorno uređenje županija, predstavnicima lokalne i regionalne samouprave te razvojnih agencija koji se žele upoznati s projektom i/ili će raditi na unosu podataka u Registar. Radionici su prisustvovali i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.  >opširnije...

Digital Planning and Managing Risk of Climate Changes

Razvojna agencija DURA, od 03. do 04. listopada 2018, u sklopu EU projekta iDEAL, domaćin je dvodnevnog događanja pod nazivom „Digital planning and managing risk of climate changes“. Između ostaih tema, predstavljen je projekt iDEAL (DEcision support for Adaptation pLan), koji je dio programa Interreg prekogranične suradnje Italije i Hrvatske u čijem provođenju uz DURA-u, kao glavni partner projekta iz Hrvatske, sudjeluje Istarska Regionalna Energetska agencija IRENA  te talijanski partneri: Općina Pesaro, Općina Misano Adriatico, Regionalni nacionalni park "Coast dunes park from Torre Canne to Torre San Leonardo" i Sveučilište IUAV iz Venecije.  >opširnije...

Libusoft konferencija u Zagrebu

Libusoft konferencija održana je kroz 13 stručnih radionica namijenjenih korisnicima proračunskog, profitnog i neprofitnog računovodstva s ciljem razmjene različitih iskustava. Na radionici Sustav lokalne riznice namijenjenoj korisnicima koji koriste LC sustav riznice ili planiraju krenuti sa samim procesom implementacije riznice prezentirane su nove funkcionalnosti samog sustava te neke postojeće funkcionalnosti unutar LC sustava lokalne riznice. Konferenciji su prisustvovali i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Silvana Taslaman i Hrvoje Glavor.  >opširnije...

Stručni skup Urbana sanacija u Zagrebu

Stručni skup Urbana sanacija u organizaciji Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj održao se u u Zagrebu, 26. rujna 2018.g. u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Početkom listopada 2016. g. Hrvatski zavod za prostorni razvoj pokrenuo je izradu pilot-projekata kojima je cilj doprinijeti razvoju metodologije za izradu planova sanacije područja nezakonite gradnje. Stručnom skupu prisustvovali su djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Silvana Taslaman i Hrvoje Glavor.  >opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu UPU "Polačišta"

Grad Korčula objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu UPU "Polačišta" koja će trajati 30 dana, od 01.listopada do 30.listopada 2018.g. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 08:00 do 10:00 sati u velikoj vijećnici Grada Korčule. Javno izlaganje održati će se 15.listopada 2018.g. u velikoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s početkom u 11:00 sati.

Odluka o izradi UPU "Kupari I"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09, 06/13 i 03/18) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 9. sjednici održanoj 12.rujna 2018. godine donosi Odluku o izradi urbanističkog plana uređenja "Kupari I">opširnije...

Strateška studija utjecaja na okoliš

Strateška studija utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

Izvješće s Ponovne Javne rasprave Prijedloga IDPPDNŽ

Izvješće s Ponovne Javne rasprave Prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije održane od 04.lipnja do 04.srpnja 2018.g. u Dubrovniku, Korčuli i Metkoviću>opširnije...

Proslava Mediteranskog dana obale i 40. obljetnice PAP/RAC-a

Proslava Mediteranskog dana obale o 40. obljetnica PAP/RAC-a, održala se dana 25. rujna 2018. godine u Splitu. Ovogodišnja proslava dana obale je u organizaciji PAP/RAC uz podršku Ministarstva okoliša i energetike, Mediteranskog akcijskog plana UN-ova Programa za zaštitu okoliša i pod pokroviteljstvom Grada Splita kao i obilježavanje 40. obljetnice PAP/RAC-a, sastavnice Mediteranskog akcijskog plana odgovorne za provedbu Protokola Barcelonske konvencije o integralnom upravljanju obalnim područjima Mediterana.  >opširnije...

Objava 2. Ponovne Javne rasprave o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju DNŽ objavljuje 2. Ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ. 2. Ponovna Javna rasprava će trajati od 02.listopada 2018. do 02.studenog 2018.g., a održavat će se u Dubrovniku. Tijekom javnog uvida održat će se javno izlaganje 16.listopada 2018. u 17:00 sati u Dubrovniku, Velika vijećnica zgrade upravnih tijela Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, Pred dvorom 1.  >opširnije...

Donesene II. IDUPU naselja Duba

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) te članka 31. Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik 04/09 i Općinski glasnik 01/13 i 05/18), Općinsko vijeće Općine Slivno na IX. sjednici održanoj 25. srpnja 2018. godine donijelo je Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Duba>opširnije...

Okrugli stol o otpadu iz mora i prezentacija projekata vezanih uz njegovu problematiku

U petak, 14. rujna 2018.godine na otoku Lokrumu u Dubrovniku, održan je stručno-znanstveni program Instituta za oceanografiju i ribarstvo o otpadu iz mora u Jadran, u suradnji sa JU "Rezervat Lokrum". Naziv projekta je smanjivanje i sprječavanje, integrirani pristup gospodarenju otpadom iz mora u Jadranu, a osnovni cilj projekta je određivanje novih strategija za smanjenje onečišćenja Jadrana otpadom iz mora>opširnije...

Organizacija ronilačkog terenskog rada u zaštićenim područjima – izlaganje u okviru projekta Istraži, educiraj, upravljaj – za očuvano podmorje Lokruma!

U okviru projekta Istraži, educiraj, upravljaj – za očuvano podmorje Lokruma! Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce iz Splita, 13.rujna 2018.g. na otoku Lokrumu organizirano je predavanje „Organizacija ronilačkog terenskog rada u zaštićenim područjima“ koje je održala mr.sc. Matea Špika, biolog i ronilac, voditelj projekta. Sudionici su se upoznali s organizacijom ronilačkog terenskog rada, metodologijom kartiranja podmorja i načinima identifikacije vrsta i staništa te prikupljanjem podataka za potrebe ekološke mreže Natura 2000.

Četvrta sjednica povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ

U ponedjeljak, 10. rujna 2018. godine u 09:00 sati, održana je IV. sjednica Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Povjerenstvo je zaključilo da je Strateška procjena stručna i utemeljena>opširnije...

Odluka o izradi (II.) CIDPPUO Ston

Na temelju članaka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17.) i članka 32. Statuta Općine Ston (Sl.gl. Dubrovačko-neretvanske županije, br. 05/13.) Općinsko vijeće Općine Ston na 7. sjednici, održanoj 26. veljače 2018. godine, donijelo je Odluku o izradi Ciljanih izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston>opširnije...

Donesene IDUPU "Srebreno I"

Na temelju članka 109.-113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članaka 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Sl.gl. Općine Župa dubrovačka 08/09, 06/13, 03/18), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 8. sjednici održanoj 30. srpnja 2018. godine donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja "Srebreno I">opširnije...

Donesen UPU "Školski centar"

Na temelju članka 109.-112. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članaka 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Sl.gl. Općine Župa dubrovačka 08/09, 06/13, 03/18), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 8. sjednici održanoj 30. srpnja 2018. godine donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Školski centar">opširnije...

Donesen UPU "Tehničko-tehnološki blok Osojnik"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 26. srpnja 2018., donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Tehničko –tehnološki blok Osojnik“>opširnije...

Donesen UPU "GZ Lokva"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN, broj 153/13 i 65/17), čl. 47. st. 1. točke 24. Statuta Grada Korčule ("Sl. gl. Grada Korčule", broj 3/18), čl. 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule ("Sl. gl. Grada Korčule", broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Odluke o izradi UPU "GZ Lokva" ("Sl. gl. Grada Korčule", broj 8/17), te suglasnosti MGIPU, KLASA: 350-02/18-13/25, URBROJ: 531-05-18-2, od 6. travnja 2018. godine, Gradsko vijeće je na 9. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2018. godine donijelo Odluku o donošenju UPU "GZ Lokva">opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu UPU Industrijsko-poslovne zone "Vranjak 3"

Grad Ploče objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu UPU Industrijsko-poslovne zone "Vranjak 3" koja će trajati 30 dana, od 23. srpnja do 21. kolovoza 2018. godine. U tom vremenu će biti omogućen Javni uvid i tijekom kojeg će biti javno izlaganje 30. srpnja 2018. godine u 11:00 sati, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, Gračka ulica 2, 20 340 Ploče.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. IDGUP Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 86., 87., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 04/09, 06/10, 03/11, 14/12, 05/13, 06/13-pročišćeni tekst, 09/15 i 05/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici održanoj 06. srpnja 2018. godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika>opširnije...

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. IDPPUG Dubrovnik

Na temelju članaka 86., 87., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 04/09, 06/10, 03/11, 14/12, 05/13, 06/13-pročišćeni tekst, 09/15 i 05/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici održanoj 06. srpnja 2018. godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika>opširnije...

Održano Javno izlaganje o Prijedlozima IDPPUG DUBROVNIK, IDGUP DUBROVNIK i IDDPU stambenog naselja "SOLITUDO"

Javno izlaganje održano je 20. srpnja 2018. godine u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik. 
U javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika i stručni izrađivač Plana Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

Javna rasprava o Prijedlozima IDPPUG DUBROVNIK, IDGUP DUBROVNIK i IDDPU stambenog naselja "SOLITUDO"

Grad Dubrovnik objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IDPPUG i IDGUP DUBROVNIK te IDDPU stambenog naselja "Solitudo" koja će trajati 9 dana, od 19.srpnja do 27.srpnja 2018. godine. U tom vremenu će biti omogućen Javni uvid u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, svaki radni dan od 09:00 do 15:00 sati. Javno izlaganje održati će se 20.srpnja 2018. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika s početkom u 11:00 sati.

Donesen UPU "Suđurađ - turistička zona Za Orsanom"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 04/09., 06/10., 03/11., 14/12., 05/13., 06/13.-pročišćeni tekst i 09/15.), Gradsko vijeće Grada dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 09. ožujka 2018.godine., donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Suđurađ - turistička zona Za Orsanom.  >opširnije...

Donesene II. IDDPU "Groblje"

Na temelju članka 109., stavak 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13, 65/17), članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Sl.gl. Općine Župa dubrovačka 08/09, 06/13 i 03/18) i Odluke o izradi II Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Groblje (Sl.gl. Općine Župa dubrovačka 08/17.), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 6. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2018. godine donijelo je Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Groblje>opširnije...

Ponovna Javna rasprava IDPPDNŽ i Strateška studija utjecaja na okoliš - Javno izlaganje u Korčuli, Metkoviću i Dubrovniku

Javno izlaganje održano je u Korčuli, Metkoviću i Dubrovniku. U Korčuli, u četvrtak 14.lipnja 2018. godine u 10:30 sati, u Metkoviću u četvrtak 14.lipnja 2018. godine u 17:00 sati te u Dubrovniku u petak 15.lipnja 2018. godine. U javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije i izrađivač Strateške studije tvrtka Dvoku Ecro iz Zagreba>opširnije...

Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018. - 2021. godine

Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje uvid u Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša DNŽ za razdoblje 2018. do 2021. godine. Nacrt će biti objavljen na mrežnim stranicama DNŽ u trajanju od 30 dana u kojem roku je omogućeno davanje primjedbi, mišljenja i prijedloga jedinicama lokalne samouprave, javnosti i zaineresirane javnosti pisanim putem na adresu Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša>opširnije...

Odluka o izradi CIDPPUG Ploče i UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene Ušće T3 u Pločama
Na temelju članka 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 24. Statuta Grada Ploče (Sl.gl. Grada Ploče, 14/09., 03/12., 01/13. i 03/17.) Gradsko vijeće Grada Ploča na 8. sjednici održanoj 29.svibnja 2018. godine donijelo je Odluku o izradi Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Ploče i izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Ušće T3 u Pločama>opširnije...

Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU "Školski centar"

Općina Župa dubrovačka objavljuje ponovnu javnu raspravu o prijedlogu UPU "Školski centar" koja će trajati od 12. do 19. lipnja 2018. godine. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom, radnim danom od 8.00 do 12:00 sati za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine Župa dubrovačka. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 12. lipnja 2018. godine s početkom u 14.00 sati u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom.

Strateška studija utjecaja na okoliš

Strateška studija utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

Objava Ponovne Javne rasprave o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju DNŽ objavljuje Ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ. Ponovna Javna rasprava će trajati od 04.lipnja 2018. do 04.srpnja 2018.g., a održavat će se u Dubrovniku, Korčuli i Metkoviću. Tijekom javnog uvida održat će se tri javna izlaganja: u Korčuli 14.lipnja 2018. u 10:30, u Metkoviću također 14.lipnja 2018. u 17:00, te u Dubrovniku 15.lipnja 2018. u 17:00.  >opširnije...

Donesene III. IDPPUG Opuzen

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 34. Statuta Grada Opuzena (Službeni glasnik Grada Opuzena, br. 03/13.), Gradsko vijeće Grada Opuzena, na VIII. sjednici održanoj 25. travnja 2018. godine, donijelo je Odluku o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenju Grada Opuzena>opširnije...

EU projekt SUPREME - kroz medije -

Ovdje možete pratiti kako je EU projekt SUPREME - podrška državama članicama pri provedbi prostornog planiranja morskog područja (MSP-a) u istočnom Sredozemlju, popraćen od strane medija>opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu CIDPPUO Konavle

Općina Konavle objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu CIDPPUO Konavle koja će trajati 8 dana, od 28.svibnja do 04.lipnja 2018.godine. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid u prostorijama Općine Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, u Cavtatu, radnim danom od 09:00 do 12:00 sati. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 28.svibnja 2018.g. s početkom u 09:00 sati u zgradi Općine Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, u Cavtatu.

EU projekt SUPREME u Dubrovniku

U Dubrovniku, 14.-17. svibnja 2018.g. održava se skup SUPREME. Tema skupa je prostorno planiranje morskog područja s ciljem ostvarivanja gospodarskih i društvenih ciljeva. U projektu sudjeluju javna tijela nadležna za prostorno planiranje mora iz četiriju država članica EU - Grčka, Italija, Slovenija i Hrvatska. Hrvatski partner na projektu je Hrvatski zavod za prostorni razvoj uz potporu Ministarstva graditeljastva i prostornog uređenja>opširnije...

Donesene IDUPU naselja Slano

Na temelju članka 198. i 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU naselja Slano (Sl.gl. DNŽ, br. 05/16., 05/18.) i članka 32. Statuta Općine Dubrovačko primorje (Sl.gl. DNŽ, br. 11/09., 02/10. i 05/13.) Općinsko vijeće Općine Dubrovačko primorje na 4. sjednici održanoj 21.ožujka 2018. godine, donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Slano>opširnije...

Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 26.travnja 2018. godine, donesena je Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja.
Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, a stručni izrađivač Hrvatski zavod za prostorni razvoj.  >opširnije...

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Blato

Općina Blato objavljuje Ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu IDPPUO Blato koja će trajati 15 dana, od 25.travnja do 09.svibnja 2018.godine. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid u prostorijama prizemlja Doma kulture - ulaz u Općinu Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4, Blato i na internetskim stranicama. Javno izlaganje održati će se 08.svibnja 2018.godine u 09:30 sati u vijećnici Općine Blato.

Odluka o izradi sveobuhvatnih IDPPUG Ploče

Na temelju članaka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 24. Statuta Grada Ploča (Sl.gl. Grada Ploča, br. 14/09, 03/12, 01/13, 03/17 i 01/18), Gradsko vijeće Grada Ploča na 7. sjednici održanoj 10. travnja 2018.g. donijelo je Odlulu o izradi sveobuhvatnih Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Ploča>opširnije...

Odluka o izradi UPU "1"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), članka 32. Statuta Općine Lumbarda (Sl.g. Općine Lumbarda 3/13, 2/16 i 1/18) i Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU "1",Klasa:350-01/17-01/1, Ur.broj:2138/06-02-18-9 od 30.ožujka 2018.g. Općinsko vijeće Općine Lumbarda je na 10. sjednici održanoj dana 10.04.2018.g. donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja "1">opširnije...

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi (VI.) IV.IDGUP Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 86., 87., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 05/13, 06/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici, održanoj 09.travnja 2018.g., donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika>opširnije...

Treća sjednica Povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ

U utorak, 17. travnja 2018. godine održana je III. sjednica Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Povjerenstvo je zaključilo da je Strateška procjena stručna i utemeljena>opširnije...

Odluka o izradi (VI.) IV.IDGUP Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 05/13, 06/13 - pročišćeni tekst i 9/15) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 09.ožujka 2018.g., donijelo je Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika>opširnije...

Odluka o izradi (V.) IV.IDPPUG Dubrovnik

Na temelju članaka 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 05/13, 06/13 - pročišćeni tekst i 9/15) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 09.ožujka 2018.g., donijelo je Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika>opširnije...

URBAN-WASTE  - Završna prezentacija definiranih mjera za upravljanje otpadom

U utorak, dana 27. ožujka 2018.g. u Hotelu Adria, održana je završna prezentacija mjera za upravljanje otpadom nastalih kroz djelovanje projektne Zajednice prakse Dubrovačko-neretvanske županije, u okviru projekta URBAN-WASTE. Cilj je razviti smjernice za prevenciju i upravljanje otpadom u gradovima s visokim stopom turizma, kako bi se smanjila proizvodnja komunalnog otpada te poboljšalo gospodarenje komunalnim otpadom. Dubrovačko-neretvanska županija je jedno od 11 pilot područja projekta i ujedno jedino hrvatsko pilot područje. Svako pilot područje formiralo je mjere koje će se provoditi za vrijeme trajanja URBAN-WASTE-a s ciljem podizanja razine svijesti općenito o problematici otpada, posebice s osvrtom na utjecaj turizma.

4. sastanak Upravnog odbora i 1. Tečaj osposobljavanja sudionika u Bologni

Dana 6 i 7.ožujka 2018. u Bologni u regiji Emilia-Romagna, Italija održan je 4. sastanak Upravnog Odbora te 1. Tečaj osposobljavanja sudionika/partnera za pripremu implementacije aktivnosti na pilot područjima projekta CO-EVOLVE Mediteran (INTERREG) na kojem su prisustvovali predstavnici Dunea-e i Zavoda za prostorno uređenje DNŽ. Projekt CO-EVOLVE se bavi promicanjem ko-evolucije ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava za razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma,te se na lokalnoj razini izrađuju integrirani planovi i provode aktivnosti na pilot područjima na principima integralnog upravljanja obalnim područjem te zaštite vrijednih prirodnih i kulturnih resursa. Pilot područje za provedbu aktivnosti u DNŽ je delta rijeke Neretve.  >opširnije...

Sastanak o očuvanju baštine u Općini Konavle

Dana 9.ožujka 2018. u Općini Tivat, Crna Gora održan je sastanak potencijalnih sudionika/partnera zainteresiranih za sudjelovanje u međugraničnom trilateralnom projektu na temu očuvanja baštine, a na inicijativu Općine Konavle koja predlaže projekt u vezi identifikacije, vrednovanja i revitalizacije suhozida na području Općine Konavle te njihovu moguću prezentaciju u turističke svrhe. Sastanku su prisustvovali predstavnici Općine Konavle, Agronomskog fakulteta iz Zagreba, Zavoda za prostorno uređenje DNŽ iz Hrvatske te predstavnici Općine Tivat te udruga Expeditio i Napredak iz Crne Gore.

Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom"

Općina Konavle objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom" koja će trajati 8 dana, od 12.ožujka do 20.ožujka 2018.godine. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 sati u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac"). Javno izlaganje održati će se dana 19.ožujka 2018.g. u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac") s početkom u 18:00 sati.

Donesene IDUPU "Orebić-Podgorje-Stanković"

Na temelju članka 109. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 15. i 31. Statuta Općine Orebić (Sl.gl. Općine Orebić, 02/13.), Općinsko vijeće Općine Orebić, na 6. sjednici održanoj dana 01. veljače 2018. godine, donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja "Orebić-Podgorje-Stanković">opširnije...

Donesene IDPPUO Orebić

Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17.) i članka 15. i 31. Statuta Općine Orebić (Sl.gl. Općine Orebić, 02/13.), Općinsko vijeće Općine Orebić, na 6. sjednici održanoj dana 01. veljače 2018. godine, donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Orebić>opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu UPU "Školski centar"

Općina Župa dubrovačka objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu UPU "Školski centar" koja će trajati 30 dana, od 19.veljače do 23. ožujka 2018.godine. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno. Javno izlaganje održati će se 26.veljače 2018.g. u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, s početkom u 14:00 sati.

Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU "Srebreno I"

Općina Župa dubrovačka objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IDUPU "Srebreno I" koja će trajati 8 dana, od 19. do 26. veljače 2018.godine. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno. Javno izlaganje održati će se 26.veljače 2018.g. u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, s početkom u 13:00 sati.

Izvješće s Javne rasprave Prijedloga IDPPDNŽ

Izvješće s Javne rasprave Prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije održane od 23.siječnja do 22.veljače 2017.g. u Dubrovniku, Korčuli i Metkoviću>opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Blato

Općina Blato objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu IDPPUO Blato koja će trajati 15 dana, od 30. siječnja do 13. veljače 2018.g. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 sati u prizemlju Doma kulture - ulaz u Općinu Blato, Trg dr.Franje Tuđmana br.4. Javno izlaganje održati će se 02.veljače 2018.g. u vijećnici Općine Blato, s početkom u 10:00 sati.

Brza cesta Dubrovnik – Zračna luka Dubrovnik – granica s Crnom Gorom

Župan Nikola Dobroslavić sa zamjenicima Žaklinom Marević i Joškom Cebalom održao je 26.siječnja 2018.g. u Palači Ranjina, radni sastanak na temu realizacije brze ceste Dubrovnik – Zračna luka Dubrovnik – granica s Crnom Gorom. Na sastanku su osim dužnosnika i stručnjaka Dubrovačko-neretvanske županije, među ostalim nazočili i gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima, načelnik općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli i općine Konavle Božo Lasić, predstavnici Hrvatskih cesta, Instituta IGH te drugi uključeni u ovaj projekt.

Javna rasprava o Prijedlogu UPU "GZ Lokva"

Grad Korčula objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu UPU "GZ Lokva" koja će trajati 30 dana, od 29.siječnja do 28.veljače 2018.g. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 8:00 do 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Korčule. Javno izlaganje održati će se u srijedu 31. siječnja 2018.g. u Velikoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s početkom u 10:00 sati.