Search

NOVOSTI 2016. godine

ARHIVA NOVOSTI 2016. godine. 

Donesen UPU naselja Lopud

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.-pročišćeni tekst, 9/15. i 12/15.-Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenju naselja Lopud>opširnije...

Odluka o izradi II. IDUPU naselja Duba

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153113) i članka 31. Statuta Općine Slivno ("Neretvanski glasnik", 4/09 i "Općinski glasnik", 1/13) Općinsko vijeće Općine Slivno na XXII. sjednici održanoj 16. prosinca 2016. godine donijelo je Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Slivno.  >opširnije...

Odluka o izradi V. IDPPUO Slivno

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153113) i članka 31. Statuta Općine Slivno ("Neretvanski glasnik", 4/09 i "Općinski glasnik", 1/13) Općinsko vijeće Općine Slivno na XXII. sjednici održanoj 16. prosinca 2016. godine donijelo je Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Slivno.  >opširnije...

Donesene II. IDPPUG Korčula

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), članka 49. točke 24. Statuta Grada Korčule (Sl.gl. 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (Sl.gl. 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročićečeni tekst i 1/16), Odluke o izradi Plana (Sl.gl. 4/12, 4/15), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa:350-02/16-11/46, Ur.broj:531-05-16-6, od 21. studenog 2016.g., Gradsko vijeće ja na 16. sjednici održanoj dana 29. studenog 2016.g. donijelo Odluku o donošenju II. IDPPUG Korčule>opširnije...

Donesen UPU "Trsteno - Veliki Stol"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 05/13., 06/13.-pročišćeni tekst, 9/15. i 12/15.-Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 6. i 7. lipnja 2016., donijelo je Odluku o donošenju UPU "Trsteno - Veliki Stol">opširnije...

Donesen UPU Turističke zone - T1 i T2, unutar naselja Donje čelo na Koločepu

Na temelju članka 109., stavak 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13). članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika br. 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13-pročišćeni tekst, 9/15 i 12/15-Odluka Ministarstva uprave RH i Odluke o izradi UPU turističke zone - T1 i T2, unutar naselja Donje Čelo na Koločepu (Sl.gl. Grada Dubrovnika br. 8/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 25. i 26. srpnja 2016., donijelo je Odluku o donošenju UPU Turističke zone - T1 i T2, unutar naselja Donje Čelo na Koločepu>opširnije...

IDUPU Gršćica - Prižba

Na temelju članka 113. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13), članka 28. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato, br. 5/09, 3/13 i 9/13 - pročišćeni tekst) i Odluke o izradi dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato, br. 1/15) Općinsko vijeće Općine Blato, na 24. sjednici, održanoj dana 24. studenog 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju IDUPU Grščica - Prižba.  >opširnije...

Odluka o izradi IDPPUO Blato

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), po prethodno zatraženom mišljenju (KLASA: 350-02/15-01/2, UR.BROJ: 2138/02-01-16-17, od srpanja 2016. godine), te članka 28. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 5/09, 3/13 i 9/13 i pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Blato je na svojoj 24. sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine donijelo Odluku o izradi IDPPUO Blato>opširnije...

Odluka o izradi IDPPUO Mljet

Na temelju članka 81. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13.), članka 33. stavak 1. točke 21. Statuta Općine Mljet (Službeni glasnik Općinje Mljet broj: 1/13) Općinsko vijeće Općine Mljet, na svojoj 31. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine donijelo je Odluku o izradi IDPPUO Mljet>opširnije...

Odluka o donošenju DPPUO Janjina

Na temelju odredbe članka 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13.), članka 45. Statuta Općine Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 6/13.), Odluke o dopuni Prostornog plana uređenja Općine Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 4/16.), Suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja klasa: 350-02/16-11/29, urbroj: 531-05-1-1-2-16-2 od 20. srpanja 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Janjina na 18. sjednici, održanoj 18. kolovoza 2016. godine, donijelo je Odluku o donošenju Dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Janjina>opširnije...

Javna rasprava o prijedlogu UPU dijela naselja Babino polje - "Uvala Sutmiholjska 2 "

Općina Mljet objavljuje javnu raspravu koja će trajati od 28. studenog 2016. do 27. prosinca 2016.g. tijekom koje će biti moguć Javni uvid u Prijedlog plana u prostorijama Općine Mljet, Zabrežje 2, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati. Javno izlaganje održat će se 29. studenog 2016.g (utorak) u 13:00 sati u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju.

Javna rasprava o prijedlogu IDUPU naselja Sobra

Općina Mljet objavljuje javnu raspravu koja će trajati od 28. studenog 2016. do 12. prosinca 2016.g tijekom koje će biti moguć Javni uvid u Prijedlog plana u prostorijama Općine Mljet, Zabrežje 2, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati. Javno izlaganje održat će se 29. studenog 2016.g (utorak) u 13:45 sati u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju.

Prezentacija - Planirana cestovna mreža Dubrovačko-neretvanske županije

U utorak, dana 22. studenog 2016.g. u amfiteatru Sveučilišta u Dubrovniku, Dubrovačko-neretvanska županija i Zavod za prostorno uređenje DNŽ održali su prezentaciju "Prometna mreža DNŽ" na kojoj su predstavljena idejna rješenja za ključne probleme povezanosti unutar Županije te Županije s ostatkom države>opširnije...

Javna rasprava o prijedlogu IDUPU Orebić-Podgorje-Stanković

Općina Orebić objavljuje javnu raspravu koja će trajati od 21. studenoga 2016. do 05. prosinca 2016.g. tijekom koje će biti moguć Javni uvid u Prijedlog plana u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24., radnim danom od 09.00 do 12.00 sati i na mrežnim stranicama Općine www.orebic.hr.
Javno izlaganje održat će se 29. studenoga 2016.g., u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24., s početkom u 10.00 sati.

Odluka o izradi UPU "Mihanići" (UPU 49)

Na temelju članka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, 06/14.-pročišćeni tekst, 04/16.) Općinsko vijeće Općine Konavle na 23. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine donijelo je Odluku o izradi UPU "Mihanići" (UPU 49)>opširnije...

Donesene IV. IDPPUO Slivno

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) te članka 31. Statuta Općine Slivno ("Neretvanski glasnik", 4/09 i "Općinski glasnik", 1/13), Općinsko vijeće Općine Slivno na XXI. sjednici održanoj 17. listopada 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju IV. IDPPUO Slivno>opširnije...

Odluka o izradi CIDPPUO Ston

Na temelju čl. 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine, br. 153/13.) i čl. 32. Statuta Općine Ston ( Službeni glasnik DNŽ, broj 05/13.) Općinsko vijeće Općine Ston na 22. sjednici. održanoj  18. kolovoza 2016. godine donijelo je Odluku o izradi CIDPPUO Ston, UPU "Duba Stonska - Zjat Sjever" te UPU "Duba Stonska - Uvala Bjejevica">opširnije...

Odluka o izradi UPU "Duba Stonska - Zjat sjever"

Na temelju čl. 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine, br. 153/13.) i čl. 32. Statuta Općine Ston ( Službeni glasnik DNŽ, broj 05/13.) Općinsko vijeće Općine Ston na 22. sjednici. održanoj  18. kolovoza 2016. godine donijelo je Odluku o izradi CIDPPUO Ston, UPU "Duba Stonska - Zjat Sjever" te UPU "Duba Stonska - Uvala Bjejevica">opširnije...

Odluka o izradi "Duba Stonska - Uvala Bjejevica"

Na temelju čl. 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine, br. 153/13.) i čl. 32. Statuta Općine Ston ( Službeni glasnik DNŽ, broj 05/13.) Općinsko vijeće Općine Ston na 22. sjednici. održanoj  18. kolovoza 2016. godine donijelo je Odluku o izradi CIDPPUO Ston, UPU "Duba Stonska - Zjat Sjever" te UPU "Duba Stonska - Uvala Bjejevica">opširnije...

Odluka o izradi  IDPPUG Dubrovnika, IDGUP Dubrovnika te IDDPU "Solitudo"

Na osnovu čl. 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („NN“ br. 153/13) te čl. 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni Glasnik Grada Dubrovnika" br. 4/09., 06/10., 03/11., 14/12., 05/13., 06/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 12/15. -Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 23. sjednici održanoj 29. i 30. rujna i 3. i 5. listopada 2016., donijelo je Odluku o izradi IDPPUG Dubrovnika, IDGUP Dubrovnika te IDDPU stambenog naselja "Solitudo>opširnije...

Odluka o izradi  IDPPUG Dubrovnika, IDGUP Dubrovnika te stavljanju izvan snage DPU "Belvedere"

Na osnovu čl. 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („NN“ br. 153/13) te čl. 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni Glasnik Grada Dubrovnika" br. 4/09., 06/10., 03/11., 14/12., 05/13., 06/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 12/15. -Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 23. sjednici održanoj 29. i 30. rujna i 3. i 5. listopada 2016., donijelo je Odluku o izradi IDPPUG Dubrovnika, IDGUP Dubrovnika te stavljanju izvan snage DPU "Belvedere".  >opširnije...

2. ponovna javna rasprava o Prijedlogu IDPPUG Ploče

Grad Ploče objavljuje 2. ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu IDPPUG Ploče, koja će se održati u periodu od 24. listopada 2016. do 31. listopada 2016. Javni uvid u Prijedlog IDPPUG Ploče za 2. ponovnu javnu raspravu održat će se u Pločama, u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, svakim radnim danom od 9:00 do 13:00 sati. Javno izlaganje za 2. ponovnu javnu raspravu održat će se u Pločama, u prostorijama Doma sportova Ploče (Art prostor), Tina Ujevića 1, 27. listopada 2016., s početkom u 17:00 sati.

Javna rasprava o prijedlogu IDPPUO Orebić

Općina Orebić objavljuje Javnu raspravu koja će trajati od 10. do 24. listopada 2016.  tijekom koje će bit moguć Javni uvid u prijedlog Plana u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24., radnim danom od 09,00 do 12,00 sati i na mrežnim stranicama Općine www.orebic.hr.
Javno izlaganje održat će se 18.10.2016. godine,
u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24., s  početkom u 11:00 sati.

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama -  1. Radionica

U srijedu, 05. listopada 2016. godine, u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i prirode održana je prva od predviđenih 10 radionica pod naslovom "Prostorno upravljanje i upravljanje obalnim područjem na kojoj su sudjelovali, među ostalim stručnjacima, i djelatnici županijskih  zavoda za prostorno uređenje. Cilj ovih radionica je definiranje okvira i sadržaja Nacrta nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine.   >opširnije...

Donesene IDDPU "Poslovna zona Dubravica"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13. ) i članka 34. Statuta Grada Metkovića ("Neretvanski glasnik", broj0/09., 02/13., 07/13.-proč. tekst), Gradsko vijeće Grada Metkovića na XXVII. sjednici održanoj 26. kolovoza 2016. godine donosi Odluku o donošenju IDDPU " Poslovna zona Dubravica".  >opširnije...

Javna rasprava o IDPPUO Župa dubrovačka

Općina Župa dubrovačka objavljuje Javnu raspravu o IDPPUO Župa dubrovačka koja će trajati od 12. do 26. rujna 2016. godine tijekom koje će biti omogućen uvid u Plan svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Župe dubrovačke (II kat) Vukovarska 48, 20207 Mlini. Javno izlaganje održat će se u ponedjeljak, 19. rujna 2016. s početkom u 15:00 sati u Velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka (III kat) na adresi Vukovarska 48, 20207 Mlini.

Obavijest o izradi UPU Kupari 1

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i članaka 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 24. sjednici održanoj 03. kolovoza 2016. godine donosi Odluku o izradi UPU Kupari 1>opširnije...

Geografske osnove zaštite i revitalizacije stare gradske jezgre Dubrovnika

Magistarski rad Rafaele Kovačević vrijedna je analiza stanja zaštite i revitalizacije stare gradske jezgre. Na temelju raznih statističkih podataka analizirane su demografske, funkcionalne, morfološke, stambene, fizionomske, gospodarske i druge karakteristike povijesne jezgre Dubrovnika kako bi se uočio razvojni trend.  >opširnije...

Donesene IDPPUO Trpanj

Na temelju odredbe čl. 188. ZPU (NN, broj 153/13.) i 100. ZPUG (NN, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12., 80/13.), čl. 45. stavak 3. alineja 14. Statuta Općine Trpanj (Sl.gl.DNŽ, broj 6/13.), Odluke o izradi I. IDPPUO Trpanj (Sl.gl.DNŽ, broj 10/13.), suglasnosti MGIPU Klasa: 350-02/16-11/21, Ur.broj: 531-05-1-16-4 od 9. lipnja 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Trpanj na 16. sjednici, održanoj 18. lipnja 2016.godine, donijelo je Odluku o donošenju IDPPUO Trpanj>opširnije...

Donesene IDDPU II. faze Poslovne zone Opuzen

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) te članka 34. Statuta Grada Opuzena (“Službeni glasnik Grada Opuzena”, broj 3/13), Gradsko vijeće Grada Opuzena na XXII. sjednici održanoj dana 13. srpnja 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju IDDPU II. faze Poslovne zone Opuzen>opširnije...

Donesen UPU "Poslovna lokacija uvala Luka"
Na temelju čl. 188. ZPU („NN“, br. 153/13) te čl. 26., 100. i 102. ZPUGi („NN“, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15), čl. 49. st. 1. točke 24. Statuta Grada Korčule („Sl.gl.Grada Korčule“, br. 6/09, 3/13, 4/13-pročišeni tekst i 5/14), čl. 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Sl.gl.Grada Korčule“, br. 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-proč. tekst i 1/16), Odluke o izradi UPU „Poslovna lokacija uvala Luka“ („Sl.gl.Grada Korčule“, br. 3/13), suglasnosti Župana dubrovačko-neretvanskog, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju UPU "Poslovna lokacija uvala Luka">opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Župa dubrovačka

Općina Župa dubrovačka objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu IDPPUO Župa dubrovačka. Javna rasprava trajati će od 12. rujna do 26. rujna 2016. tijekom kojeg će biti moguć javni uvid u Prijedlog plana svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Župa dubrovačka (II.kat), Vukovarska 48, 20207 Mlini. Javno izlaganje održat će se 19. rujna 2016. u 15:00 sati u Velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka (III.kat) na adresi Vukovarska 48, 20207 Mlini.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu IDPPUG Ploče

Grad Ploče objavljuje ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu IDPPUG Ploče, koja će se održati u periodu od 22. srpnja 2016. do 29. srpnja 2016. Javni uvid u Prijedlog IDPPUG Ploče za ponovnu javnu raspravu održat će se u Pločama, u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, svakim radnim danom od 9:00 do 13:00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave. Javno izlaganje za ponovnu javnu raspravu održati će se u Pločama, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, Gračka ulica 2, 22. srpnja 2016., s početkom u 17:00 sati.

Odluka o izradi IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom"


Na temelju članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN, 153/13.) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Sl. gl. Općine Konavle, 06/14 . -pročišćeni tekst, 04/16.) Općinsko vijeće Općine Konavle na 22. sjednici održanoj 27.lipnja 2016. godine donosi Odluku o izradi izmjena i dopuna UPU "Cavtat sa Zvekovicom">opširnije...

Odluka o izradi IDUPU zone gospodarske proizvodne i poslovne namjene
"Kopačica" - Popovići (UPU 88)


Na temelju članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN, 153/13.) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Sl. gl. Općine Konavle, 06/14 . -pročišćeni tekst, 04/16.) Općinsko vijeće Općine Konavle na 22. sjednici održanoj 27.lipnja 2016. godine donosi Odluku o izradi izmjena i dopuna UPU zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene "Kopačica" - Popovići (UPU 88).  >opširnije...

Javna rasprava o prijedlogu IV. PPUO Slivno

Općina Slivno objavljuje javnu raspravu o prijedlogu IV. IDPPUO Slivno koja će trajati od 11. do 25. srpnja 2016. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave biti će omogućen uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Slivno, Podgradina 41, Opuzen svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 12.00 sati. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 18. srpnja 2016. godine u prostoriji vijećnice Općine Slivno, Podgradina 41, Opuzen s početkom u 10,00 sati.

Odluka o izradi UPU "Suđurađ  - turistička zona Za Orsanom"

Temeljem članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13-dalje: Zakon) Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, kao Nositelj izrade objavljuje Obavijest o izradi UPU "Suđurađ - turistička zona Za Orsanom".  >opširnije...

Stručni skup Strategije urbane regeneracije u Zagrebu

Hrvatski zavod za prostorni razvoj bio je organizator stručnog skupa pod nazivom Strategije urbane regeneracije koji se održavao 9. i 10. lipnja 2016. godine u Zagrebu u velikoj predavaonici Arhitektonskog fakulteta. Na programu je bila tema urbane regeneracije prepoznata kao izuzetno relevantna tokom procesa izrade Nacrta prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske čiji izrađivač je bio Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Tom prigodom izdat je i zbornik radova. Skupu su od Zavoda za prostorno uređenje DNŽ prisustvovale Barbara Savin i Marina Oreb>opširnije...

Javna rasprava o prijedlogu IDDPU "Poslovna zona Dubravica"

Grad Metković objavljuje Javnu raspravu prijedlogu IDUPU "Poslovna zona Dubravica". Javna rasprava trajat će od 27. lipnja do 04. srpnja 2016. godine tijekom koje će biti moguć uvid u prijedlog Plana svaki radni dan, u zgradi Grada Metkovića, ured voditeljice Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU, I. kat. Javno izlaganje održat će se 28. lipnja 2016. godine s početkom u 11.00 sati u Gradskom kulturnom središtu (Galerija), S. Radića 1, Metković.

Javna rasprava o prijedlogu CIDPPUO Janjina

Općina Janjina objavljuje Javnu raspravu u trajanju od 15. do 29. lipnja 2016. godine. Tijekom Javne rasprave Javni uvid u prijedlog CIDPPUO Janjina biti će moguć u prostorijama Općine Janjina, svakog radnog dana od 08.00 do 12.00 sati. Javno izlaganje održat će se u četvrtak 23. lipnja 2016. godine s početkom u 16.00 sati u Vijećnici Općine Janjina, Janjina 111, Janjina.

Odluka o izradi IDPPUO Lastovo

Na temelju članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.) i članka 25. Statuta Općine Lastovo (Službeni glasnik Općine Lastovo, 01/13.) Općinsko vijeće Općine Lastovo na 32. sjednici održanoj 19. svibnja 2016. godine donosi Odluku i izradi IDPPUO Lastovo.  >opširnije...

Javna rasprava o prijedlogu UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Grad Dubrovnik objavluje javnu raspravu o prijedlogu UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati. Javni uvid trajat će 30 dana, od 30. svibnja 2016. do zaključno 28. lipnja 2016. svaki radni dan od 08.00 do 16.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik te na www.dubrovnik.hr. Javno izlaganje održat će se 07. lipnja 2016. u 13.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

Odluka o izradi IDPP Splitsko-dalmatinske županije

Na temelju članka 109. stavak 3. i članak 113. Zakona o prostornom uređenje („Narodne novine”, broj 153/13) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 1/03, 8/04, 5/05,i 5/06, 13/07 i 9/13), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 28. sjednici, održanoj 31. ožujka 2016., donijela je Odluku o izradi IDPPSDŽ.
>opširnije...

Izrada Plana upravljanja područja Ekološke mreže  "Delta Neretve"

U ponedjeljak, 16. svibnja 2016. godine, u prostorijama Gradskog kulturnog središta u Metkoviću održana je prva radionica u postupku izrade Plana upravljanja područja ekološke "Delta Neretve". Izradu plana vodila je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ uz stručnu potporu udruge BIOM, a u utvrđivanju sadržaja Plana, između ostalih dionika, sudjelovali su i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.  >opširnije...

Donesene UPU "TZ Hoteli Orebić"

Na temelju članka 109.-113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.) i članka 15. i 31. Statuta Općine Orebić (Službeni glasnik Općine Orebić, 02/13.), Općinsko vijeće Općine Orebić, na 26. sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju IDUPU "TZ Hoteli Orebić">opširnije...

Ponovna javna rasprava u postupku II. IDPPUG Korčula

Grad Korčula objavljuje ponovnu javnu raspravu II. IDPPUG Korčula. Javni uvid u Ponovni prijedlog trajat će od 24. svibnja do 1. lipnja 2016. godine u vremenu od 8.30 do 10.30 sati u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1. Javno izlaganje održat će se u utorak, 24. svibnja 2016. godine u Velikoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s početkom u 13 sati>opširnije...

Odluka o izradi IV. IDPPUO Slivno

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i članka 31. Statuta Općine Slivno (“Neretvanski glasnik”, 4/09 i “Općinski glasnik”, 1/13) Općinsko vijeće Općine Slivno na 18. sjednici održanoj 04. travnja 2016. godine donijelo je Odluku o izradi IV. IDPPUO Slivno>opširnije...

Donesene IDUPU "Blato"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.) i člancima 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, 08/09.), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka, na 22. sjednici održanoj 14.ožujka, 2016. godine, donosi Odluku o donošenju IDUPU "Blato">opširnije...

Donesene III. IDPPUO Slivno 

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", 153/13) te članka 31. Statuta Općine Slivno ("Neretvanski glasnik", 4/09 i "Općinski glasnik" 1/13), Općinsko vijeće Općine Slivno na 18. sjednici održanoj 04. travnja 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju III. IDPPUO Slivno>opširnije...

Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU Gršćica - Prižba

Općina Blato objavljuje ponovnu javnu raspravu o prijedlogu UPU Gršćica - Prižba. Javni uvid u plan trajat će od 31. ožujka do 13. travnja 2016. godine u vremenu od 08.00 do 15.00 sati u prizemlju Doma kulture, Općina Blato, Trg dr. F. Tuđmana 4. Javno izlaganje plana održat će se 07. travnja 2016. godine,  s početkom u 10.00 sati, u Domu kulture u vjećnici Općine Blato.

Odluka o izradi UPU 2.2 "Sv. Jakov"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine broj153/13), članka
32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11,
14/12, 5/13, 6/13.-pročišćen tekst, 9/15 i 12/15-Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko
vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 14. ožujka 2016., donijelo je Odluku o izradi UPU 2.2. "Sv. Jakov"
>opširnije...

Donesene IDPPUO Kula Norinska

Na temelju članka 100. i 101. ZPUG (NN, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12. i 80/13.) u svezi s člankom 188. ZPU (NN, broj 153/13.), a u skladu s Prostornim planom DNŽ (Sl. gl. DNŽ, broj 6/03., 3/05.-uskl., 3/06.*, 7/10., 4/12.-isp., 9/13. i 2/15.-uskl.); * - Presuda Visokog upravnog suda RH Broj: Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014., NN, broj 10/15. od 28.1.2015.) te članka 29. Statuta O. Kula Norinska (Sl. gl. DNŽ, broj 6/13.), Općinsko vijeće O. Kula Norinska na 16. sjednici, održanoj 12. veljače 2016. godine, donijelo je Odluku o donošenju IDPPUO Kula Norinska>opširnije...

Odluka o izradi III. IDPPUG Opuzen

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i članka 34. Statuta Grada Opuzena (Službeni glasnik Grada Opuzena broj 03/13) Gradsko vijeće Grada Opuzena na svojoj 20. sjednici odežanoj 25. veljače 2016. godine donijelo je Odluku o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opuzena>opširnije...

Javna rasprava o prijedlogu IDDPU II. faze Poslovne zone Opuzen

Grad Opuzen objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu IDDPU II. faze Poslovne zone Opuzen koja će trajati od 14. ožujka do 29. ožujka 2016. godine. Za vrijeme javne rasprave biti će omogućen uvid u Prijedlog Plana svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 13.00 sati u prostorijama Grada Opuzena, Trg kralja Tomislava 1, Opuzen. Javno izlaganje održati će se dana 21. ožujka 2016. godine u Gradskoj vijećnici, u Gradu Opuzenu, Trg Kralja Tomislava 1, Opuzen, s početkom u 9.00 sati.

Donesene IDUPU "Zračna luka Čilipi 1"

Na temelju članka 112. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine broj: 153/13) i Službenom glasniku Općine Konavle broj 2/16, Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 18. sjednici održanoj 19. veljače 2016. godine donosi Odluku o donošenju IDUPU "Zračna luka Čilipi 1">opširnije...

Donesene IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom"

Na temelju članka 112. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine broj: 153/13) i Službenom glasniku Općine Konavle broj 2/16, Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 18. sjednici održanoj 19. veljače 2016. godine donosi Odluku o donošenju IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom">opširnije...

Odluka o izradi Izmjena i dopuna DPU Poslovne zone Dubravica

Na temelju članaka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i članka 34. Statuta Grada Metkovića (Neretvanski glasnik, 04/09., 02/13., 07/13.-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Metkovića na XXIV. sjednici održanoj 02.veljače 2016. donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna DPU Poslovna zona Dubravica >opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu UPU Turistička zona T1 Jurjeva luka i luka nautičkog turizma LN Kremena

Općina Lastovo objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu UPU turističke zone T1 Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena. Javni uvid trajati će 30 dana, od 15. veljače do 15. ožujka 2016. Za vrijeme Javne rasprave  biti će omogućen uvid u Prijedlog Plana svaki radni ran od 9.00 do 11.00 sati u Općini Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo. Javno izlaganje održati će se dana 01. ožujka 2016. godine, u zgradi Općine Lastovo, u Lastovu, s početkom u 13.30 sati .

II. ponovna javna rasprava o prijedlogu PPUO Slivno

Općina Slivno objavljuje II. ponovni javnu raspravu o prijedogu CIDPPUO Slivno koja će trajati od 22. do 29. veljače 2016 godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave biti će omogućen uvid u prijedlog Plana u prostoriji upravnog odjela u Općini Slivno, Podgradina 41, Opuzen. Javno izlaganje održat će se 22. veljače 2016. godine u Vijećnici Općine Slivno, na adresi Podgradina 41, Opuzen s početkom u 10.00 sati.

Donesene IDPPUO Mljet

Na temelju odredbe članka 198. ZPU (NN 153/13), članka 33. stavak 1. točka 21. Statuta Općine Mljet (Sl. gl. Općine Mljet broj: 1/14), a u skladu s odredbama Odluke o izradi IDPPUO Mljet (Sl. gl. Općine Mljet broj: 07/14), nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa: 350-02/15-11/39, Urbroj: 531-05-15-6 od 08. prosinca 2015. godine, Općinsko vijeće Općine Mljet na svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2016. godine donosi Odluku o donošenju IDPPUO Mljet>opširnije...

Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU naselja Sobra

Na temelju članka 81. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13.) i članka 33. stavak 1. točke 21. Statuta Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj: 1/13), Općinsko vijeće Općine Mljet, na svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2016. godine donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sobra>opširnije...

Odluka o izradi UPU dijela naselja Babino Polje - Uvala Sutmiholjska 2"

Na temelju članka 81. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13.) i članka 33. stavak 1 točka 21. Statuta Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj: 1/13) Općinsko vijeće Općine Mljet, na svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2016. godine donijelo je Odluku o izradi UPU dijela naselja Babino Polje - Uvala Sutmiholjska 2">opširnije...

Odluka o izradi IDDPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"

Na temelju članka 86. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine broj153/2013), i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. -pročišćen tekst, 9/15 i 12/15- Odluka Ministarstva uprave Republike Hrvatske), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici, održanoj 25. siječnja 2016., donijelo je Odluku o izradi IDDPU "ŠRP Gospino polje".  >opširnije...

Druga ponovna Javna rasprava o prijedlogu CIDPPUO Slivno

Općina Slivno objavljuje javnu raspravu o prijedlogu CIDPPUO Slivno. Javna rasprava trajati će od 22. do 29. veljače 2016. godine u kojem periodu će biti omogćen uvid u Plan u prostorijama upravnog odjela u Općini Slivno, Podgradina 41, Opuzen svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 13,00. Javno izlaganje o prijedlogu Plana održati će se 22. veljače 2016. godine u Općinskoj vijećnici, u Općina Slivno, Podgradina 41, Opuzen s početkom u 10,00 sati.

Javna rasprava o prijedlogu IDUPU "Zračna luka Čilipi 1"

Općina Konavle objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu IDUPU "Zračna luka Čilipi 1" koja će trajati od 25. siječnja do 01. veljače 2016. godine. Za vrijeme Javne rasprave biti će omogućen uvid u prijedlog Plana svaki radni dan od 9.00 do 15.00 sati u Općini Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac"). Javno izlaganje održati će se dana 27. siječnja 2016. godine, s početkom u 13.00 sati, u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac").

Programska konferencija IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora 2007-2013

U ponedjeljak 11. siječnja 2016. godine u Podgorici u hotelu Ramada održana je Programska konferencija IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora 2007-2013 na kojoj su promovirani programski rezultati ostvareni u periodu 2007-2013.
Konferencija je okupila predstavnike operativnih struktura i ugovornih tijela Hrvatske i Crne Gore, kao i predstavnike projekata (korisnike) ugovorenih u okviru IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora 2007-2013
>opširnije...

Javna rasprava o prijedlogu UPU "Trsteno - Veliki stol"

Grad Dubrovnik, objavljuje javnu raspravu o prijedlogu UPU "Trsteno - Veliki stol" koja će trajati od 18. siječnja do 16. veljače 2016. godine. Za vrijeme trajanja Javne rasprave biti će omogućen uvid u prijedlog plana svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, Dubrovnik; od 09.00 do 16.00 sati u Osnovnoj školi  Antuna Masle, Orašac; od 09.00 do 16.00 sat u Područnoj školu Trsteno u Trstenom te na www.dubrovnik.hr. Javno izlaganje održati će se 28. siječnja 2016. godine s početkom u 13.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, Dubrovnik.

Javna rasprava o prijedlogu IDPPUG Ploča

Grad Ploče objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu IDPPUG Ploča. Javna rasprava trajati će od 14. do 28. siječnja 2016. godine tijekom koje će biti omogućen uvid u prijedlog Plana u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Trg Kralja Tomislava 23, svakim radnim danom od 09.00 do 13.00. Javno izlaganje prijedloga Plana održati će se 25. siječnja 2016. godine sa početkom u 17.00 sati u Pločama, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, Gračka ulica 2.