You are here >   NOVOSTI

 

Informativni portal Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
Sukladno članku 31. alineji 10. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07. i 38/09.) (djelatnost Zavoda obuhvaća osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže) Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije izradio je informativni portal o prostorno-planskoj dokumentaciji svih razina Dubrovačko-neretvanske županije, počevši od Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, preko svih Prostornih planova uređenja Gradova/Općina.   >opširnije... 

 

Javna rasprava o prijedlogu UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Grad Dubrovnik objavluje javnu raspravu o prijedlogu UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati. Javni uvid trajat će 30 dana, od 30. svibnja 2016. do zaključno 28. lipnja 2016. svaki radni dan od 08.00 do 16.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik te na www.dubrovnik.hr. Javno izlaganje održat će se 07. lipnja 2016. u 13.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.  >opširnije...

 

Odluka o izradi IDPP Splitsko-dalmatinske županije

Na temelju članka 109. stavak 3. i članak 113. Zakona o prostornom uređenje („Narodne novine”, broj 153/13) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 1/03, 8/04, 5/05,i 5/06, 13/07 i 9/13), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 28. sjednici, održanoj 31. ožujka 2016., donijela je Odluku o izradi IDPPSDŽ.
>opširnije...

 

Izrada Plana upravljanja područja Ekološke mreže  "Delta Neretve"

U ponedjeljak, 16. svibnja 2016. godine, u prostorijama Gradskog kulturnog središta u Metkoviću održana je prva radionica u postupku izrade Plana upravljanja područja ekološke "Delta Neretve". Izradu plana vodila je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ uz stručnu potporu udruge BIOM, a u utvrđivanju sadržaja Plana, između ostalih dionika, sudjelovali su i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.  >opširnije...

 

Donesene UPU "TZ Hoteli Orebić"

Na temelju članka 109.-113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.) i članka 15. i 31. Statuta Općine Orebić (Službeni glasnik Općine Orebić, 02/13.), Općinsko vijeće Općine Orebić, na 26. sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju IDUPU "TZ Hoteli Orebić">opširnije...

 

Ponovna javna rasprava u postupku II. IDPPUG Korčula

Grad Korčula objavljuje ponovnu javnu raspravu II. IDPPUG Korčula. Javni uvid u Ponovni prijedlog trajat će od 24. svibnja do 1. lipnja 2016. godine u vremenu od 8.30 do 10.30 sati u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1. Javno izlaganje održat će se u utorak, 24. svibnja 2016. godine u Velikoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s početkom u 13 sati>opširnije...

 

Odluka o izradi IV. IDPPUO Slivno

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i članka 31. Statuta Općine Slivno (“Neretvanski glasnik”, 4/09 i “Općinski glasnik”, 1/13) Općinsko vijeće Općine Slivno na 18. sjednici održanoj 04. travnja 2016. godine donijelo je Odluku o izradi IV. IDPPUO Slivno>opširnije...

 

Donesene IDUPU "Blato"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.) i člancima 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, 08/09.), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka, na 22. sjednici održanoj 14.ožujka, 2016. godine, donosi Odluku o donošenju IDUPU "Blato">opširnije...

 

Donesene III. IDPPUO Slivno 

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", 153/13) te članka 31. Statuta Općine Slivno ("Neretvanski glasnik", 4/09 i "Općinski glasnik" 1/13), Općinsko vijeće Općine Slivno na 18. sjednici održanoj 04. travnja 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju III. IDPPUO Slivno>opširnije...

 

Odluka o izradi UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine broj 153/13.), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćen tekst, 9/15. i 12/15. - Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 12. prosinca 2015., donijelo je Odluku o izradi UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati>opširnije...

 

Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU Gršćica - Prižba

Općina Blato objavljuje ponovnu javnu raspravu o prijedlogu UPU Gršćica - Prižba. Javni uvid u plan trajat će od 31. ožujka do 13. travnja 2016. godine u vremenu od 08.00 do 15.00 sati u prizemlju Doma kulture, Općina Blato, Trg dr. F. Tuđmana 4. Javno izlaganje plana održat će se 07. travnja 2016. godine,  s početkom u 10.00 sati, u Domu kulture u vjećnici Općine Blato.  >opširnije...

 

Odluka o izradi UPU 2.2 "Sv. Jakov"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine broj153/13), članka
32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11,
14/12, 5/13, 6/13.-pročišćen tekst, 9/15 i 12/15-Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko
vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 14. ožujka 2016., donijelo je Odluku o izradi UPU 2.2. "Sv. Jakov"
>opširnije...

 

Donesene IDPPUO Kula Norinska

Na temelju članka 100. i 101. ZPUG (NN, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12. i 80/13.) u svezi s člankom 188. ZPU (NN, broj 153/13.), a u skladu s Prostornim planom DNŽ (Sl. gl. DNŽ, broj 6/03., 3/05.-uskl., 3/06.*, 7/10., 4/12.-isp., 9/13. i 2/15.-uskl.); * - Presuda Visokog upravnog suda RH Broj: Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014., NN, broj 10/15. od 28.1.2015.) te članka 29. Statuta O. Kula Norinska (Sl. gl. DNŽ, broj 6/13.), Općinsko vijeće O. Kula Norinska na 16. sjednici, održanoj 12. veljače 2016. godine, donijelo je Odluku o donošenju IDPPUO Kula Norinska.  >opširnije...

 

 

Odluka o izradi III. IDPPUG Opuzen

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i članka 34. Statuta Grada Opuzena (Službeni glasnik Grada Opuzena broj 03/13) Gradsko vijeće Grada Opuzena na svojoj 20. sjednici odežanoj 25. veljače 2016. godine donijelo je Odluku o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opuzena>opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu IDDPU II. faze Poslovne zone Opuzen

Grad Opuzen objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu IDDPU II. faze Poslovne zone Opuzen koja će trajati od 14. ožujka do 29. ožujka 2016. godine. Za vrijeme javne rasprave biti će omogućen uvid u Prijedlog Plana svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 13.00 sati u prostorijama Grada Opuzena, Trg kralja Tomislava 1, Opuzen. Javno izlaganje održati će se dana 21. ožujka 2016. godine u Gradskoj vijećnici, u Gradu Opuzenu, Trg Kralja Tomislava 1, Opuzen, s početkom u 9.00 sati>opširnije...

 

Odluka o izradi IDDPU II. faze Poslovne zone Opuzen

Na temelju članka 86., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13) i članka 34. Statuta Grada Opuzena (Službeni glasnik Grada Opuzena, 03/13), Gradsko vijeće Grada Opuzena na 19. sjednici održanoj 04. prosinca 2015. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna DPU II. faze Poslovne zone Opuzen>opširnije...

 

Donesene IDUPU "Zračna luka Čilipi 1"

Na temelju članka 112. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine broj: 153/13) i Službenom glasniku Općine Konavle broj 2/16, Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 18. sjednici održanoj 19. veljače 2016. godine donosi Odluku o donošenju IDUPU "Zračna luka Čilipi 1">opširnije...

 

Donesene IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom"

Na temelju članka 112. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine broj: 153/13) i Službenom glasniku Općine Konavle broj 2/16, Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 18. sjednici održanoj 19. veljače 2016. godine donosi Odluku o donošenju IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom">opširnije...

 

Odluka o izradi Izmjena i dopuna DPU Poslovne zone Dubravica

Na temelju članaka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i članka 34. Statuta Grada Metkovića (Neretvanski glasnik, 04/09., 02/13., 07/13.-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Metkovića na XXIV. sjednici održanoj 02.veljače 2016. donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna DPU Poslovna zona Dubravica >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu UPU Turistička zona T1 Jurjeva luka i luka nautičkog turizma LN Kremena

Općina Lastovo objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu UPU turističke zone T1 Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena. Javni uvid trajati će 30 dana, od 15. veljače do 15. ožujka 2016. Za vrijeme Javne rasprave  biti će omogućen uvid u Prijedlog Plana svaki radni ran od 9.00 do 11.00 sati u Općini Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo. Javno izlaganje održati će se dana 01. ožujka 2016. godine, u zgradi Općine Lastovo, u Lastovu, s početkom u 13.30 sati >opširnije...

 

II. ponovna javna rasprava o prijedlogu PPUO Slivno

Općina Slivno objavljuje II. ponovni javnu raspravu o prijedogu CIDPPUO Slivno koja će trajati od 22. do 29. veljače 2016 godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave biti će omogućen uvid u prijedlog Plana u prostoriji upravnog odjela u Općini Slivno, Podgradina 41, Opuzen. Javno izlaganje održat će se 22. veljače 2016. godine u Vijećnici Općine Slivno, na adresi Podgradina 41, Opuzen s početkom u 10.00 sati>opširnije...

 

Donesene IDPPUO Mljet

Na temelju odredbe članka 198. ZPU (NN 153/13), članka 33. stavak 1. točka 21. Statuta Općine Mljet (Sl. gl. Općine Mljet broj: 1/14), a u skladu s odredbama Odluke o izradi IDPPUO Mljet (Sl. gl. Općine Mljet broj: 07/14), nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa: 350-02/15-11/39, Urbroj: 531-05-15-6 od 08. prosinca 2015. godine, Općinsko vijeće Općine Mljet na svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2016. godine donosi Odluku o donošenju IDPPUO Mljet>opširnije...

 

Donesena Dopuna PPUG Dubrovnika

Na temelju članka 109. stavka 4., a u svezi sa člankom 201. stavka 1., Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 04/09., 06/10., 03/11., 14/12., 05/13., 06/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 12/15. - Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 12. sjednici održanoj 21. prosinca 2015., donijelo je Odluku o Dopuni PPUG Dubrovnika>opširnije...

 

Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU naselja Sobra

Na temelju članka 81. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13.) i članka 33. stavak 1. točke 21. Statuta Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj: 1/13), Općinsko vijeće Općine Mljet, na svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2016. godine donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sobra>opširnije...

 

Odluka o izradi UPU dijela naselja Babino Polje - Uvala Sutmiholjska 2"

Na temelju članka 81. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13.) i članka 33. stavak 1 točka 21. Statuta Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj: 1/13) Općinsko vijeće Općine Mljet, na svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2016. godine donijelo je Odluku o izradi UPU dijela naselja Babino Polje - Uvala Sutmiholjska 2">opširnije...

 

Donosena Dopuna PPUO Blato

Na temelju članka 109. stavka 4. i članka 113. stavka 1. a u svezi članka 201.
stavka 1. Zakona o prostornom ureñenju (Narodne novine, broj 153/13), članka 28. Statuta
Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato, broj 5/9, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst.) i
Odluke o izradi dopune Prostornog plana ureñenja Općine Blato(Službeni glasnik Općine
Blato, broj 1/15) Općinsko vijeće Općine Blato, na 18. sjednici, održanoj dana 17. prosinca
2015. godine donijelo je
Odluku o donošenju DPPUO Blato.  >opširnije...

 

Odluka o izradi IDDPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"

Na temelju članka 86. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine broj153/2013), i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. -pročišćen tekst, 9/15 i 12/15- Odluka Ministarstva uprave Republike Hrvatske), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici, održanoj 25. siječnja 2016., donijelo je Odluku o izradi IDDPU "ŠRP Gospino polje". 

 

Javna rasprava o prijedlogu IDUPU "Zračna luka Čilipi 1"

Općina Konavle objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu IDUPU "Zračna luka Čilipi 1" koja će trajati od 25. siječnja do 01. veljače 2016. godine. Za vrijeme Javne rasprave biti će omogućen uvid u prijedlog Plana svaki radni dan od 9.00 do 15.00 sati u Općini Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac"). Javno izlaganje održati će se dana 27. siječnja 2016. godine, s početkom u 13.00 sati, u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac")>opširnije...

 

Programska konferencija IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora 2007-2013

U ponedjeljak 11. siječnja 2016. godine u Podgorici u hotelu Ramada održana je Programska konferencija IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora 2007-2013 na kojoj su promovirani programski rezultati ostvareni u periodu 2007-2013.
Konferencija je okupila predstavnike operativnih struktura i ugovornih tijela Hrvatske i Crne Gore, kao i predstavnike projekata (korisnike) ugovorenih u okviru IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora 2007-2013
>opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu UPU "Trsteno - Veliki stol"

Grad Dubrovnik, objavljuje javnu raspravu o prijedlogu UPU "Trsteno - Veliki stol" koja će trajati od 18. siječnja do 16. veljače 2016. godine. Za vrijeme trajanja Javne rasprave biti će omogućen uvid u prijedlog plana svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, Dubrovnik; od 09.00 do 16.00 sati u Osnovnoj školi  Antuna Masle, Orašac; od 09.00 do 16.00 sat u Područnoj školu Trsteno u Trstenom te na www.dubrovnik.hr. Javno izlaganje održati će se 28. siječnja 2016. godine s početkom u 13.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, Dubrovnik.   >opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu UPU TZ - T1 i T2 unutar naselja Donje čelo na Koločepu

Grad Dubrovnik, objavljuje javnu raspravu o prijedlogu UPU turističke zone T1 i T2 unutar naselja Donje čelo na Koločepu koja će trajati od 18. siječnja do 16. veljače 2016. godine. Za vrijeme trajanja Javne rasprave biti će omogućen uvid u prijedlog plana svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, Dubrovnik; od 09.00 do 16.00 sati u Sensimar Kalamota Island Resortu, Donje čelo bb, Koločep te na www.dubrovnik.hr. Javno izlaganje održati će se 08. veljače 2016. godine s početkom u 11.30 sati u Sensimar Kalamota Island Resortu, Donje čelo bb, Koločep>opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu IDPPUG Ploča

Grad Ploče objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu IDPPUG Ploča. Javna rasprava trajati će od 14. do 28. siječnja 2016. godine tijekom koje će biti omogućen uvid u prijedlog Plana u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Trg Kralja Tomislava 23, svakim radnim danom od 09.00 do 13.00. Javno izlaganje prijedloga Plana održati će se 25. siječnja 2016. godine sa početkom u 17.00 sati u Pločama, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, Gračka ulica 2.  >opširnije...

 

Ponovna javna rasprava o CIDPPUO Slivno

Općina Slivno obavještava o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno. Javna rasprava trajati će od 16. do 24. prosinca 2015. godine. U tom periodu bit će omogućen javni uvid u prijedlog Plana u Općinskoj vijećnici, Općina Slivno, Podgradina 41, Opuzen, svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 12.00 sati. Javno izlaganje održati će se 18. prosinca 2015. godine u Općinskoj vijećnici, Općina Slivno, Podgradina 41, Opuzen, s početkom u 10.00 sati.   >opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu UPU "Poslovna lokacija uvala Luka"

Grad Korčula objavljuje javnu raspravu o prijedlogu II. IDPPUG Korčula. Javna rasprava trajat će od 08. prosinca 2015. do 07. siječnja 2016. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave biti će omogućen javni uvid u prijedlog Plana u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređnje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula svakog radnog dana od 08.00 do 10.30 sati. Javno izlaganje održat će se u srijedu, 09. prosinca 2015. godine u Velikoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula,  s početkom u 09.00 sati.   >opširnije...

   Login