You are here >   NOVOSTI

 

Informativni portal Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
Sukladno članku 31. alineji 10. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07. i 38/09.) (djelatnost Zavoda obuhvaća osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže) Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije izradio je informativni portal o prostorno-planskoj dokumentaciji svih razina Dubrovačko-neretvanske županije, počevši od Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, preko svih Prostornih planova uređenja Gradova/Općina.   >opširnije... 

 

Odgovori Ocjenjivačkog suda na pitanja natjecatelja Natječaja

U tijeku provedbe Natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik, u uvjetima natječaja propisan je rok za postavljanje pitanja natjecatelja do 23. veljače 2021.g. U tom periodu pristigla su dva pitanja natjecatelja. U prilogu se objavljuju odgovori Ocjenjivačkog suda na pristigla pitanja.  >opširnije...

 

NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci DUBROVNIK
09.veljače 2021.g., ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK (DAD) provodi Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni, I. stupnja složenosti Urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja: Prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci DubrovnikCilj provedbe javnog natječaja je ispitati prostorne potencijale prostora Ponte i Ribarnice za gospodarsku djelatnost te ponuditi kvalitetno idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu VI.IDPPUO Slivno

Općina Slivno objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana VI.IDPPUO Slivno koja će trajati 8 dana, od 04.ožujka do 12.ožujka 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama upravnog odjela u Općini Slivno, Podgradina 41 te na mrežnim stranicama Općine Kula Norinska. Javno izlaganje održati će se 04.ožujka 2021.g. u prostoriji Vijećnice, u Općini Slivno, Podgradina 41, s početkom u 09:00 sati.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU poduzetničke zone Nova Sela II

Općina Kula Norinska objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana IDUPU poduzetničke zone Nova Sela II koja će trajati 7 dana, od 26.veljače do 06.ožujka 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u vijećnici Općine Kula Norinska, Rujnička 1, Kula Norinska te na mrežnim stranicama Općine Kula Norinska. Javno izlaganje održati će se 03.ožujka 2021.g. u vijećnici Općine Kula Norinska, Rujnička 1, Kula Norisnka, s početkom u 14:00 sati.

 

Javna rasprava o Prijedlogu Ograničenih IDPPUG Ploče
Grad Ploče objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana Ograničenih IDPPUG Ploče koja će trajati 30 dana, od 25.veljače do 26.ožujka 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Grada Ploča, Upravni odjel za gospodarski razvoj, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče (prizemlje) te na mrežnim stranicama Grada Ploča. Javno izlaganje održati će se 18.ožujka 2021.g. s početkom u 13:00 sati u prostorijama Doma kulture Ploče, Silvije Strahimira Kranjčevića 4, 20340 Ploče i putem livestream servisa. Livestream servisu će biti moguće pristupiti putem pozivnice koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Grada Ploča (www.ploce.hr).  >opširnije...

 

Donesen IDPPUO Mljet

Na temelju odredbe članka 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19; dalje: ZPU), članka 33. stavak 1. točka 21. Statuta Općine Mljet (Sl.gl. Općine Mljet 1/14), a u skladu s odredbama Odluke o izradi IDPPUO Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet 3/19), nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa: 350-02/20-11/19; Urbroj: 531-06-1-1-20-14 od 21. prosinca 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Mljet na svojoj 34. sjednici održanoj dana 18. siječnja 2021. godine donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Mljet.  >opširnije...

 

Obilazak lokacije Natječaja za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik
Dana 16.veljače 2021.g., u 11:00 sati, održan je obilazak lokacije Natječaja za izradu arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik. Obilazak lokacije je vodila ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje DNŽ Marina Oreb te Barbara Savin i Iva Knego Šoletić kao predstavnice Provoditelja. Obilazak je započeo na vratima Ribarnice, te se nastavio preko Velikog i Malog mula sve do vrata od Ponte gdje su se zainteresiranima predstavile vrijednosti, izazovi i zahtjevi u prostoru za koje je potrebno ponuditi idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje.  >opširnije...

 

Predstavljen natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik
U Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika predstavljen je natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik. Natječaj traje 60 dana, a nakon što se odaberu tri najbolja, sva rješenja će biti predstavljena javnosti. Na predstavljanju su sudjelovali župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković, ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovnik Željko Dadić, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje DNŽ Marina Oreb i predsjednik Društva arhitekata Dubrovnik Božo Benić.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu CIDPPUO Blato

Općina Blato objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana CIDPPUO Blato koja će trajati 30 dana, od 05.veljače do 08.ožujka 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 08:00 do 13:00 sati u prostorijama Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato, Trg dr. Franje Tuđmana br. 4., 20271 Blato. Javno izlaganje održati će se u 26.veljače 2021.g., s početkom u 10:00 sati, putem livestream servisa. Livestream servisu će biti moguće pristupiti putem pozivnice koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Općine Blato (www.blato.hr).  >opširnije...

 

Odluka o izradi IDUPU naselja Blace

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Slivno (“Neretvanski glasnik” br: 4/09 i “Općinski glasnik”, br: 1/13, 1/18) Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj XXIII sjednici održanoj  10. prosinca 2020. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Blace.  >opširnije...

 

Donesen UPU Srebreno I - pročišćeni tekst i grafika

Na temelju svoje nadležnosti utvrđene člankom 2. Odluke o izboru Odbora za Statut, Poslovnik I normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, 16/17) i članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19.) predsjednica Odbora za Poslovnik I normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka, utvrdila je pročišćeni tekst Urbanističkog plana uređenja ‘’Srebreno I’’.  >opširnije...

 

Donesen IDUPU "Srebreno I"

Na temelju članka 109.-112. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i članka 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09, 06/13, 03/18, 6/20 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici održanoj 4. siječnja 2021. godine, donosi Odluku o donošenju Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja "Srebreno I".  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a "Starim gradom Dubrovnikom"
Zavod za obnovu Dubrovnika objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a "Starim gradom Dubrovnikom" koja će trajati 30 dana, od 04.veljače do 06.ožujka 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 19:00 sati u Luži (ispod zvonika), Luža 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Zavoda za obnovu Dubrovnika, Grada Dubrovnika i Ministarstva kulture i medija RH. Javno izlaganje održati će se u ponedjeljak, 08.veljače 2021.g. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, Dubrovnik, s početkom u 11:00 sati, te putem online sustava u koji se sudionici prethodno trebaju prijaviti putem e-maila.

 

Javna rasprava o Prijedlogu plana IDUPU "Gruški akvatorij"

Grad Dubrovnik objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana IDUPU "Gruški akvatorij" koja će trajati 8 dana, od 01.veljače do 08.veljače 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 19:00 sati u Luži (ispod zvonika), Luža 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika te putem informacijskog sustava prostornog uređenja. Javno izlaganje održati će se u petak, 05.veljače 2021.g. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, Dubrovnik, s početkom u 11:00 sati.

 

Donesen IDUPU turističke zone "Orašac - Vrtovi sunca"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13-pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 35. sjednici, održanoj 17. prosinca 2020., donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja turističke zone "Orašac - Vrtovi sunca".  >opširnije...

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II.CIDPPUO Konavle i Odluke o izradi IDUPU "Zračna luka Dubrovnik 1"
Na temelju članka 87. i članka 89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19.,  98/19.) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, 6/14pročišćeni tekst, 04/16, 02/18, 1/20 i 5/20), Općinsko vijeće Općine Konavle na 23. sjednici održanoj 17.prosinca 2020. godine donijelo je  Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle i Izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja "Zračna luka Dubrovnik 1".  >opširnije...

 

NOVOSTI 2020. godine

Arhiva novosti 2020. godine.  >opširnije...

 

NOVOSTI 2019. godine

Arhiva novosti 2019. godine.  >opširnije...

 

NOVOSTI 2018. godine

Arhiva novosti 2018. godine.  >opširnije...

 

NOVOSTI 2017. godine

Arhiva novosti 2017. godine>opširnije...

 

NOVOSTI 2016. godine

Arhiva novosti 2016. godine.   >opširnije...

 

NOVOSTI 2015. godine

Arhiva novosti 2015. godine.   >opširnije...

   Login