Insert:    
Visibility:     Module:   
You are here >   NOVOSTI

 

Informativni portal Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
Sukladno članku 31. alineji 10. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07. i 38/09.) (djelatnost Zavoda obuhvaća osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže) Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije izradio je informativni portal o prostorno-planskoj dokumentaciji svih razina Dubrovačko-neretvanske županije, počevši od Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, preko svih Prostornih planova uređenja Gradova/Općina.   >opširnije... 

 

Javna rasprava o Prijedlogu UPU Luke Ploče I1 i Strateške studije utjecaja na okoliš

Grad Ploče objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu UPU Luke Ploče I1 i Strateške studije utjecaja na okoliš, koja će trajati 34 dana, od 21.prosinca 2018.g. do 23.siječnja 2019.g. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Grada Ploče, Jedinstveni upravi odjel, Trg kralja Tomislava 23, Ploče. Javno izlaganje održati će se 17.siječnja 2019.g. u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, Gračka ulica 2, Ploče, s početkom u 16:00 sati>opširnije...

 

NOVOSTI 2018. godine

Arhiva novosti 2018. godine.  >opširnije...

 

NOVOSTI 2017. godine

Arhiva novosti 2017. godine>opširnije...

 

NOVOSTI 2016. godine

Arhiva novosti 2016. godine.   >opširnije...

 

NOVOSTI 2015. godine

Arhiva novosti 2015. godine.   >opširnije...

   Login