Search
Stručna analitika za prostorne planove posebnih obilježja - Mljet i Lastovo
Stručna analitika za prostorne planove posebnih obilježja - Mljet i Lastovo

Na zahjtev Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, Zavodi izrađuju Stručno-analitičke poslove za prostorne planove posebnih obilježja. Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije izradio je stručnu podlogu za Park prirode Lastovsko otočje i Nacionalni park Mljet.   >opširnije...

Dani arhitekata 6.0 ; 07. – 09. travnja 2022.g. u Dubrovniku
Terenski obilazak Nacionalnog parka Mljet u sklopu pripreme za izradu PP NP Mljet 30.9. – 4.10. 2019.
Radni sastanak u sklopu izrade IDPP NP Mljet
Radni sastanak o izradi Stručno-analitičkih poslova za prostorne planove posebnih obilježja
Stručni skup Urbano-ruralne veze"