Search

IDPPUO Dubrovačko Primorje

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 09/12.
Odredbe za provođenje-Pročišćeni tekst
Odredbe za provođenje-Amandmanski
Obrazloženje-Pročišćeni tekst

Grafički dio:
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2.1. Infrastrukturni sustavi-cestovni, željeznički, pomorski i zračni promet
KP 2.2. Infrastrukturni sustavi-pošta, javne elektroničke komunikacije i energetski sustavi
KP 2.3. Infrastrukturni sustavi-Vodnogospodarski sustavi, obrada, skladištenje i odlaganje otpada
KP 3.1.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Područja posebnih uvjeta korištenja-Prirodna i graditeljska baština

KP 3.1.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Područja posebnih uvjeta korištenja-Staništa
KP 3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Područja posebnih ograničenja u korištenju
KP 3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Područja primjene posebnih mjera, uređenja i zaštite
KP 4.1 Građevinska područja-Majkovi
KP 4.2 Građevinska područja-Slano
KP 4.3 Građevinska područja Kručica-Banići
KP 4.4 Građevinska područja-Podimoč
KP 4.5 Građevinska područja Doli
KP 4.6 Građevinska područja-Imotica-Štedrica
KP 4.7 Građevinska područja-Topolo
KP 4.8 Građevinska područja-Stupa
KP 4.9 Građevinska područja Ošlje
KP 4.10. Građevinska područja Smokovljani - Visočani
KP 4.11. Građevinska područja Lisac-Točionik-Čepikuće-Podgora
KP 4.12. Građevinska područja Trnovica
KP 4.13. Građevinska područja Trnova
KP 4.14. Građevinska područja Zračna Luka