Search
Prostorni plana uređenja Općine Slivno
Tekstualni dio:

Grafički dio:
KP 0. Teritorijalni ustroj i sustav središnjih naselja
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2.1. Infrastrukturni sustavi - promet
KP 2.2. Infrastrukturni sustavi - vodoopskrba i odvodnja
KP 2.3. Infrastrukturni sustavi - Uređenje voda i vodotoka, Melioracijska odvodnja
KP 2.4. Infrastrukturni sustavi - pošta i telekomunikacije
KP 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Uvjeti korištenja
KP 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Posebne mjere
KP 3.3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Prikaz staništa
KP 4.1. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Blace
KP 4.2. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Duboka
KP 4.3. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Klek
KP 4.4. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Komarna
KP 4.5. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Lovorje, Pizinovac
KP 4.6. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Mihalj, Lučina, Kremena
KP 4.7. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Otok, Duba
KP 4.8.0 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Podgradina, Zavala
KP 4.8.1 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Podgradina, Zavala
KP 4.9. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Raba
KP 4.10. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Slivno-Ravno
KP 4.11. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Trn
KP 4.12. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Tuštevac
KP 4.13. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Vlaka