Search
Izmjene i dopune prostornog plana Općina Orebić

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Orebić, br. 07/12.
Odredbe za provođenje-amandmanske
Odredbe za provođenje-pročišćene
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1 Korištenje i namjena površina
KP 2a Infrastrukturni sustavi-Promet
KP 2b Infrastrukturni sustavi- Pošta i telekomunikacije
KP 2c Infrastrukturni sustavi-Elektroeneretika
KP 2d Infrastrukturni sustavi-Vodoopskrba

KP 2e Infrastrukturni sustavi-Odvodnja; Zbrinjavanje otpada
KP 3a1 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Prirodno nasljeđe
KP 3a2 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-NEM
KP 3a3 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Staništa
KP 3b Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Kulturna dobra
KP 3c1 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Uvjeti, ograničenja i posebne namjene
KP 3c2 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Provedbeni dokumenti prostornog uređenja
KP 4.1 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.1a Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.2 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.3 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.4 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.5 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.6 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.7 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.8 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.9 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.10 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.11 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.12 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.13 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.14 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.15 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.16 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.17 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.18 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.19 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.20 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4.21 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja