Search
Prostorni plan uređenja Općine Orebić

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Orebić, br. 02/08. i 02/10.-isp.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje 

Grafički dio:
KP 0. Položaj općine Orebić u Dubrovačko-Neretvanskoj Županiji
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2-a. Infrastrukturni sustavi: promet - cestovni, zračni i pomorski
KP 2-b. Infrastrukturni sustavi: pošta i telekomunikacije
KP 2-c. Infrastrukturni sustavi: energetski sustavi - elektroenergetika
KP 2-d. Infrastrukturni sustavi: vodnogospodarski sustav - vodoopskrba
KP 2-e. Infrastrukturni sustavi: vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda i vodnogospodarstvo, te obrada, skladištenje i odlaganje otpada
KP 3-a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora: prirodno naslijeđe
KP 3-b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora: kulturna dobra
KP 3-c.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora: ograničenja i posebne mjere
KP 3-c.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora: pregled planova užih područja
KP 4. Pregledni list
KP 4.1 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Lovište
KP 4.2 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Nakovana
KP 4.3 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Viganj
KP 4.4 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Viganj, Kučište
KP 4.5 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Kučište, Podgorje, Orebić
KP 4.6 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Podgorje, Orebić, Stankovići
KP 4.7 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Stankovići, Prizdrina-Donja banda
KP 4.8 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Županje selo - Košarni dol
KP 4.9 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Prizdrina
KP 4.10 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Podobuće-Borje
KP 4.11 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Podobuće
KP 4.12 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Oskorušno
KP 4.13 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Oskorušno-Velika Prapratna
KP 4.14 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Kuna, Oskorušno
KP 4.15 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Kuna-Crkvice
KP 4.16 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Kuna, Potomje
KP 4.17 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Potomje
KP 4.18 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Potomje-Potočine
KP 4.19 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Potomje-Borak, Pijavičino-Dingački škoj
KP 4.20 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Pijavičino
KP 4.21 Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - Trstenik