Search
Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 07/05.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2.1. Infrastrukturni sustavi - promet
KP 2.2. Infrastrukturni sustavi - pošta i telekomunikacije
KP 2.3. Infrastrukturni sustavi - energetski sustav
KP 2.4. Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav - korištenje voda
KP 2.5. Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav (odvodnja otpadnih(fekalnih) voda); Obrada, skladištenje i odlaganje otpada

KP 2.6. Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih (oborninskih voda)
KP 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - prirodna baština
KP 3.2a. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja - Područja posebnih uvjeta korištenja (graditeljska baština)
KP 3.2b. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja - Područja posebnih uvjeta korištenja (graditeljska baština)
KP 3.2c. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja - Područja posebnih uvjeta korištenja (graditeljska baština)
KP 3.2d. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja - Područja posebnih uvjeta korištenja (graditeljska baština)
KP 3.2e. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja - Područja posebnih uvjeta korištenja (graditeljska baština)
KP 3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u prostoru (krajobraz)
KP 3.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju (tlo, vode, more)
KP 3.5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
KP 3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite
KP 4. GP Pregledni list
KP 4. GP naselja Dubrovnik 1
KP 4. GP naselja Dubrovnik 2
KP 4. GP naselja Dubrovnik 3
KP 4. GP naselja Dubrovnik 4
KP 4. GP naselja Dubrovnik 5
KP 4. GP naselja Dubrovnik 6
KP 4. GP naselja Dubrovnik 7
KP 4. GP naselja Dubrovnik 8
KP 4. GP naselja Dubrovnik 9
KP 4. GP naselja Dubrovnik 10
KP 4. GP naselja Dubrovnik 11
KP 4. GP naselja Dubrovnik 12
KP 4. GP naselja Dubrovnik 13
KP 4. GP naselja Dubrovnik 14
KP 4. GP naselja Dubrovnik 15
KP 4. GP naselja Dubrovnik 16
KP 4. GP naselja Dubrovnik 17
KP 4. GP naselja Dubrovnik 18
KP 4. GP naselja Dubrovnik 19
KP 4. GP naselja Dubrovnik 20
KP 4. GP naselja Dubrovnik 21
KP 4. GP naselja Dubrovnik 22
KP 4. GP naselja Dubrovnik 23
KP 4. GP naselja Brsečine 1
KP 4. GP naselja Dubravica 1
KP 4. GP naselja Gromača 1
KP 4. GP naselja Jakljan 1
KP 4. GP naselja Kliševo 1
KP 4. GP naselja Koločep 1
KP 4. GP naselja Koločep 2
KP 4. GP naselja Ljubač 1
KP 4. GP naselja Lopud 1
KP 4. GP naselja Lopud 2
KP 4. GP naselja Lopud 3
KP 4. GP naselja Mravinjac 1
KP 4. GP naselja Mravinjac 2
KP 4. GP naselja Mravinjac 3
KP 4. GP naselja Mrčevo 1
KP 4. GP naselja Orašac 1
KP 4. GP naselja Orašac 2
KP 4. GP naselja Osojnik 1
KP 4. GP naselja Osojnik 2
KP 4. GP naselja Šipanska Luka 1
KP 4. GP naselja Šipanska Luka 2
KP 4. GP naselja Šipanska Luka 3
KP 4. GP naselja Šipanska Luka 4
KP 4. GP naselja Suđurađ 1
KP 4. GP naselja Suđurađ 2
KP 4. GP naselja Suđurađ 3
KP 4. GP naselja Suđurađ 4
KP 4. GP naselja Trsteno 1
KP 4. GP naselja Trsteno 2
KP 4. GP naselja Zaton 1
KP 4. GP naselja Zaton 2
KP 4. GP naselja Zaton 3