Search
Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije
Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Na temelju članka 86. stavak 3. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) i članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13. i 6/18.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 13. sjednici, održanoj 13. studenoga 2019.g., donijela je Odluku o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije.

Konzultacije o sadržaju strateške studije za CIDPPDNŽ
Donesene Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije
Javno izlaganje o Prijedlogu CIDPPDNŽ
Odluka o izadi Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije