Search

Rudarsko geološka osnova/studija Dubrovačko-neretvanske županije

Rudarsko-geološku osnovu/studiju DNŽ, naručenu u svrhu izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ, izradio je Hrvatski geološki institut iz Zagreba. Osnova/studija je definirala potencijalnost prostora Županije za istraživanje i eksploataciju prvenstveno arhitektonsko-građevnog kamena i tehničko-građevnog kamena, prijedlog gospodarenja, te način sanacije tijekom korištenja i nakon zatvaranja eksploatacijskih polja, odnosno uređenja prenamjenom napuštenih polja. Rezultati osnove/studije ugrađeni su u IDPPDNŽ.  >opširnije...

Prirodoslovna podloga Dubrovačko-neretvanske županije

Prirodoslovnu podlogu DNŽ, naručenu u svrhu izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ, izradio je Državni zavod za zaštitu prirode iz Zagreba. Osnovni cilj Podloge je bilo stvaranje pretpostavke za gospodarski razvoj Županije temeljen na principima održivog razvoja.U studiji je dat naglasak na stanje i vrednovanje prirode s razlozima ugroženosti s obzirom na PPDNŽ, gdje se analizom prirodnog potencijala županije pokušao dobiti temelj turističke atrakcijske osnove te utvrditi potreba revizije postojećih i planiranih gospodarskih zona. >opširnije...

Stručna ekspertiza gospodarskog razvitka Dubrovačko-neretvanske županije

Stručnu ekspertizu gospodarskog razvitka DNŽ s naglaskom na turizam, naručenu u svrhu izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ, izradila je grupa autora pod vodstvom tvrtke URBING d.o.o. Zagreb. Ekspertiza je uz ugostiteljsko-turističku djelatnost obradila i industrijsko-prometnu i trgovačko-uslužnu djelatnost, te poljoprivredu, akvakulturu i marikulturu. Osnovni cilj Ekspertize je bilo stvaranje pretpostavke za gospodarski razvoj Županije temeljen na principima održivog razvoja. >opširnije...