Search


Prva radionca u sklopu izrade nacrta Utjecaja klimatskih promjena na područje ekološke mreže Delta Neretve

U utorak, 30.ožujka 2021. godine, u prostorijama multimedijalne dvorane Gradske knjižnice Metković održana je prva radionica za dionike koja se održava u sklopu izrade nacrta Utjecaja klimatskih promjena na područje ekološke mreže Delta Neretve kao aktivnost u projektu Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross-Project Adriatic Response – CHANGE WE CARE. U aktivnostima radionice sudjelovao je i djelatnik Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Nikola Karaman.

CHANGE WE CARE projekt financiran je iz programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. Ukupna je vrijednost projekta 2.700.780 €.
CHANGE WE CARE potiče usklađene i koordinirane akcije za prilagodbu klimatskim promjenama na prekograničnoj razini. Projekt istražuje klimatske rizike s kojima se suočavaju priobalna i tranzicijska područja koja pridonose boljem razumijevanju utjecaja klimatske varijabilnosti promjene na vodnim režimima, prodoru soli, turizmu, biološkoj raznolikosti i agro-ekosustavima koji utječu na područje suradnje.
Glavni cilj je pružanje integriranog pristupa, zasnovanog na ekosustavu i mogućnosti zajedničkog planiranja za različite probleme povezane s klimatskim promjenama, zajedno s mjerama prilagodbe za osjetljiva područja s dionicima, koje bi im mogle najbolje koristiti. Projekt također ima za cilj definiranje paradigme za prijenos uspješnih metoda analiza, razvoj i provedba mjera prilagodbe iz pilot lokacija drugim sustavima koji se suočavaju sa sličnim problemima na prekograničnoj razini, usklađivanjem procedura i standarda podataka te premošćivanje nedostataka znanja za krajnje korisnike.U tu svrhu razmotrit će se skup od pet obalnih sustava kako bi se obuhvatila široka varijabilnost mogućih geomorfoloških i ekoloških postavki i prijetnje koje određuju ranjivost obale u području suradnje. Svako pilot mjesto će biti čvrsto uokvireno unutar fizičke karakterizacije modificiranog CC-a, bazena Jadranskog mora, uzimajući u obzir međupovezanosti koje određuju postupci u većim razmjerima, kao što su porast razine mora, trenutna cirkulacija i ciklogeneza.
Glavni rezultat projekta je prenijeti najnovija znanja o klimatskim promjenama i uz njih vezanim promjenama u vodnim sustavima kreatorima politika: planeri, tijela za zaštitu prirode, lokalne i regionalne vlasti itd. te podizanje svijesti građana o utjecajima klimatskih promjena i planiranje mogućih mjera prilagodbe.
Na projektu je 11 projektnih partnera iz Italije i Hrvatske.
5 je pilot područja. U Italiji Banco di Mula di Muggia i delta rijeke Po, a u Hrvatskoj delta Neretve, rijeka Jadro s Kaštelanskim zaljevom i Park prirode Vransko jezero.


< natrag...