Search


Posjet djelatnika Zavoda za prostorno uređenje DNŽ gradilištu Pelješkog mosta

U srijedu, 04. rujna djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije posjetili su gradilište Pelješkog mosta. Davor Trlaja, dipl. ing. građ. i Davor Perić, dipl. ing. građ. kao predstavnici naručitelja projekta - Hrvatskih cesta d.o.o., predstavili su cjelokupni projekt te pojasnili pojedine faze radova.Detaljno su razjasnili tehničke karakteristike mosta, projektno rješenje kao samu tehnologiju izvođenja radova te  istaknuli nekoliko izazova koji su se javili tijekom faze projektiranja mosta.  Naime gradilište se nalazi u zaštićenom području Posebnog rezevata prirode Malostonski zaljev što nameće stroge kriterije zaštite okoliša pri izgradnji. Također gradilište se nalazi u zoni visoke seizmičnosti, nepovoljnih vremenskih uvjeta te lošeg temeljnog tla što je rezultiralo izradom projekta prilagođenog specifičnim uvjetima.Projekt predviđa tri glavne faze: prva je Pelješki most u duljini od 2,4 kilometra, druga su pristupne ceste na Pelješcu u duljini od 12,04 kilometra i treća je izgradnja stonske obilaznice u duljini od 18,09 kilometara.Izvedba mosta je predviđena je u tehnologiji integralne hibridne konstrukcije s ukupno 13 raspona, od kojih je 5 glavnih (centralnih) raspona duljine 285 m, 6 centralno postavljenih armiranobetonskih pilona visine 33 metra.  Duljina mosta od osi do upornjaka iznosi 2 404 m. Ukupna duljina s upornjacima iznosi 2 440 m. Plovidbeni profil ispod mosta usuglašen je na dimenzije 200 x 55 m.

Dinamičkim planom je predviđeno da bi radovi na pobijanju svih 148 pilota, i iskopu materijala iz istih, te armiranju i betoniranju bili dovršeni do 31. listopada 2019. godine.

Po završetku izgradnje pometnica će imati dvije prometne trake te po jednu zaustavnu traku koja će služiti za odražavanje mosta kao i za hitne slučajeve.<natrag...