Search
24. 1. 2023.
Urbanizirani pejzaž Dubrovnika - Transformacija prostora Dubrovačke Republike kao podloga za oblikovanje suvremenog pejsaža

KRATKI IZVJEŠTAJ povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

Prof. emeritus dr. sc. Nikola Filipović, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Izv. prof. dr. sc. Idis Turato, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Izv. prof. dr. sc. Katarina Horvat Levaj, Institut za povijest umjetnosti
Prof. emeritus dr. sc. Vladimir P. Goss, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Prof. dr. sc. Vesna Mikić, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Zagreb, 02. ožujak 2015.

Arhitektica Ivana Tutek u svom doktorskom radu, na temelju provedenog istraživanja, analize i sinteze transformacije prostora Dubrovačke Republike bilježenjem i superponiranjem prostornih struktura i tipologija arheološkog, povijesnog i suvremenog pejsaža, te pregleda obimne arhivske građe, prostorno planske dokumentacije, povijesnog i aktualnog grafičkog i tekstualnog materijala, relevantne znanstvene i stručne literature, cjelovito je prikazala genezu i razvoj urbaniziranog pejsaža Dubrovnika.

Analiza istraživane teme temeljita je i detaljna te donosi nove zaključke o predmetnom prostoru kao i novu metodu koja kroz niz znanstveno-umjetničkih analiza predstavlja podlogu za promišljanje i definiranje suvremenog pejsaža kao razvojno-umjetničkog koncepta koji prihvaća prostorno-vremensku dinamiku. Predloženi kompozicijski dijagrami omogućavaju posredovanje između povijesti arhitekture i načina na koji ona definira vanjski prostor te se kroz proces oblikovanja generira nova stvarnost.

Rezultati istraživanja imaju i praktičnu primjenu te pružaju vrijednu podlogu za daljnje razvijanje koncepta oblikovanja i razvoja dubrovačkog teritorija. Dodatni napor uložen je da se kroz edukaciju mladim studentima, budućim arhitektima i prostornim planerima, približe fluidni i labilni sustavi kakve generira arhitektura razvoja i oblikovanja teritorija.