Search
13. 1. 2023.
Treća sjednica Povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ

    
17.04.2018. Treća sjednica povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ

U utorak, 17. travnja 2018. godine, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije - palače Ranjina, održana je treća sjednica povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš  Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije.

Sjednici su prisustvovali:  Nikolina Kraljević - UOPUGDNŽ, Anita Kunica - UOPUGDNŽ (predsjednica Povjerenstva), Matej Majdenić - MZOP (član), Marijana Miljas Đuračić - Zaštita prirode DNŽ (član), Ivana Bobanović - UOKPZODNŽ (član), Dijana Tomašević Rakić - UOKPZODNŽ (član), Ivo Klaić - UOGMDNŽ (član), Miho Baće UOKPZODNŽ (član), Melanija Milić - Dunea (član), Ivo Kaštelan - ŽUCDNŽ (član) te Nikolina Jasprica (tajnica), kao i Ivana Šarić - Dvokut ECRO d.o.o. - ovlaštenik za izradu Strateške studije te izrađivači Plana: Marina Oreb, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Stjepko Kovačić - ZZPUDNŽ, Silvana Taslaman - ZZPUDNŽ, Nikola Karaman - ZZPUDNŽ i Daniel Jokić - ZZPUDNŽ.

Utvrđeno je da su članovi povjerenstva nazočni u natpolovičnom sastavu te da povjerenstvo ima potreban kvorum.

Marina Oreb izlaže razloge izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i Strateške procjene.

Na kraju, Povjerenstvo je zaključilo da je Strateška procjena stručna i utemeljena te da će biti dorađena komentarima iznesenim na ovoj sjednici.