Search
Terenski obilazak NP Mljet u sklopu izrade PP NP Mljet
20. 1. 2023.
Terenski obilazak NP Mljet u sklopu izrade PP NP Mljet

 

Od 19. do 22. rujna 2022. godine predstavnici MPGI, Zavoda za prostorni razvoj, na čelu s ravnateljem gosp. Bojanom Linardićem, bili su u Dubrovniku i Mljetu radi obilaska terena u sklopu izrade PP NP Mljet.

Naime Zavod za prostorno uređenje DNŽ kao stručni izrađivač PP NP Mljet je na sastanku u Dubrovniku upoznao naručitelja izrade Plana s postignutim rezultatima na izradi koncepcije stručnog rješenja Plana.

Izrađen je Elaborat u kojem su prikazane radnje na prikupljanju podataka od rujna 2019. do rujna 2022. godine. Odluka o izradi PP NP Mljet donesena je krajem 2019. godine, a Stručna podloga zaštite prirode je završena u srpnju 2022. a koja je bila uvjet za poečetak izrade Plana.

Nakon upoznavanja naručitelja s materijalima, predstavnici Zavoda i Ministarstva otišli su na teren u NP Mljet gdje su se sastali s predstavnicima JUNP MLjet i Općine Mljet. Razgovaralo se o predloženim rješenjima i drugim zahtjevima u svjetlu zaštite prirode te pronalaženju najboljih rješenja kako za zaštitu prirode tako i za život stanovnika Nacionalnog parka.

Zaključeno je da su stečeni uvjeti za traženje zahtjeva od javno pravnih tijela te za pripremu izrade koncepcije Nacrta prijedloga za početak provedbe postupka SPUO.