Search
20. 1. 2023.
Teren NP Mljet

Dana 11. rujna 2020. na terenskom radu provedeno je snimanje dronom građevinskih područja naselja Polače i Soline u NP Mljet za potrebe izrade PP NP Mljet. Već je na prethodnom terenu izvršeno snimanje naselja Pomena i Goveđari, a ovaj put je izrađena radna ortofoto podloga preciznosti 3,5cm/px za naselje Soline te 4,07cm/px za naselje Polače.

Također, održan je sastanak s načelnikom općine Mljet te ravnateljem JU NP Mljet tijekom kojeg se raspravljalo o potrebnim Studijama i podlogama za izradu PP NP Mljet.

Predložena je izrada podloge u mjerilu 1:1000 za naselja Pomena, Polače, Goveđari, Babine kuće, Pristanište, Velika loza, Vrbovica i Soline i detaljnije ukoliko se pokaže potrebno za područja naselja Goveđari-Babine kuće i Soline.

Obuhvat područja za koja je potrebno izraditi podloge prikazan je na slijedećem kartogrfskom prikazu: