Search
12. 6. 2023.
Stručni seminar „Ususret novoj generaciji prostornih planova: moduli ePlanovi i ePlanovi Editor“

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine održalo je stručni seminar „Ususret novoj generaciji prostornih planova: moduli ePlanovi i ePlanovi Editor“ u prostorijama Ministarstva na adresi Ulica Republike Austrije 14, Zagreb.

Na stručnom seminaru predstavljene su funkcionalnosti modula ePlanovi i ePlanovi Editor, kao uvod u planirane daljnje radionice koje će uključivati rad u navedenim aplikacijama na računalima.

Ciljana grupa sudionika stručnog seminara su djelatnici Zavoda koji rade na poslovima izrade prostornih planova i/ili na bilo koji drugi način sudjeluju u postupku njihove izrade i donošenja.

Na seminaru su sudjelovali i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije; Hrvoje Glavor, Ivan Lukačević-Verenac i Nikola Karaman.