Search
13. 10. 2023.
SeaClear završna konferencija

13. listopada 2023.g. održana je završna konferencija projekta "SeaClear" na sveučilišnom Kampusu, u organizaciji Regionalne agencije Dunea i Sveučilišta u Dubrovniku, pod sloganom "Smart Robots and Human Hearts - for Clean Oceans".

SeaClear projekt razvio je prvi sustav bespilotnih podvodnih i površinskih plovila za pronalaženje i prikupljanje otpada s morskog dna.
Cilj projekta je upravljati robotima autonomno, bez daljinske ljudske intervencije, a u svrhu toga proveo se inovativni sustav za mapiranje, klasifikaciju i upravljanje robotima. Navedene značajke su se prikazale na tri pilot područja gdje je postavljen autonomni sustav robota: jedan sustav sa svrhom čišćenju luka na području luke Hamburg s krajnjim korisnikom Lučkom upravom Hamburg, druga u turističkom području Dubrovnika, točnije pokraj otoka Lokrum i na području Malostonskog zaljeva koji predstavlja područje iz sektora marikulture.

12. listopada je održano završno verificiranje SeaClear sustava, testiranje autonomnog sustava robota u akvatoriju Lokruma.

Partnerski konzorcij uključuje stručni tim partnera, tvrtka SST – SubSeaTech (Francuska) i četiri akademske institucije; Tehničko sveučilište Delft (Nizozemska) koje ima ulogu vodećeg partnera, dvije njemačke institucije, Tehničko sveučilište Munich i Fraunhofer CML te Tehničko sveučilište Cluj-Napoca (Rumunjska), sve sa stručnošću u podvodnoj i zračnoj robotici, senzorci, umjetnoj inteligenciji i klasificiranju do automatskog upravljanja, do integratora sustava. Osim spomenutih sveučilišta, u projektnom konzorciju nalazi se i stručni tim Sveučilišta u Dubrovniku koji ima sve kompetencije za ovu zahtjevnu ulogu u razvijanju inovativnih rješenja problema otpada u moru. Izvodljivost SeaClear sustava je popraćena strategijom iskorištavanja i širenja u kojoj aktivno sudjeluju znanstvenici i svi relevantni dionici.
Na konferenciji je sudjelovao i župan Nikola Dobroslavić.

Osim predstavljanja rezultata projekta SeaClear, ovom prilikom je predstavljen i projekt SeaClear 2.0 kao nastavak ove priče.

Testiranju i završnoj konferenciji su sudjelovali i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ; Marina Oreb, Barbara Savin, Nikola Karaman i Sanja Stanić.