Search
24. 1. 2023.
Sastanci s općinama i gradovima na području Neretve u sklopu CO-EVOLVE projekta

Djelatnici Zavoda sudjelovali su na tri dana terenskog rada i sastancima s načelnicima i gradonačelnicima sedam općina i gradova na području Neretve koji su organizirani s djelatnicima DUNEA-e i izrađivačima Struče podloge za klaster Neretvu iz tvrtke APE iz Zagreba u sklopu europskog projekta CO-EVOLVE.

Ponedjeljak, 06. svibnja održani su sastanci s načelnikom općine Slivno Smiljanom Mustapićem, gradonačelnikom grada Opuzena Ivom Mihaljevićem te djelatnicom općine Zažablje Stanom Perleta. Na sastanku su sudjelovali djelatnici Zavoda; ravnateljica Marina Oreb, Barbara Savin, Nikola Karaman te Iva Knego, djelatnica regionalne agencije Dunea Ivana Prce te izrađivači stručne podloge iz tvrtke APE, Nikša Božić te Marijana Zlodre. Po završetku sastanaka obiđen je teren u ruralnom području općine Zažablje, Opuzen i Slivno.

Drugi dan terenskih obilazaka, 07. svibnja održan je sastanak s načelnikom općine Kula Norinska Nikolom Krstičevićem te zamjenikom gradonačelnika grada Ploče Ivanom Marevićem. U ruralnom zaleđu općine Kula Norinska obilazak je bio u selu Desni. U ruralnom zaleđu grada Ploča terenski obilazak je obuhvaćao područje naselja Pasičina i Franići.

U srijedu, 08. svibnja održan je sastanak s gradonačelnikom grada Metkovića Daliborom Milanom te načelnikom općine Pojezerje Borislavom Dominikovićem. Na području općine Pojezerje u mjestu Otrić-Seoci razgledan je najstariji dio sela Rep.  

Cilj projekta CO-EVOLVE je analizirati i pomicati ko-evoluciju ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava u turističkim obalnim mjestima suočavajući se s posljedicama klimatskih promjena i omogućavajući održiv razvoj turističkih djelatnosti, kao i sinergije s ostalim oblicima obalnog i pomorskog prostora na temelju načela Integralnog upravljanja obalnim područjem i Pomorskog prostornog planiranja.

Rezultati koji se očekuju da će se postići izradom projekta je prerastanje slabo naseljenih, a očuvanih sela i zaselaka u zaleđu Klastera Neretve u autentične kapacitete etno-eko turističke ponude čime bi se kvalitativno upotpunila i sadržajno diversificirala postojeća turistička ponuda cijelog projektnog područja te stvorio novi, međunarodno prepoznatljivi, turistički brend. Smisao izrade povezana je ne samo sa stavljanjem u turističku funkciju ambijentalnih, a nedovoljno valoriziranih ruralnih područja, već i s potrebom dinamiziranja turističkog razvoja prostora u zaleđu Klastera. Isto tako, realizacija ovog projekta omogućila bi revitalizaciju/očuvanje autohtone ruralne baštine i stoljetne kulture života i rada neretljanskih težaka/stočara. Proizvod bi uključivao aktivan odmor, počevši od pomaganja u tipičnim poljoprivrednim poslovima, do raznih aktivnosti u prirodi (vožnja biciklom, planinarenje, branje maslina, berba lavande, berba grožđa, promatranje biljnog i životinjskog svijeta itd.). 

Krajnji su cilj projekta smjernice za širenje naselja, arhitektonsko oblikovanje, uređivanje javnoga prostora te uređivanje i obnova tradicijskih agrikulturnih krajobraznih uzoraka u okruženju.

Stručna podloga izrađena od strane tvrtke APE će rezultirati smjernicama za planiranje ovih područja u planskoj dokumentaciji te publikacijom o karakteristikama naselja te elementima gradnje u njima. Nadamo se da će navedeno omogućiti konkretan održiv razvoj turizma u ruralnim područjima Neretve s naglaskom na tradicijska naselja, a u svrhu njihove obnove i revitalizacije.