Search
20. 1. 2023.
Radni sastanak u Zavodu

02. rujna 2021.g. održan je radni sastanak u prostorijama Zavoda s predstavnicima Općine Mljet u vezi planiranja stambene prometnice unutar naselja Polače. Prezentiran je prijedlog trase nove stambene prometnice s prijedlogom parcelacije istočnog dijela naselja Polače unutar planiranog građevinskog područja naselja. Na sastanku je ocijenjeno da će prijedlog trase nove ceste s prijedlogom parcelacije gornjih parcela biti podloga za daljnje razgovore o planiranju predmetnog područja, te je zatraženo od Zavoda da dostavi Općini prijedlog idejnog rješenja nove prometnice i parcelacije u dwg i pdf formatu. Također se razgovaralo o planiranoj trasi obalnog kanalizacijskog kolektora u naselju Polače, te o potrebi cjelovite obnove i prezentacije Palače.