Search
20. 1. 2023.
Radni sastanak u JUNP Mljet

Dana 16. srpnja 2021.g. održan je sastanak u prostorijama Male skule u Goveđarima. Zavod je došao na poziv JU NP Mljet, a u svezi izrade studija naručenih kroz projekt Odise(j)a Mediteranea, a koje će se moći koristiti kao podloga prilikom izrade PP NP Mljet. Sastanku su prisustvovali i izrađivač Prometne studije i projektanti hidrantske mreže. Dogovoreno je da će se razmijeniti dokumentacija i da će se, izrađena Studija i Projekt, kada bude gotova, dostaviti Zavodu. Dogovoreno je da će se i Studija upravljanja posjetiteljima koja je također u izradi također dostaviti Zavodu kada bude dovršena.