Search
1. 1. 2023.
Radni sastanak sa Vodovodom Dubrovnik za IDPPDNŽ

Dana 30.listopada 2017.g. u 12:00 sati, u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije,  održan je sastanak sa Vodovodom Dubrovnik na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Zoran Čosić, Vicko Begović i Lukša Matušić za Vodovod Dubrovnik te izrađivač Plana, predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.