Search
10. 1. 2023.
Radni sastanak sa Hrvatskim cestama d.o.o. i IGH d.d. za IDPPDNŽ

Dana 22.studenog 2017.g. u 12:00 sati, u Zagrebu, u prostorijama Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, održan je sastanak sa Hrvatske ceste d.o.o. i IGH d.d. na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Nikša Konjevod i Boris Majić za Hrvatske ceste, Aleks Kindij, Stjepan Kralj i Pavao Kristek za IGH te izrađivač Plana, predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.