Search
28. 12. 2022.
Radni sastanak s Općinom Konavle za IDPPDNŽ

Dana 27.rujna 2017.g. u 13:00 sati, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije, palača Ranjina, održan je sastanak s Općinom Konavle na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Željka Sršen, Božo Lasić i Marko Glavić za Općinu Konavle te izrađivač Plana Joško Cebalo i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.