Search
29. 4. 2024.
Radni sastanak kakvoće Jadranskog mora i voda u RH

U Interpretacijskom centru Civitas Sacra u Šibeniku 25. i 26. travnja održan je XXIX. radni sastanak županijskih zavoda za javno zdravstvo i županijskih upravnih odjela, organiziran u suradnji sa Šibensko-kninskom županijom, a na temu kakvoće Jadranskog mora i voda u Republici Hrvatskoj.

Kakvoća mora se u Republici Hrvatskoj kontinuirano prati od 1989. godine, s tim da se 1996. praćenje proširilo na sve obalne županije. Program praćenja kakvoće mora za kupanje u RH se provodi temeljem Uredbe o kakvoći mora za kupanje (Narodne novine, br. 73/08). Ovom Uredbom je prenesena Direktiva 2006/7/EZ EU Parlamenta i Vijeća o upravljanju kvalitetom vode za kupanje, u hrvatski pravni okvir.
U sklopu radnog sastanka organiziran je izlet u  Posjetiteljski centar Kanal sv. Ante.
 
Na sastanku su sudjelovali predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije; Hrvoje Glavor i Petra Ljubimir.