Search
24. 1. 2023.
Prvi radni sastanak - EU projekt CO-EVOLVE

19.ožujka 2019.g., djelatnici Zavoda, Barbara Savin, Daniel Jokić i Iva Knego, sudjelovali su na potpisivanju ugovora s djelatnicima DUNEA-e i izrađivačima Stručne podloge za klaster Neretvu iz tvrtke APE iz Zagreba u sklopu europskog projekta CO-EVOLVE te na prvom radnom sastanku u Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.

Cilj projekta CO-EVOLVE je analizirati i pomicati ko-evoluciju ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava u turističkim obalnim mjestima suočavajući se s posljedicama klimatskih promjena i omogućavajući održiv razvoj turističkih djelatnosti, kao i sinergije s ostalim oblicima obalnog i pomorskog prostora na temelju načela Integralnog upravljanja obalnim područjem i Pomorskog prostornog planiranja.

Rezultati koji se očekuju da će se postići izradom projekta je prerastanje slabo naseljenih, a očuvanih sela i zaselaka u zaleđu Klastera Neretve u autentične kapacitete etno-eko turističke ponude čime bi se kvalitativno upotpunila i sadržajno diversificirala postojeća turistička ponuda cijelog projektnog područja te stvorio novi, međunarodno prepoznatljivi, turistički brend. Smisao izrade povezana je ne samo sa stavljanjem u turističku funkciju izuzetno ambijentalnih, a nedovoljno valoriziranih ruralnih područja, već i s potrebom dinamiziranja turističkog razvoja prostora u zaleđu Klastera. Isto tako, realizacija ovog projekta omogućila bi revitalizaciju/očuvanje autohtone ruralne baštine i stoljetne kulture života i rada neretljanskih težaka/stočara. Proizvod bi uključivao aktivan odmor, počevši od pomaganja u tipičnim poljoprivrednim poslovima, do raznih aktivnosti u prirodi (vožnja biciklom, planinarenje, branje maslina, berba lavande, berba grožđa, promatranje biljnog i životinjskog svijeta itd.). 

Krajnji su cilj projekta smjernice za širenje naselja, arhitektonsko oblikovanje, uređivanje javnoga prostora te uređivanje i obnova tradicijskih agrikulturnih krajobraznih uzoraka u okruženju.

Glavni zadatak izrađivača je razvijanje metodologije za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma putem Stručne podloge koja bi se nadovezala na prethodno izrađen Plan razvoja turizma klastera Neretva 2015. – 2025., a predstavljala bi specifičnu metodologiju (konzervatorsko-urbanističko-krajobrazno-arhitektonsku podlogu) kojom bi se identificirala i valorizirala zapuštena/napuštena sela i zaseoci u zaleđu Klastera Neretva sa smjernicama za ugradnju u prostorno-plansku dokumentaciju jedinica lokalne samoprave u Neretvi (Ploče, Kula Norinska, Pojezerje, Zažablje i Slivno). Time bi se pomaknuo pritisak s osjetljivog obalnog područja na prirodne i kulturne ljepote unutrašnjeg dijela predmetnog pilot područja. 

Plan razvoja turizma klastera Neretva 2015. – 2025. izrađen je od strane Instituta za turizam iz Zagreba za potrebe izrade IDPPDNŽ te je dao ekonomsku podlogu za održivi razvoj područja Neretve.

Stručna podloga izrađena od strane tvrtke APE će rezultirati brošurom o načinima gradnje na području ruralnog prostora Neretve te smjernicama za ugradnju u prostorno-plansku dokumentaciju koja će omogućiti konkretan održiv razvoj turizma u ruralnim područjima Neretve s naglaskom na tradicijska naselja, a u svrhu njihove obnove i revitalizacije.