Search
16. 12. 2022.
Prezentacija - Planirana cestovna mreža Dubrovačko-neretvanske županije

Dubrovačko-neretvanska županija je u izradi Izmjena i dopuna PPDNŽ. Nositelj izrade je Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, dok je izrađivač Zavod za prostorno uređenje DNŽ.
Za potrebe Izmjena i dopuna Plana Zavod za prostorno uređenje je naručio Studiju Revizija prometnog rješenja DNŽ – Koncepti rješenja kao podloga za izradu IDPPDNŽ.
Prostorno-prometnu studiju su  izradili stručnjaci tvrtke Proposta d.o.o. iz Splita.

Idejno rješenje planirane cestovne mreže Dubrovačko-neretvanske županije, dano je kao pokušaj iznalaženja mogućnosti suvremenog prometnog povezivanja, kao preduvjeta uravnoteženog gospodarskog i društvenog razvoja, kako utjecajnog područja Županije tako i države u cjelini.
Polazišnu osnovu za izradu idejnog rješenja čine aktualni razvojni programi i strategije:
-    nacrt Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske,
-    Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine,
-    nacrt Glavnog plana Funkcionalne regije južna Dalmacija,
-    važeća prostorno-planska dokumentacija (Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije i prostorno-planski dokumenti nižeg ranga), te
-    ranije izrađena studijsko-projektna dokumentacija.
Pri izradi idejnog rješenja akceptirana je shema cestovnih eurokoridora, te budućeg Jadransko-jonskog autocestovnog koridora.
Posebna važnost pri izradi ovog idejnog rješenja dana je:
-    prometnom povezivanju unutar Županije i povezivanju DNŽ s ostalim dijelom RH (Pelješki most i autocesta do Dubrovnika),
-    optimizaciji trase brze ceste od čvora Osojnik (Dubrovnik-zapad) preko zračne luke Dubrovnik do graničnog prijelaza Karasovići, te
-    pronalaženju optimalnih koridora poprečnih spojeva između brze ceste i urbanih središta, napose Grada Dubrovnika.

Prezentacija:

Video:

Galerija fotografija: