Search
24. 1. 2023.
Predstavljena buffer zona Ministarstva kulture za grad Dubrovnik

Ministarstvo kulture i medija predstavilo je 26. listopada 2020.g., u Lazaretima, dokument „Konzervatorska podloga za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog grada Dubrovnika“. Prezentirao ga je Tomislav Petrinec, glavni konzervator u Ministarstvu kulture i medija, uz nazočnost pomoćnika ministrice Davora Trupkovića, gradonačelnika Dubrovnika Mata Frankovića i ravnateljice Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Marine Oreb.


Radi se konzervatorskoj podlozi za proširenu buffer zonu, odnosno kontaktnu zonu svjetskog dobra  Grada Dubrovnika. To je prostor koji predstavlja predmet interesa u smislu očuvanja prihvatljivog okruženja svjetskog dobra i u tom području se kontroliraju zahvati koji bi mogli imati utjecaj na postav svjetskog dobra. Proširena je u odnosu na prvotno ustanovljenu zonu iz 1994. godine i obuhvaća prostor od Gruškog zaljeva, odnosno Kantafiga i Batahovine pa sve do Svetog Jakova, odnosno pozicije rta Orsule te padine Srđa.


Konzervatorska podloga predstavlja stručni dokument koji će dalje biti podloga Gradu za izmjene, dopune ili donošenje prostorno planske dokumentacije. Ona će biti dostavljena i UNESCO-u i bit će temelj daljnjeg praćenja stanja u prostoru.
Na izradi konzervatorske podloge radilo se od 2018. godine, u interdisciplinarnom timu stručnjaka Ministarstva kulture, na temelju monitoring misije koju je UNESCO proveo u Dubrovniku. 


Prilikom izrade podloge uzeta je u obzir sva referentna prostorno-planska dokumentacija, analitičke studije, projekt Baština-pokretač razvoja, izvješće UNESCO-a te druge.


Prilikom prezentacije Tomislav Petrinec istaknuo je rad Zavoda za prostorno uređenje DNŽ koji je temeljem operativnih smjernica prepoznao i šire okruženje grada koje se smatra okružjem svjetskog dobra i koje predstavlja područje od interesa za zaštitu od većih projekata koji bi mogli imati utjecaj na uži prostor grada.

Prezentacija - Konzervatorska podloga za buffer zonu užeg središta Grada