Search
15. 6. 2023.
Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže (6109): Konavle

15. lipnja 2023. g., u Domu kulture Čilipi, održano je Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže (6109): Konavle.
Prijedlog Plana upravljanja predstavila je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Plan upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže je strateški dokument Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže koji se donosi za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i dopune nakon pet godina. Provodi se kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja zaštićenog područja. Iako je to upravljački dokument javne ustanove, sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u zaštićenom području dužne su se pridržavati plana upravljanja.

Plan upravljanja sadrži analizu stanja zaštićenog područja, određene ciljeve upravljanja i aktivnosti za njihovo postizanje, pokazatelje provedbe plana i upravljačke zone zaštićenog područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode.
Na izlaganju plana sudjelovali su djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije; Daniel Jokić i Nikola Karaman.