Search
25. 1. 2023.
Održan radni sastanak za projekt WINTERMED

02. prosinca 2020. održan je radni sastanak u Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije s predstavnicama regionalne agencije DUNEA kojim je službeno započela provedba pilot aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije u sklopu provedbe projekta WINTERMED.

Pilot aktivnost se odnosi na izradu stručne podloge „Integralna zaštita kulturno-povijesnih cjelina postojećih naselja u otočnim krajolicima kao preduvjet za održiv i odgovoran cjelogodišnji turizam“. Na područjima otoka Korčule i Mljeta  identificirat će se i valorizirati vrijedne kulturno-povijesne cjeline te odrediti smjernice njihove obnove i očuvanja kroz prostorne planove. Time će se zapravo usmjeriti pažnja na povijesne cjeline i dijelove cjelina otočnih naselja koje danas ne uživaju zaštitu temeljem Zakona. Takva područja su zanemarena, tretiraju se isto kao i novi dijelovi naselja, uništavaju tradicionalni tip organizacije i naselja, ulica i kuća, stvarajući uniformno naselje koje nema karakter. 

Izrada stručne podloge je preduvjet za uključivanje navedenih kulturno - povijesnih cjelina u turističke strategije i programe kojim bi se stvorila nova ponuda, odnosno povezivanje s rekreacijskim, izletničkim, biciklističkim te agrarnim, eno i gastro turizmom, agro turizmom, zdravstvenim, znanstvenim i inim turizmima. 

Cilj projekta WINTERMED je promicanje održivog i odgovornog cjelogodišnjeg turizma na otocima na području Mediterana uz istodobno očuvanje i valorizaciju kulturne i prirodne baštine. Nositelj projekta je Udruženje toskanskih regiija, a Regionalna agencija DUNEA jedan je od devet projektnih partnera. Ukupna vrijednost projekta WINTERMED je 2 milijuna i 650 tisuća eura, a 85 posto bespovratnih sredstava osigurano je kroz Europski fond za regionalni razvoj.