Search
20. 5. 2024.
Međunarodna konferencija o prostornom planiranju morskog područja RH

U sklopu 14. susreta jadranskih zavoda u Dubrovniku, Zavod za prostorni razvoj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u suradnji sa Zavodom za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije organizirali su stručnu Konferenciju o postornom planiranju morskog područja RH. Konferencija se održala u srijedu 08. svibnja 2024. u Dubrovniku s početkom u 9 sati na Sveučilišnom kampusu, Branitelja Dubrovnika 41 (druga etaža). 
Konferencija se mogla pratiti i online putem zoom aplikacije.

Konferencija je imala za cilj okupiti ključne dionike u procesu prostornog planiranja morskog područja u Republici Hrvatskoj, a kroz niz predavanja i panel diskusiju razmotriti pojedine teme iz Direktive 2014/89/EU o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. (MSP direktiva). Predavanja su održali domaći i strani stručnjaci iz redova međuresorne radne skupine za provedbu MSP direktive, državnih i znanstvenih institucija, nadležnih tijela za MSP iz Italije, Crne Gore i Njemačke te iz EU MSP platforme.

Skup je otvorio potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

LIFLET HR
LIFLET EN

Web objave konferencije:
- Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Dubrovačko-neretvanska županija
- Regionalna agencija Dunea
- Libertas televizija
- Dubrovački vijesnik
- Lokalni.hr
- Dubrovnik net
- Agencija za ugljikovodike
- HRT

SNIMKA KONFERENCIJE

FOTOGALERIJA - Mihael Barišić i ZZPUDNŽ