Search
24. 1. 2023.
Konferencija "Pod pritiskom" - 15.studenog 2018.g.

U sklopu Susreta, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije organizirao je Konferenciju "Pod pritiskom" u Dubrovniku 15.studenog 2018.g. u amfiteatru Sveučilišta u Dubrovniku.


Susretu su nazočili predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva kulture, Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, Zavodi za prostorno uređenje jadranskih županija, gosti predavači, razni stručnjaci te sugrađani.
Susret je otvorio župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić.


Ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije pozdravila je sve okupljene te istaknula važnost skupa u širenju svijesti o potrebi zaštite i očuvanja prostora.


Organizacija skupa s ovom temom prirodni je nastavak dosadašnjeg rada Zavoda i bavljenja sveobuhvatnim krajolicima.
EU projekt IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora Baština pokretač razvoja pokrenut je iz razloga nedovoljne učinkovitosti zaštite prostora prostorno-planskom dokumentacijom. Tada je samo prostor Grada temeljito proučen analiziran i izrađeno je niz studija čiji su rezultati uključeni u prostorni plan te izrađene nove studije za cijelo područje županije na tragu EU konvencije o krajobrazima.
U praksi se ne primjenjuju odredbe koje se odnose na evidentiranu baštinu i prepoznate kulturne i prirodne krajolike dok poglavlje o zaštićenoj kulturnoj baštini ima određenu snagu jer iza njega stoji Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobrara.Neadekvatno se čuva svjetska kulturna baština te evidentirana kulturna baština koja je samo načelno zaštićena prostorno-planskom dokumentacijom.
Otvorena je tema konferencije o alatima koje se smatraju korisnim za osiguranje potrebne zaštite dobra svjetske baštine i njegovog okruženja povijesnog urbanog krajolika kao što su buffer zona, plan upravljanja, procjena utjecaja na svjetsku baštinu (HIA) te integralno planiranje kao alata koji bi trebao sve objediniti.


Predavači konferencije su Biserka Dumbović Bilušić, Katri Lisitzin, Katarzyna Piotrowska, Aleksandra Kapetanović, Marija Nikolić, Mihaela Skurić, Katia Basili, Dubravko Bačić, Snježana Simović, Joško Belamarić, Krunoslav Šmit, Bruno Diklić i Tomislav Petrinec.


Fotogalerija
Prezentacija Biserka Dumbović Bilušić
Prezentacija Katri Lisitzin_1
Prezentacija Katarzyna Piotrowska
Prezentacija Kapetanović-Nikolić
Prezentacija Mihaela Skurić
Prezentacija Katri Lisitzin_2
Prezentacija Katia Basili
Prezentacija Dubravko Bačić
Prezentacija Joško Belamarić
Prezentacija Krunoslav Šmit
Prezentacija Tomislav Petrinec
Prezentacija Vizual_konferencije
Letak Konferencije

KROZ MEDIJE:
Hrvatski radio - Iskustva prostora

Web stranica Dubrovačko-neretvanske županije
Dubrovniknet
Dubrovački vijesnik
Hina