Search
24. 1. 2023.
Druga regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš

Predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA-e i Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije (Marina Oreb, Stjepko Kovačić, Silvana Taslaman, Iva Pozniak i Dijana Tomašević-Rakić) zajedno sa suradnicima prof. dr. sc. Nenadom Mikulićem, Bojanom Nardi i Marinom Stenek sudjeluju u Novom Vinodolskom na Drugoj regionalnoj konferenciji o procjeni utjecaja na okoliš koju organizira Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO).

Jedan od glavnih ciljeva konferencije je uklanjanje barijera u komunikaciji između dionika u postupku procjene utjecaja na okoliš i povećanju razumijevanja i povjerenja između zainteresiranih strana uz poštivanje stručnih znanja i najbolje prakse.

Na konferenciji predstavnici Županije zajedno sa suradnicima sudjelovali su sa tri prezentacije kroz koje su predstavljena iskustva stečena na EU projektima SPEEDY – DUNEA i Baština-pokretač razvoja – Zavod za prostorno uređenje i provedbi strateške procjene utjecaja na okoliš na planovima i strategijama na području DNŽ.

Naslovi predavanja su:

  • Ograničenja u provođenju Strateške procjene utjecaja na okoliš postupaka kroz presjek trenutne prakse u zemljama partnerima SPEEDY projekta
  • Komparativna analiza provedbe Strateške procjene utjecaja na okoliš postupka u zemljama partnerima SPEEDY projekta
  • Strateška procjena utjecaja na okoliš i Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije