Search
24. 1. 2023.
3. Savjetovanje konzervatora Ministarstva kulture

3. Savjetovanje konzervatora Ministarstva kulture u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, održano je u Zagrebu, 11.6.2019. u Muzeju Mimara.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar i ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek sudjelovali su na trećem po redu savjetovanju konzervatora Ministarstva kulture.
Prvi dio savjetovanja odnosio se na program energetske obnove zgrada i primjenu mjera energetske učinkovitosti na graditeljskoj baštini, a drugi dio savjetovanja odnosio se na prostorno planiranje i očuvanje karaktera kulturno-povijesnih cjelina.

Ministarstvo kulture organizira savjetovanje konzervatora u cilju razmjene iskustava, poboljšanja stručnih kriterija, ujednačene primjene propisa, principa i standarda u procesu svakodnevnog postupanja na kulturnim dobrima.
Konzervatorska podloga za kontaktnu zonu dobra Svjetske baštine Starog grada Dubrovnika prvi je takav dokument u Hrvatskoj koji je svojevrsna sinteza klasične konzervatorske podloge i procjene utjecaja na baštinu koja će po izradi biti integrirana u Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika i provođena od lokalne uprave. Metodologija primijenjena u izradi predstavlja novi pristup povijesnom urbanom krajoliku i prepoznavanje područja zajedničkih obilježja urbanog karaktera što se reflektira na transparentne, održive i ciljane mjere zaštite koje odgovaraju na zahtjeve razvoja, harmonizirajući ga sa zatečenim vrijednostima.

Pristup koji planski regulira kontaktno područje Svjetskog dobra, na temelju konzervatorskih smjernica, primjenjiv je i na nacionalne kulturno-povijesne cjeline, ako bi to potvrdio zakonski okvir Ministarstva kulture i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje DNŽ i Pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika bile su pozvane da predstave svoja iskustva u planiranju na području Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika.

Prilozi:

Program događanja

- Prezentacija ZZPUDNŽ (PPT)

- Prezentacija ZZPUDNŽ (PDF)