Search
24. 1. 2023.
27.-28.03.2014. Održane fokus grupe u sklopu projekta Baština u Dubrovniku

U suradnji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar kao izrađivačem studije u sklopu Projekta provodi istraživanje o problemu participacije dionika u zaštiti i upravljanju kulturnim i prirodnim vrijednostima na pilot području Dubrovnika.
Temeljna svrha istraživanja je pripomoći planiranju aktivnosti koje bi omogućile bolju suradnju među akterima toga procesa. Jedna od predviđenih metoda istraživanja je i fokus grupa s osobama uključenima u rad udruga ili inicijativa koje su zainteresirane za teme upravljanja prostorom te za zaštitu prirodne i kulturne baštine na području Dubrovnika. Osnovni cilj fokus grupe je identifikacija stavova o problemu očuvanja kulturne i prirodne baštine u kontekstu razvoja grada kao i iskustava s postojećim modelom participacije javnosti u procesu planiranja lokalnog razvitka.

U četvrtak, 27. ožujka 2014. godine, u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije u Dubrovniku, održana je prva, od dvije predviđene, fokus grupe sa  članovima nevladinih udruga. Članovi su iznijeli svoje viđenje i potencajlna rješenja vezna uz problematiku.

Slijedećeg dana, 28.ožujka 2014. godine, priliku da iznesu svoje stavove dobili su i predstavnici političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Dubrovnika.