Search
24. 1. 2023.
25.11.2013. Treći sastanak Upravnog odbora u Tivtu

Treći sastanak Upravnog odbora projekta "Baština - pokretač razvoja" koji se provodi u okviru programa prekogranične suradnje između Hrvatske i Crne Gore, u sklopu komponente II. Instrumenta za predpristupnu pomoć EU (IPA) održan je 25. studenog 2013. u multimedijalnoj sali Opštine Tivat. 

Na prvom dijelu sastanka izložene su aktivnosti koje su realizirane u okviru projekta od prošlog sastanka Upravnog odbora koji se održao 19. srpnja 2013. u Dubrovniku, te aktivnosti koje su u tijeku, s posebnim naglaskom na participativni proces i komparativnu analizu zakonodavnog okvira.

Na drugom dijelu sastanku predstavljen je detaljni plan aktivnosti u okviru projekta za 2014. godinu, s tim da su posebno istaknute one aktivnosti koje je potrebno realizirati do slijedećeg sastanka Upravnog odbora koji je planiran u veljači 2014. godine. To se prije svega odnosi na četverodnevnu radionicu na temu "GIS u analizi krajobraza" koja će se održati u Dubrovniku od 27. do 30. studenog 2013., te na Prezentaciju o EU i međunardonim standardima i novim metodologijama u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom koja je planirana za drugu polovicu siječnja 2014. godine u Dubrovniku.

Program III. sastanka Upravnog odbora možete preuzeti na ovom linku.