Search
24. 1. 2023.
25.09.2014. Prvi sastanak radne grupe za mapu i brošuru te šesti sastanak upravnog odbora

U četvrtak, 25. rujna 2014. godine, sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, u Dubrovniku održan je sastanak radne grupe za mapu i brošuru u okviru projekta „Baština - pokretač razvoja“.
Na početku sastanka su se predstavili sudionici sastanka.
Gđa Marina Oreb iz Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije je održala kratku prezentaciju o aktivnosti „5.1.: Produkcija i distribucija zajedničkog edukativno-promotivnog materijala (karta i brošura) prirodne i kulturne baštine područja Dubrovnika i Boke Kotorske.“
U nastavku prezentacije je iznijela prijedlog za izradu Brošure i mape kako ga je osmislio Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.
Osnovna tema Projekta su prirodni i kulturni krajobrazi koji nisu zaštićeni zakonom i ne uživaju zakonsku zaštitu, izloženi su degradaciji i promjenama ... a odražavaju ukupnost života na nekom prostoru, stoga se Zavod odlučio prezentirati arhetipske krajobraze pojedinih regionalnih cjelina unutar naših širih prekograničnih regija DNŽ i Boke i interpretirati ih literarnim tekstovima tj citatima iz pojedinih djela hrvatskih tj crnogorskih pisaca koji dočaravaju atmosferu pojedine mikro regije kroz prizmu odmaka od potpuno stvarnih područja, a likovno dočarati kolažima fotografija i umjetničkih slika dubrovačkih (odnosno crnogorskih) autora koji bi pratili atmosferu izabranih tekstova.
Tako bi stvorili svojevrsnu  zbirku – album – spomenar ...
Ideja je da se krajolici čitatelju/gledatelju prenesu kao tuđi doživljaj, te da čitatelj/gledatelj kroz umjetničku impresiju primjeti ono nevidljivo. Biranim citatima, pridružene su fotografije i reprodukcije raznih autora, koji su na neki način vezane za ovo područje, a opisuju ga u svojem djelu.
Na taj način stvaramo zbirku – album - spomenar impresija i dojmova o ovom geografskom području, koje je citiranim umjetnicima poslužilo/služilo/služi kao bogata inspiracija.

Zbirka – spomenar – brošura bila bi literarno i likovno vrijedna; što zbog kvalitetnih citata, što zbog edukacije i podizanja svijesti potencijalnog čitatelja, te buđenju njegovog interesa za vlastito naslijeđe i baštinu, a bila bi odmak od sadašnjih suhoparnih vodiča.
Probudila bi i nematerijalni dio baštine pisanu riječ, sliku, ....
Izbor citata, uvodni tekst i atmosferu hrvatskog dijela knjige povjerili smo Davoru Mojašu, dubrovačkom novinaru, režiseru i piscu ...
Jedan tekst koji bi mogao biti i uvodni dobit će se od Hrvoja Ivankovića, dramaturga i književnog kritičara. Zavod je preuzeo oblikovanje brošure i mape uz konzultacije s grafičkim dizajnerom, a sve na dobrovoljnoj bazi.
Potom je prikazala primjere nekih regija sa hrvastke strane te ideju za izgled stranice brošure i na kraju prezentaci kako je zamišljen izgled mape koja bi bila sastavni dio brošure.
U nastavku sastanka raspravljalo se o tekstovima koji bi ušli u brošuru.

Postavilo se pitanje prijevoda tekstova na engleski te je rečeno da su to iznimno teški prijevodi te da bi se trebalo odrediti da li će se uopće prevoditi na engleski jezik.

Gosp. Čekić je rekao da ima puno tekstova koji bi se mogli upotrijebiti za opis prostora Boke, ali da postoje dijelovi Boke koji nisu nigdje opisani i za koje bi trebalo pisati autorske tekstove. Dodao je da se na prikazanoj topografskoj karti Boke u prikazanoj prezentaciji ne vidi jedan dio tog prostora te da to treba popuniti, te je dogovoreno da će u tu svrhu crnogorska strana dostaviti odgovarajuće podloge.

Gđa Kapetanović je spomenula autorska prava o kojima bi trebalo voditi računa te da bi to trebalo provjeriti sa pravilima iz EU.
U svezi autorskih prava su spomenuta Created commons koji reguliraju korištenje pojedinih autoskih tekstova, fotografija, umjettničkih radova, ali uz navođenje imena autora te bi se u svezi toga trebalo informirati.

Gđa Grgurević je rekla da bi koncept brošure trebao integralno tretirati prostor i da integralno sagledavanje pejzaža treba biti fokus.

Gđa Kapetanović je predložila da se u uvodnom tekstu kaže što je zajedničko za oba pilot područja, te koje su različitosti. Smatra da bi i crnogorska strana trebala promatrati svoj prostor kroz pojedine regije.
Gđa Oreb je dodala da je potrebno prikazati ukupnost, odnosno spirit and feeling, dojmove, impresije te da treba prikazati sve ono što je podložno promjenama i što treba sačuvati.

U nastavku je dogovoreno da bi do početka 11. mjeseca bilo potrebno izabrati prostorne cjeline – koliko će ih biti, te dostaviti hrvatskoj strani da se ugradi u brošuru. Također bi treabalo odabrati materijal koji bi ilustrirao te cjeline.

U svezi mape prijedlog je da se pojedini lokaliteti prikazuju malim rezanim fotografijama.

U crnogorskom budgetu je predviđeno izrada 2000 komada mape i brošure, međutim rečeno je da se taj broj može promijeniti ovisno o broju stranica same brošure.

Promocija mape i brošure je predviđena u terminu 10.-15- prosinca 2014., te bi bilo dobra da i crnogorski experti budu prisutni te predstave svoj dio brošure.

Dogovoreno je da bi drugi sastanak radne grupe za mapu i brošuru trebao biti krajem listopada.