Search
24. 1. 2023.
25.03.2013. Prvi sastanak Upravnog odbora u Tivtu

Prvi Steering Committee sastanak u sklopu projekta „Baština - pokretač razvoja, područje Dubrovnika i Boke Kotorske – zajedničke aktivnosti u primjeni novih metodologija u zaštiti i upravljanju prirodne i kulturne baštine” održan je 25. ožujka u Tivtu. Na sastanku su sudjelovali partneri iz Hrvatske i Crne Gore, a dogovoreno je slijedeće:

- Formiranje uže mailing liste s partnerskim organizacijama (bastina@ googlegroups.com) i šire mailing liste koja bi uključila sve zainteresirane za projekt;

- Domena web stranice će biti: www.bastina.eu;

- Prvi kick off meeting bit će održan u Tivtu, a drugi u Dubrovniku;

- Planirano je studijsko putovanje na jug Francuske;

- Planirano je oformiti Radnu grupu za zakonski okvir. Prvi radni sastanak će se održati u Tivtu u svibnju, a drugi u Dubrovniku u kolovozu;

- Planirano je oformiti Radnu grupu za participativni proces. Prvi sastanak bit će održan u Dubrovniku u lipnju.

- Planirano je održati radionicu u Gornjoj Lastvi u trajanju od četiri dana, utvrditi temu radionice i angažirati predavače, a termin održavanja je početak lipnja.