Search
24. 1. 2023.
20.02.2014. Prezentacija EU i internacionalni standardi i nove metodologije u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom u Dubrovniku

U četvrtak, 20. veljače 2014. godine, u prostorijama Sveučilišta u Dubrovniku, održana je  „Prezentacija EU i internacionalni standardi i nove metodologije u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom“ u sklopu projekta „Baština - pokretač razvoja“ koji se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje između Hrvatske i Crne Gore, u sklopu Komponente II. Instrumenta pretpristupne podrške EU (IPA).

Na početku radionice koordinator projekta „Baština – pokretač razvoja“ Stjepko Kovačić iz Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije pozdravio je sve prisutne, a naročito partnere i suradnike iz Hrvatske i Crne Gore, te je kratko predstavio program Prezentacije. Kazao je kako je cilj Prezentacije upoznati prisutne sa hrvatskim zakonodavstvom s obzirom na obvezu primjene EU konvencije o krajobrazima, posebice na položaj kulturnih krajobraza u hrvatskom zakonodavstvu s obzirom na međunarodne konvencije, te sa primjerima dobre prakse u pojedinim europskim zemljama koje imaju dugu tradiciju na zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazom, a što bi trebalo doprinijeti uspješnijem procesu donošenja odluka na prekograničnom području.

Nakon Stjepka Kovačića, u ime Dubrovačko-neretvanske županije, okupljenima se obratila zamjenica župana Marija Vučković koja je pozdravila prisutne te naglasila da je Dubrovačko-neretvanska županija ponosna radi uspješnog provođenja svih programa u okviru prekogranične suradnje, te istaknula važnost teme Prezentacije naših prostora, budući da smatra da će saznanja koja ona donosi naći primjenu u budućnosti, kroz razmjenu novih ideja te kroz buduće projekte.

Uslijedilo je predavanje dr.sc Biserke Dumbović Bilušić koja je predstavila studiju „Komparativna analiza zakonodavnog okvira na polju zaštite i upravljanja prirodnog i kulturnog krajobraza Hrvatske“, koju je izradila u sklopu projekta „Baština – pokretač razvoja“. Studijom je izvršena usporedna analiza postojeće prakse, te su date preporuke za izmjene zakonske regulative i za zaštitu krajolika pilot područja Dubrovnika.

Sljedeće predavanje održala je Tamara Brajović, dipl. biolog iz Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore. Ona je predstavila studiju „Komparativna analiza zakonodavnog okvira na polju zaštite i upravljanja prirodnim i kulturnim predjelom Crne Gore za izmjene zakonske regulative i zaštitu pilot područja brda Vrmac“, koju je izradila također u okviru ovog projekta. Brajović je izdvojila nedostatke na polju zaštite prirodnog i kulturnog krajolika u Crnoj Gori, te iznijela preporuke za dalje postupanje u svezi poboljšanja zaštite krajolika.

Naredno predavanje „Zaštita krajobraza s aspekta zaštite prirode“ održala je Mirna Bojić, dipl.ing.agr. iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode koja je govorila o zakonodavnom okviru zaštite prirode te je upoznala prisutne sa pojmovima u svezi krajobraza u Zakonu o zaštiti prirode i sa mjerama zaštite krajobraza koje se odnose na sprječavanje neželjenih promjena, narušavanje ili uništavanje značajnih i karakterističnih obilježja krajobraza. Bojić je dala pregled postojećih vrijednosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, te naglasila da je neophodno dopuniti postojeće dokumente upravljanja s vrednovanjem krajobraza te izvršiti analizu problema u primjeni postojećih planskih mjera očuvanja krajobraza.
 
Prezentacija je nastavljena predavanjem „Međunarodni standardi u zaštiti i očuvanju kulturne baštine“ koje je održao dr.sc. Jadran Antolović, profesor Visoke škole za poslovanje i upravljanje “Baltazar Adam Krčelić” u Zaprešiću,  te voditelj stručnog studija usmjerenja Management u kulturi. Prof. Antolović je kazao da države imaju obvezu poduzimati korake potrebne za očuvanje, razvoj i širenje znanosti i kulture kako bi se osiguralo potpuno ostvarenje prava na osiguranje zaštite kulturne baštine i kulturni razvoj. Prof. Antolović je govorio i o međunarodnim dokumetima kojima se regulira zaštita kulturne baštine, a od hrvatskih propisa spomenuo je o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara iz 1999. koji donosi pojmove: nematerijalna baština, kultivirani krajobraz, temeljno načelo - gospodarenje baštinom, mjere zaštite, koncesije na kulturnim dobrima, spomenička renta itd.

Prezentacija je nastavljena pitanjima i prijedlozima prisutnih, koji su pohvalili predavanja te svi redom naglašavali kako je tema prezentacije značajna za očuvanje i upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom na pilot područjima u okviru projekta i šire te da je potrebno više uključivati javnost u sve procedure zaštite i upravljanja baštinom.

Zapisnik i predavanja s Prezentacije možete pronaći na slijedećim linkovima:

 

Zapisnik s Prezentacije

Predavanje dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić 

Predavanje dipl. biolog Tamara Brajović 

Predavanje dipl.ing.agr. Mirna Bojić 

Predavanje dr.sc. Jadran Antolović