Search
24. 1. 2023.
17.06.2013. Prvi sastanak Radne grupe za participacijski proces u Dubrovniku

Prvim sastankom Radne grupe za participacijski proces u okviru projekta „Baština-Pokretač razvoja“ 17. lipnja 2013. u Dubrovniku započeo je participacijski proces zaštite i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom na pilot područjima Dubrovnika i Boke Kotorske. Sastanak je održan u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, a prisustvovali su predstavnici partnera i suradnika projekta, kao i nezavisni stručnjaci.

Ovaj sastanak predstavlja uvod u participacijski proces zaštite i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom na pilot područjima Dubrovnika i Boke Kotorske, kroz koji će se uključiti različite zainteresirane strane, putem anketa, upitnika, fokus grupa i pojedinačnih intervjua...

Na sastanku je najavljena izrada sociološke studije unutar koje je planirano istraživanje o važnosti baštine i informiranosti o postojećoj razini upravljanja kulturnim i prirodnim vrijednostima.