Search
24. 1. 2023.
16.07.2014. Peti sastanak Upravnog odbora u Tivtu

Peti sastanak Upravnog odbora partnera projekta „Baština-Pokretač razvoja“ održan je u Općini Tivat, u srijedu, 16. srpnja 2014, u periodu od 10.00-15.00 sati.

Sastanku je prisustvovalo 8 predstavnika/ca partnera projekta, u ime Opštine Tivat: Dubravka Koparan i Biljana Krivokapić; u ime NVO Gornja Lastva: Marija Nikolić; u ime NVO Expeditio: Aleksandra Kapetanović i Vesna Leković. Od partnera sa hrvatske strane, sastanku su prisustvovale: u ime Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko -neretvanske županije: Marina Oreb; u ime agencije DUNEA: Iva Pozniak i u ime JU Zaštita prirode DNŽ: Marijana Miljas.
U prvom dijelu sastanka dat je osvrt na aktivnosti sprovedene od Četvrtog sastanka Upravnog odbora, koji je održan u Dubrovniku, 14. marta/ožujka 2014.
Tokom ovog perioda realizirane su sljedeće aktivnosti:
- I sastanak Radne grupe za studije kulturne i prirodne baštine i pejzaža, održan u Tivtu,  11.travnja 2014.
- Početkom travnja 2014. predat međuizvještaj (Interim report)
- Početkom lipnja 2014. predat Izvještaj o napretku projekta (Progress report)
- Dvije prezentacije o sudjelovanju dionika u zaštiti i upravljanju kulturnom i prirodnom baštinom, od kojih je prva održana u Dubrovniku, 13. lipnja 2014, a druga u Tivtu, 14. lipnja 2014. Tokom prezentacija predstavljeni su rezultati participativnog procesa koji je realiziran na području Dubrovnika i Boke Kotorske.
- Otpočele aktivnosti u okviru manifestacije „Dani pejzaža/krajobraza“. Prva aktivnost u Dubrovniku i Tivtu bile su foto-izložbe „Krajolik Dubrovnika“ i „Pejzaži Boke Kotorske“, otvorene u Dubrovniku, 13. lipnja 2014, i Tivtu, 14. lipnja 2014.
- U Gornjoj Lastvi održana druga aktivnost u okviru „Dana pejzaža“: Radionica i prezentacija o gradnji suhozida, 17-19. lipanj 2014.

Studije prirodne i kulturne baštine i kulturnog pejzaža u pilot zonama Dubrovnika i Vrmca

U Crnoj Gori je započeo rad na izradi Studije kulturne baštine Vrmca i Studije prirodnih vrijednosti Vrmca. Izrada Studije kulturne baštine Vrmca započela je sredinom svibnja 2014;  tim angažiran za izradu studije radi na terenu; rad dosta otežavaju nepovoljni vremenski uvjeti u prethodnom periodu (obilne kiše) i zapuštenost i zaraslost staza i sela na Vrmcu. Glavni austrijski put je zarastao i oronuo.
Sa početkom izrade Studije prirodnih vrijednosti Vrmca počelo se kasnije nego što je planirano, jer se na prvom tenderu koji je raspisan nijedna firma nije prijavila. Studija je otpočela sredinom lipnja 2014. i u Opštini Tivat je 04. 07. 2014. održan sastanak s obrađivačima studije.  
Realizacija Studije kulturnog pejzaža Vrmca trebalo bi  početi u najskorijem periodu. Do kraja srpnja 2014. Trebalo bi  se odrediti sadržaj studije, da se razmotri tko bimogo biti izrađivač i  raspisati zvanični tender. Ova studija trebalo bi predložiti metodologiju procejne kulturnog pejzaža i da posluži kao model za ostala područja u Crnoj Gori.
U Hrvatskoj je završena studija Analiza katastara iz XIX vijeka,  a u toku su studije Identifikacija i valorizacija prirodne i graditeljske baštine područja Dubrovnika u prostornom kontekstu i „Identifikacija i valorizacija prirodnog i kulturnog krajobraza na pilot području Dubrovnika”. Rezultati ovih studija treba dati ulazne podatke za Studiju „Utjecaj promjene autentičnog kulturnog krajobraza Grada Dubrovnika kao važnog elementa identitetskog sustava na brand i imidž Grada te na uspješnost turističke destinacije“.
Partneri iz Dubrovnika planiraju da u studenom 2014. održe simpozij na kome će biti predstavljene sve studije izrađene u okviru projekta. Prezentacija će biti organizirana kao jedna od aktivnosti „Dana krajobraza“.

Dani pejzaža/krajolika

 U Crnoj Gori planirane su sljedeće aktivnosti u okviru „Dana pejzaža“:
- Koncerti u prirodi: Koncert u zoru, Gornja Lastva, 26.07.2014. u 5:00 i Koncert u noći punog mjeseca, Vrmac, 10.08.2014. u 23:00.

Uz ovaj drugi koncert bila bi organizirana pješačka tura sa planinarskim klubom Vjeverica, i moguće čišćenje tvrđave na Vrmcu sa NVO Naša akcija.
- Izložba slika Marine Knežević, Gornja Lastva, 14.08.2014.
- Pješačka tura & kužina iz prirode, tvrđava Vrmac – Gornja Lastva, septembar/rujan 2014.

U Hrvatskoj su planirane sljedeće aktivnosti:
- Krajolik - pozornica života vs. Grad – pozornica igara, rujan 2014.
- Foto-izložba „Zatečeni krajolik“
- Simpozijum na kome će biti predstavljene studije prirodne i kulturne baštine u kulturnog pejzaža izrađene u okviru projekta, novembar/studeni 2014.
- Prezentacija brošure i mape prekograničnog područja Dubrovnika i Boke Kotorske, decembar/prosinac 2014.

U završnom dijelu sastanka govorilo se o aktivnostima planiranim za sljedeći period.

Studije izvodljivosti za ekonomsku valorizaciju prirodne i kulturne baštine u pilot zonama

Partneri iz Dubrovnika već su započeli sa realizacijom ove studije, dok u Crnoj Gori tek se treba  utvrditi  predmet i sadržaj studije, identificirati mogući obrađivači i raspisati zvanični tender.

Dogovoreno je da se u Dubrovniku, 29. srpnja održi sastanak Radne grupe za ekonomsku valorizaciju. Potrebno je da Općina Tivat odredi svog člana/cu za ovu radnu grupu.

Takođe je dogovoreno da bi drugi sastanak radne grupe za ekonomsku valorizaciju trebao biti  u rujunu 2014.

Mapa i brošura kulturnog pejzaža područja Dubrovnika i Boke Kotorske
Dogovoreno je sljedeće:
- da sastanak radne grupe za mapu i brošuru bude u rujnu, okvirno tjedan od 21-26. 09.2014.
- da, što se dizajna tiče, brošura i mapa treba da budu jedna cjelina
- brošura bi trebalo da bude dimenzija 11 x 16.50 cm, da sadrži 200 strana, po 100 strana za Hrvatsku i Crnu Goru
- što se sadržaja tiče, brošura i mapa bi trebalo predstaviti kulturni pejzaž/krajolik prekograničnog područja
- okvirno je dogovoreno da brošura treba da ima uvodni tekst o projektu „Baština-Pokretač razvoja i uvodne tekstove za područja Dubrovnika i Boke Kotorske, a da na jednoj strani bude fotografija, a na drugoj opis predjela, koji može biti i citat iz već objavljenog djela, proznog ili poetskog.
- Partneri iz Hrvatske su već počeli raditi na dizajnu brošure, pa treba vidjeti da li da se taj dizajn upotrijebi za cijelu brošuru. Partneri iz Dubrovnika treba da provjere da li u svom budžetu imaju stavku za dizajn brošure, ako nemaju treba razmotriti mogućnost da li iz stavke tiskanja brošure mogu da se alociraju sredstva za izradu dizajna.
- Partneri iz Tivta u budžetu imaju stavku priprema materijala za priručnik, brošuru i mapu, što znači da se treba angažirati osoba koja bi uradila pripremu materijala 
- U Hrvatskoj mapa bi trebalo da obuhvati područje cijele Dubrovačko-neretvanske županije, a u Crnoj Gori područja opština Kotor, Tivat i Herceg Novi, do Budve. S obzirom na obuhvat područija koje se planira predstaviti na mapi, vjerovatno se, tehnički, neće moći uraditi jedna mapa, već dvije, jedna za područje u Hrvatskoj i druga za područje u Crnoj Gori. Ali će obje mape biti sastavni dio brošure.
- trebalo bi da se oformi kreativni tim sa crnogorske strane
- trebalo bi održati interni sastanak crnogorskog dije radne grupe

Na kraju je dogovoreni sa sljedeći sastanak Upravnog odbora projekta treba da se održi u rujnu u Dubrovniku i da ga treba spojiti sa sastankom radne grupe za brošuru i mapu.