Search
24. 1. 2023.
14.10.2013. Prvi Balkanski forum o pejzažu

Predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na Prvom Balkanskom forumu o pejzažu koji je održan u petak, 4. listopada 2013. godine, u multimedijalnoj sali Općine Tivat. Forum su organizirali članovi CIVILSCAPE-a – Europske mreže nevladinih organizacija i vodeći partneri  projekta „Baština - Pokretač razvoja“ koji se provodi u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska - Crna Gora.

Glavna tema Prvog Balkanskog foruma o pejzažu bili su izazovi u zaštiti i upravljanju pejzažom, imajući u vidu međunarodne i EU zakonodavne okvire.

U ime Općine Tivat prisutne je pozdravila glavna tajnica Jovanka Laličić, ističući ponos što je baš Tivat dobio priliku ugostiti prvi Balkanski forum o pejzažu. Njeno zadovoljstvo, u ime CIVILSCAPE-a, podijelio je i direktor Mreže, Dirk Gotzman.

U ime vodećeg partnera s hrvatske strane na projektu “Baština – Pokretač razvoja”, prisutnima se obratila ravnateljica Zavoda za prostorno planiranje Dubrovačko-neretvanske županije Marina Oreb, koja je naglasila da je cilj Balkanskog foruma o krajolicima ujedno i cilj projekta „Baština – pokretač razvoja“, a to je da se omogući dijalog između regionalnih i nacionalnih vlasti, gradova i općina, ustanova i tvrtki te nevladinih organizacija kao i vlasnika zemljišta i javnosti kako u našoj zemlji tako i na prekograničnom području.

Na forumu su, od strane priznatih stručnjaka za pitanja krajolika, prezentirani nacionalni i međunarodne primjeri i perspektive upravljanja pejzažom.

Osim Konvencije o europskim krajobrazima koju je predstavila izvršna tajnica Konvencije o europskim krajobrazima Savjeta Europe Maguelonne Dejant-Pons, na konferenciji je predstavljena i Okvirna konvencija Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo (tzv. Faro konvencija) o kojoj je govorila Milena Filipović iz Tajništva Radne grupe za kulturu i društvo Savjeta za regionalnu suradnju. Osnovna svrha ovih konvencija je jačanje i promocija politika za očuvanje i unapređenje europske baštine.

Direktor CIVILSCAPE-a Dirk Gotzman govorio je o razumijevanju pejzaža kao prirodno-kulturološko-sociološke kategorije i o značaju uključivanja stanovništva u procese planiranja i odlučivanja.

Europsku povelju o urbanizmu Europskog savjeta prostornih planera, u kontekstu planiranja pejzaža, predstavio je njihov počasni predsjednik, Luc-Emile Bouche-Florin, koji je u svojoj prezentaciji također istaknuo važnost što većeg uključivanja stanovništva u procese prostornog planiranja.

Koordinator Opservatorija za pejzaž Katalonije Pere Sala i Marti prikazao je španjolska iskustva kada je upravljanje pejzažom u pitanju s posebnim naglaskom na važnost društvenih mreža za promoviranje Katalonije.

Predstavnice vodećih partnera projekta „Baština – pokretač razvoja“ Marina Oreb i Barbara Savin s hrvatske strane, te Marija Nikolić i Aleksandra Kapetanović s crnogorske strane govorile su o izazovima s kojima se susreću u implementaciji EU i međunarodnih standarda o zaštiti i upravljanju krajolikom na prekograničnim područjima u Hrvatskoj i Crnoj Gori, kao i široj regiji.

Prvi Balkanski forum o pejzažu završio je obilaskom sela Gornja Lastva, koje se nalazi na području Vrmca, jednom od pilot područja projekta „Baština - Pokretač razvoja“.   Službeni izvještaj sa I. Balkanskog foruma o pejzažu PREDAVANJA: Landscape, local knowledge and action i Catalonia - Pere Sala i Marti