Search
24. 1. 2023.
14.03.2014. Četvrti sastanak Upravnog odbora u Dubrovniku

U petak, 14. ožujka 2014. godine, sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, u Dubrovniku održan je četvrti sastanak Upravnog odbora projekta „Baština - pokretač razvoja“.
Na početku sastanka Silvana Taslaman iz Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije je pozdravila sve nazočne. Potom je Barbara Savin održala kratku prezentaciju o dosadašnjem tijeku i događanjima u okviru Projekta te najavila buduće aktivnosti i to:
• Radionica o participacijskom sudjelovanju u zaštiti i upravljanju kulturnom i prirodnom baštinom, u Tivtu i Dubrovniku krajem travnja
• Sastanak jedinstvene radne grupe za Studije identifikacije i valorizacije kulturnog i prirodnog krajobraza
• Priprema izrade brošure i mape prekograničnog područja Dubrovnika i Vrmca (3. i 4. semestar) te priručnika
(4. semestar)
• Priprema za manifestaciju “Dani krajobraza” (4. semestar)
Na početku diskusije dogovoreno je da sljedeći sastanak Upravog odbora bude održan u lipnju 2014. u Tivtu.
Zatim se prema dnevnom redu sastanka raspravljalo o trenutačnom stanju u izradi ugovorenih studija. Partneri iz Crne Gore još nisu proveli javne nabave za dvije studije identifikacije i valorizacije kulturne i prirodne baštine te Studije identifikacije i valorizacije kulturnog i prirodnog krajobraza krajobraza, dok je sa hrvatske strane još potrebno provesti javnu nabavu za posljednju Studiju identifikacije i valorizacije kulturnog i prirodnog krajobraza.
Stoga je odlučeno da se do 24. ožujka 2014. predlože članovi jedinstvene radne grupe za izradu svih studija identifikacije i valorizacije prirodne i kulturne baštine odnosno Studije krajobraza.
Predloženo je da ta radna grupa prvi sastanak održi u Kotoru 11. travnja 2014.

Također je dogovoreno da se do 24. travnja 2014. predlože članovi radne grupe za Ekonomsku studiju. Okvirno je predloženo je da se prvi sastanak grupe za Ekonomsku studiju održi u Dubrovniku u svibnju 2014.U svezi Radionice o participacijskom sudjelovanju u zaštiti i upravljanju kulturnom i prirodnom baštinom dogovoreno je da će se one održati krajem travnja 2014. u Tivtu i Dubrovniku, te da će crnogorski partneri kontaktirati potencijalne strane predavače (dva strana predavača) u toku slijedećeg tjedna te dogovoriti sa njima termin i cijenu usluge, kako bi se na vrijeme mogla odraditi javna nabava za predavače te organizirati Radionice u Tivtu i Dubrovniku. Na radionici će predavanja držati i eksperti/izrađivači Studija participativnog procesa
U svezi Međuizviješća (Interim reporta) Aleksandra Kapetanović iz Expeditio-a je pojasnila da je izvješće od strane partnera iz Crne gore u završnoj fazi te da će, nakon manjih izmjena, uskoro biti poslano nadležnima. Silvana Taslaman je dodala da je izrada hrvatskog međuizviješća također u tijeku te da će biti poslano nadležnima do 10. travnja 2014.
Potom je razmatran je sadržaj i oblikovanje brošure i mape koja bi trebala obuhvatiti dva pilot područja Projekta. Hrvatska strana je već odredila da će brošura ima 60 stranica. Tijekom diskusije je potom odlučeno da će se sadžajno brošura fokusirati na prikaze pejzaža prekograničnog područja.
Za prikaz u obuhvata mape crnogorskog područja prikazat će se područje Boke Kotorske, dok sa hrvatske strane još nije definiran obuhvat koji će se prikazati: pilot područje Dubrovnika, područje bivše Dubrovačke republike ili cijelo područje Dubrovačko-neretvanske županije.

Dogovoreno je da se predlože članovi radne grupe za brošuru i mapu Projekta do 24. ožujka 2014, a da se prvi sastanak te radne grupe održi polovinom travnja 2014. u Tivtu.
Petar Vujović, iz Općine Tivat, predložio je i mogućnost izrade Android aplikacije za pametne telefone sličnog sadržaja.
Potom se raspravljalo se o mogućim aktivnostima koje bi se odvijale u sklopu Dana krajobraza.
Obzirom na budget Projekta, sa crnogorske strane je predviđeno da se aktivnosti u sklopu manifestacije „Dani krajobraza“ održavaju od proljeća do jeseni 2014., dok se sa hrvatske strane predviđa održavanje manifestacije „Dani krajobraza“ na jesen 2014. i to grupirane aktivnosti – 5 događanja u dva uzastopna dana.
Partneri iz Crne gore su predložili uključivanje javnosti u manifestaciju na način da građani šalju fotografije njihovih najdražih mjesta uz popratno objašnjenje.

Također je predloženo da se aktivnosti povežu uz neka tradicionalna događanja koja se odvijaju tijekom godine (npr. Mediteranski sajam zdrave hrane, Kinookus, Lastovska fešta, dani biološke raznolikosti i slično).
Sa hrvatske strane u sklopu manifestacije predviđa se Promocija brošure, Izložba fotografija, dva izleta te Izložba arhivskih karata (za koje je potrebno ispitati mogućnost ishođenja dozvole od nadležnih institucija).

Na kraju je gđa Taslaman zahvalila svima na prisustvovanju.
Službeni dio sastanak je završio u 13:30, nakon čega je uslijedilo druženje uz neformalni razgovor.